"te" English translation

HU

"te" in English

volume_up
te {pron.}
EN
HU

te {pronoun}

volume_up
te
volume_up
thou {pron.} [obs.]
De te, megvetésre méltó Nikiász, te csak álnok és keserű méreg vagy.
But thou, detestable Nicias, thou art but a perfidious venom and a bitter poison.
Ha mégis kérkednél, tudd meg: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
But if thou boast, thou bearest not the root: but the root thee.
Szerencsétlen elvetélt, hát hogy is ízlelhetnéd meg a halált, te, aki sohasem éltél?
Miserable abortion, dost thou think thou canst taste death, thou who hast never known life?
te (also: ti, Ön)
Te és Gifford, te hazug kis boszorkány, te tetted ezt velem, a tulajdon anyáddal!
You and Gifford, you lying little witch, you did that to me, your own mother!
Hol vagy, te nyomorult gyáva, te olcsó, másodrangú fantom, te kétbalkezes kárhozott?
Where are you, you wretched coward, cheap second-rate phantom, accused blunderer?
Te, Marius, te ellopod a Mennyek Királynőjét, és eldugod, mintha a tied lenne?
You, Marius, you steal the Queen of Heaven and you keep her as if she were your own?

Context sentences for "te" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianJaj, te jó Isten! zihálta, és hirtelen mozdulattal gyorsan verő szívéhez kapott.
0h, good Jesus! she gasped, turning quickly with her hand to a fluttering heart.
HungarianMásodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
Yet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
Hungarian- Szóval ezt a te titkos utadat végül is őrzik? - dörmögte, Gollamhoz fordulva.
`So this secret way of yours is guarded after all,' he growled, turning to Gollum.
HungarianAaron természetesen mindent leírt a te fausti alakváltásodról, ahogyan ő nevezte.
Of course Aaron wrote all about your Faustian Body Switching, as he called it.
Hungarian- Messze van innét a te ott honod, s népedet kevéssé érintik e föld gondjai.
'Far away is your home and small concern of yours are the troubles of this land.
Hungarian- De hiszen ő a fiam, a mi gyermekünk, a te fivéred, megmentőd! - kiáltott Goriot.
Why, he is my son, my child; he is your brother, your preserver! cried Goriot.
HungarianMost tehát neki itt vigasztalásban van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem.
And now besides all this, to-day is the third day since these things were done.
HungarianAzt hiszem, tudta, mennyire fontos szerepe lesz túlélésünkben a te eltökéltségednek.
He knew, I think, how important your own determination would be to our survival.
HungarianRemélem, legalább ő kezdte: feleakkora sincs, mint te, ha idősebb is egy évvel.
At least I hope he started it: not half your size even if he is a year older.
HungarianAmire te gondolsz, az az AFHZ, azaz Apadó Figyelem Hiperaktív Zavara, érted?
What he really means is ADHD, for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, see?
Hungarian- Én nem egészen a te hitedet követem, Vöröskalap, ha ugyan érdekel ilyen csekélység.
'I am not altogether of thy faith, Red Hat - if so small a matter concern thee.'
Hungarian- T-te vagy a legkedvesebb és legtürelmesebb, akit valaha is ismertem. - suttogta.
Ye-ye are the kindest and most patient person I've ever known, she whispered.
Hungarian- Lord, én ezt teszem Vízmélyváráért, ahogy te is teljesíted a kötelességedet.
Lord, she said softly, 'tis I my duty to Waterdeep, as your service is yours.
Hungarian- Te disznó szülötte, hát arra való az út, hogy te a hátaddal dörgölődzél rajta?
'Son of a swine, is the soft part of the road meant for thee to scratch thy back upon?
HungarianDisznó, gondolta Rugyin, a te átkozott minisztériumod húzott minket csőőbe.
Bastard, thought Rudin, it was your bloody ministry that got us into this mess.
HungarianNem, Amadeo, légy te csak a dacos, a kételkedő, az én vakmerő és hálátlan tanítványom.
No, Amadeo, be my challenger, be my questioner, be my bold and ungrateful pupil.
HungarianMiután tehát megkapta a tőrt, elmondta nekem azt, amit most te is hallhattál.
At last he named that dagger as the price of spreading out his wares for me to see.
HungarianKívánságodra részt vettem a te játékodban, hölgyem; most megkeresem a sajátomat!
I have played your game to your willing, lady; now I seek to play to mine!
HungarianMahbub Alit kivéve, pedig ő pathan, nincs barátom, csak te, szent férfiú.
Except for Mahbub Ali, and he is a Pathan, I have no friend save thee, Holy One.
Hungarian- Most már látom, hogy a Vörös Bika éppúgy a te jeled volt, mint az enyém.
'I see now that the sign of the Red Bull was a sign for me as well as for thee.