"tekintet" English translation

HU

"tekintet" in English

HU tekintet
volume_up
{noun}

tekintet (also: pillantás, lyuk, vélemény, figyelés)
volume_up
eye {noun}
A tekintet, melyet dr. Rathbone szemében látott, kissé megijesztette.
The glance she caught in Dr Rathbone's eye startled her a little.
Láttam, hogy a felügyelő szemébe is tiszteletteljes tekintet lopódzik.
I saw a look of respect creep into the inspector's eye.
De azt se kívánta senki, hogy Ducret helyett őrajta állapodjon meg a miniszteri tekintet.
But neither did anyone else wish the ministerial eye to fall on him.
Lenyűgöző tekintet volt - kevés férfi tudott volna ellenállni neki.
It was a marvellous look - a look that few men could have resisted.
Most következik majd az üres tekintet, közvetlenül utána pedig a görcsös fájdalom.
Then would come the blank look, then the look of pain.
Láttam, hogy a felügyelő szemébe is tiszteletteljes tekintet lopódzik.
I saw a look of respect creep into the inspector's eye.
volume_up
aspect {noun}
tekintet (also: támogatás, arckifejezés)
tekintet (also: pillantás, szempillantás)
Ezt a szolgálatot önérdekeinkre tekintet nélkül végezzük.
And we engage this ministry without regard to self-interest.
Ölsz, nemre és korra való tekintet nélkül, nem nézed, akar-e még élni zsákmányod.
You kill without regard for age or sex or will to live.
A józan észre való mindennemű tekintet nélkül láttunk hozzá a tömeges oltási program megszervezéséhez.
We had what was meant to be a mass vaccination programme organised without any regard for common sense.
Láttam, hogy a felügyelő szemébe is tiszteletteljes tekintet lopódzik.
I saw a look of respect creep into the inspector's eye.
Ez teljesen egy demokráciaparódiára hasonlít; az intézmények végrehajtanak valamit, tekintet nélkül azokra, akikért ott vannak.
This most closely resembles a parody of democracy; one executed by institutions with no respect for those they are there for.
Seregét négy csoportra osztotta és ötven mérföldes szakaszon elpusztította a vidéket, felégetve a falvakat, lemészárolva lakóikat nemre és korra való tekintet nélkül.
He divided his forces into four columns and wasted the country on a fifty-mile frontage, burning the villages and slaughtering the inhabitants without respect for age or sex.
tekintet (also: szempont, nézet, látás, látnivaló)
volume_up
sight {noun}
A lézerlövegek vezérlését tekintet-követésre állította, és tüzet nyitott.
Slaving the blaster cannon controls to follow his line of sight, he let loose a salvo of high-energy laser blasts.
Egy vagy két alkalommal meglátta magát a bár tükrében vagy a kassza üvegében, egy űzött éhes tekintet bámult vissza rá.
On one or two occasions he'd caught sight of himself in a casino bar mirror or in the glass of the cashier's booth, and met a hunted, hungry look.
tekintet (also: arc, ábrázat)
volume_up
visage {noun}
tekintet (also: eljárás, szempont, irány, út)
volume_up
way {noun}
A gyűlölködő tekintet ide-oda villant.
Those rage-filled eyes flicked this way, then that.
Miután felmérte magának, Cuki gyorsan lebukott, mielőtt még felé fordulhatott volna a kegyetlen tekintet.
Having got herself a glimpse of him, Candy ducked down quickly, before Shapes wrathful gaze came her way.
Gminski... hát, nos, Gminski, az Gminski, és néha a saját módszerei szerint intézi az ügyeit, tekintet nélkül olyan apró akadályokra, mint törvények meg ilyesmi.
Gminski is, well, he's Gminski, and he sometimes does things his way without regard for little obstacles like laws and such.

Context sentences for "tekintet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSokan áthajoltak a korláton, és minden tekintet a templom ajtajára szegeződött.
People were leaning forward more, heads were turning to the face of the church.
HungarianHét feszesre szabott öltöny, hét komor, fenyegető tekintet mered az esküdtekre.
That's seven suits, seven serious and forbidding faces glowering at the jury pool.
HungarianMustra, hallotta a saját hangját és egy tekintet nézett le rá - az 8 nézésével.
Mystra, he heard his own voice calling, and a gaze fell upon him- her gaze.
HungarianA szívélyes mosoly és a kedves tekintet elpárolgott, mint gőz a hideg levegőben.
The genial smile and gentle disposition evaporated like steam in cold air.
HungarianÉvek kellettek hozzá és egy csomó furcsálkodó tekintet, mire rájöttem az igazságra.
It was years and a lot of funny looks in the town before I learned the truth.
HungarianAz élettelen, üveges tekintet, mely eddig kerülte Tehol szemét, most felvillant.
The flat, lifeless eyes, which had until now been evading direct contact, fixed on Tehol.
HungarianA fiú arcán ismét megjelent az az elszánt tekintet, amellyel nemrég belépett ide.
He gave another one of those determined glances back down the hall towards the conservatory.
HungarianNéha kényelmetlenül érezte magát a vastag lencséken keresztül ért csúfondáros tekintet alatt.
Sometimes the quizzical glance through the thick lenses made her uncomfortable.
HungarianSzeme világosszürke volt, s úgy tűnt, a tekintet mögött lakozó lélek mindig valahol másutt jár.
His eyes were bleached grey, and it seemed the man behind them was ever elsewhere.
HungarianKezével végigmutatott magán: kiaszott arc, kiégett tekintet, elsárgult szív.
With a flap of her hand she summed herself up: barren face, desert eyes, and yellowing heart.
HungarianAzt mondtad, segíteni fogsz mondta a kislány, s a tekintet láttán megremegett.
You said you would help us, she said, cowering beneath his gaze.
Hungarian. - tette hozzá Elminster, a szobában minden tekintet meglepetten fordult félé.
More than that, Elminster put in, drawing startled looks from all over the room.
HungarianUgyanaz a rémült tekintet, ugyanaz a reményvesztett szomorúság ült minden arcon.
I looked at all of the frightened and sad faces on the porch.
HungarianTekintet nélkül ami intézkedéseinkre, több mint egyórás előnye volt velünk szemben.
Whatever measures had been taken, he still had an hour's start.
HungarianEbben a helyzetben nem folytathatjuk az EU igazgatásának bővítését tekintet nélkül a költségekre.
In such a situation, we cannot continue expanding the EU administration regardless.
HungarianHa a tekintet ölni tudna, máris rendelhették volna a fiú koporsóját.
If looks could cripple, he would have needed to invest in a wheelchair.
HungarianSzeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak, tekintet nélkül arra, mely képviselőcsoport tagjai.
I should like to thank all of my colleagues, from all of the political groups.
HungarianDe a ragadozó tekintet egy nőstény huskyra irányul aki játékra készen csóválja a farkát.
But on the other side of that predatory gaze is a female husky in a play bow, wagging her tail.
Hungarian. - A jövő hónapban a világon minden tekintet Dániára irányul.
in writing. - Next month, the eyes of the world will be on Denmark.
HungarianAz amerikai egyenlőséghez szokott Nomurit zavarta ez a tekintet.
It would not be long, he realized, before he started hating this place.