"tarka" English translation

HU

"tarka" in English

HU tarka
volume_up
{adjective}

1. general

volume_up
fancy {adj.}
Lehetett itt kapni tarka szövetet, amit, gondolom, Firenzéből hozattak, meg csipkét, északról és délről, meg keleti fűszereket.
One could buy fancy fabrics here, right from Florence, I supposed, and lace from north and south it seemed, and Oriental spices.
A lovasságunk átugratott a félig kidőlt falon, és rohamra indult a pusztában, miközben így kiáltoztak: Azokat a tarka ruhásokat kapjátok el!
Our cavalry jumped the broken wall and charged into the plain, shouting, 'Chase those with the fancy clothes!
Azért hébe-hóba öltök tarka selymeket is, mert ez a divatos ezen a déli égövön, ahol most tanyázom.
But now and then I wear the fancier silks which people like in these southern climes where I now reside.
A polcokon vidáman csillogott a tarka edény, az üveg és egy sorozat ón tálalóedény.
The shelves were gay with colored dishes and glasses and a set of pewter serving dishes.
Itt-ott egy-egy kopott, tarka ernyős lámpa; annyi derű áradt belőlük, mint egy kivénhedt prostituáltból.
A couple of frayed lamps with once gaudy shades that were now as gay as super-annuated streetwalkers.
Három kereskedelmi naptár függött a falon, mindegyiken tarka kínai ruhás, rózsapiros arcú leányzó képe.
Three commercial calendars were hanging on the walls, each with a girl in gay Chinese costume with bright pink cheeks.
tarka (also: foltos, pettyes, márványos)
A bolygó felszíne zöld, szürke és barna tarka összevisszasága volt, körülötte kékesfehér felhők gomolyogtak.
The planet was mottled in greens, grays, and browns, aswirl with blue-white clouds.
Alig fejezte be a mondatot, és a tengerfelszínből előtört egy mentíz tarka feje kisebb volt, mint Mespa állította, de így is hatalmas.
Shed no sooner spoken than the mottled head of a mantizac not quite the size Mespa had described, but still hugebroke the surface.
Egy pillanat alatt tarka, denevér alakú, horgas csőrű lény röppent a közelébe, és csőre beletépett a fekete lábba, mielőtt a siránkozó deodand elrugdoshatta volna.
In a moment a mottled bat-shaped thing with hooked snout swept close and its beak tore the black leg before the crying Deodand could kick it away.
tarka (also: változatos)
Még a tarka abroszon egy tál gyöngyöt ábrázoló kép is folyékony, ha Mester ecsetje vitte a vászonra.
Even a picture of a bowl of pears on a checkered tablecloth is liquid, if laid on canvas by the brush of a master.
tarka (also: pettyes)
A pathan fölemelkedett és tarka nyeregtáskái fölé hajolt.
The Pathan rose and stooped over his dappled saddle-bags.
A köd oszlani kezdett, és egyszerre csak nappali világosban lovagoltak a tarka fák között.
The fog had begun to thin, and suddenly they were riding in full daylight through the dappled trees.
tarka (also: rikító, cifra)
volume_up
gaudy {adj.}
Odakint semmi sem mozdult, csak két tarka pillangó táncolt egymás körül a forró levegőben.
Nothing moved but a pair of gaudy butterflies that danced round each other in the hot air.
Itt-ott egy-egy kopott, tarka ernyős lámpa; annyi derű áradt belőlük, mint egy kivénhedt prostituáltból.
A couple of frayed lamps with once gaudy shades that were now as gay as super-annuated streetwalkers.
Szerette figyelni fénylően lapos hasát, hetyke melleinek dombocskáit a tarka bíbor szatén alatt.
He liked to see her shining flat belly and her mounded breasts over the gaudy purple satin.
tarka
tarka (also: kevert, tarkabarka)
volume_up
medley {adj.}
tarka (also: színes, pettyes)
volume_up
pied {adj.}
tarka (also: változatos)

2. "állat"

tarka (also: csíkos, pettyes)

Context sentences for "tarka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSintilla szokásos kezeslábasainak egy rikítóan tarka változatát öltötte magára.
Sintilla wore a riotously multicolored variation on her trademark rompers.
HungarianMellettem és átellenben tarka színekkel festett gonoszok vágtak pofákat a falon.
Grimaces of evil were emblazoned on the walls behind me, across from me.
HungarianAz egyik szürke, a másik fehér, a harmadik tarka, meg kék-sárga csíkos is volt köztük.
Some were gray, others white, and still others a mixture of brown and black.
HungarianTarka Macska elindult a lépcsősor felé, aztán megtorpant és hátranézett.
The cat took off toward the stairs, then stopped and cast a backward glance.
HungarianTarka modern festmények, többnyire absztraktok, nagy, aranyozott keretben.
There were large rich modern paintings, abstracts mostly, in gilt frames.
HungarianDarby, szalmakalapjában és tarka sortnadrágjában, úgy festett, mint bármelyik turista.
She was just another tourist with a wide straw hat and colorful shorts.
HungarianOdakint a még nyitva tartó olasz fűszeres tarka kirakata úszott elébük.
Outside, the multi-coloured window of an Italian grocery, still open, swam towards them.
HungarianBelül harsányan tarka virágok, szobrocskák, frissen főzött áldozati étkek.
Outside each one was displayed the image of the corresponding saint.
HungarianA kert szélén valamilyen tarka, buja virág nőtt, olyan fajta, amelyet Tay nem ismert.
Flowers grew along the outer border, a variety Tay could not identify, multicolored, profuse.
HungarianA tarka mozaik villogott, aztán eltűnt belőle a szín, még a minta is.
The multicolored Mosiacs gleamed, then lost all form, then even pattern.
HungarianEgy tarka inges, bőrdzsekis vigyori csontváz is feléje szorította csontos ökleit.
A skeletal shade in a paisley shirt and leather jacket grinned and gave him a fleshless thumbs up.
HungarianTarka dirndliszoknyát viselt, és zsíros fekete hajfonatai többszörösen a feje köré voltak csavarva.
She had on a dirndl skirt of a bright colour and had greasy dark plaits wound 27
HungarianMindenki tarka, ünnepi ruhát öltött, csak a merlin viselte a szokásos, komor, szürke köntösét.
Everyone was clad in bright festival clothing, but he wore his usual somber grey robes.
HungarianA kendő kiterült a levegőben, majd úgy szállott rá Norris írógépére, mint valami tarka lepke.
It billowed out, then settled onto Norris's typewriter like a brightly colored butterfly.
HungarianAz eltestesületlenedést pedig ezer tarka léggömb felengedése.
Dematerializations were announced by the release of a thousand toy balloons.
HungarianLehet, hogy az a bestia utasította Tarka Macskát, hívjon ide valakit, aki segíthet neki kiszabadulni?
Was it even now listening to Stew-Cat scratch on the lid, waiting for release?
HungarianBili tarka házikabátot kapott a pizsamája fölé, és a kandalló mellől felkapta a piszkavasat.
He wriggled into a lurid silk dressing-gown, and picked up a poker.
HungarianA légikocsi nekilódult, felszállt a vörös és sötétkék, tarka égbolt felé.
The air-car jerked, lofted up into the red and dark blue sky.
HungarianGyümölcsöt találtak, fölötte tarka, apró madarak gyűltek össze, és úgy szálldostak ide-oda, mint a rovarok.
They found fruit in a haunt of bright little birds that hovered like insects.
HungarianA tarka romanó selymeket szokványos elf öltözékre cserélte.
The bright Rover silks were gone, replaced by ordinary Elven garb.