"telik" English translation

HU

"telik" in English

HU

telik {verb}

volume_up
1. general
Ha egyedül volt, ellenőrizhette, hogy a húsa lassan telik.
And in private, he had noticed that his flesh was slowly filling out.
Az első rejtély az volt, miképpen telik meg nappal a kupola természetes fénnyel.
The first puzzle was how the dome was filled with natural light in the daytime.
This is how the world fills up.
Számoljuk ki, mennyi időbe telik megtenni egy bizonyos távolságot.
Let's figure out how long it takes a racecar to go a certain distance.
Az idő Tanjecterlyn másképpen telik, mint például itt.
Time does not go in Tanjecterly, for instance, in consonance with time here.
Telik az idő; a napok egymás után múlnak; a hónapokból észrevétlenül évek lesznek.
Time is advancing; the days go by; the months become years while you are not even noticing.
14 milliárd év telik el, és még mindig ezt a dalt halljuk mindenfelől.
Fourteen billion years pass and this song is still ringing all around us.
És amíg le nem telik a harmincnapos próbaidőd... az enyém vagy.
And until you pass your 30-day probation... you belong to me.
Hidd el, nem telik el úgy nap, hogy azt ne kívánnám, bárcsak átadhatnám a felelősséget valaki másnak.
Believe me, not a day goes by that I don't wish I could pass the responsibility to someone else.
Legalább öt másodperc telik el, mielőőtt az árnyék kinyitja az ajtót, és belép.
At a minimum, five seconds will elapse before the door opens again and the fuzz come in.
Nem azért változott az érvelés, mert telik az idő, és még mindig nem kaptuk meg a felmentést.
It is not because time has elapsed and that we have not yet got a waiver that the argument as such has changed.
2. "idő"
Számoljuk ki, mennyi időbe telik megtenni egy bizonyos távolságot.
Let's figure out how long it takes a racecar to go a certain distance.
Az idő Tanjecterlyn másképpen telik, mint például itt.
Time does not go in Tanjecterly, for instance, in consonance with time here.
Telik az idő; a napok egymás után múlnak; a hónapokból észrevétlenül évek lesznek.
Time is advancing; the days go by; the months become years while you are not even noticing.

Context sentences for "telik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz első rejtély az volt, miképpen telik meg nappal a kupola természetes fénnyel.
The first puzzle was how the dome was filled with natural light in the daytime.
HungarianUdinász tudta, hogy napokba telik, mire legyőzi az elmúlás félelmetes szagát.
It would be days before Udinaas had rid himself of that cloying, dreadful taste.
HungarianHa a felperes javára ítélnek, akkor is évekbe telik, amíg a pénz gazdát cserél.
If there's a plaintiff's verdict, it will be years before the money changes hands.
HungarianTudta, hogy már nem sok időbe telik, és az izmai teljesen felmondják a szolgálatot.
It could not be long, knew, before his muscles gave out completely and collapsed.
Hungarian- Bármilyet, ami ebből telik - felelte Sorak, néhány ezüstérmét téve az asztalra.
Whatever this will buy me, Sorak said, laying down a couple of silver pieces.
HungarianÉs Helen tudhatta csak, írás miért nem telik tőle, legalábbis egy ideig még.
Helen was perhaps the only one who knew why he couldn't (at the moment) write.
Hungarian- Csak éppen azt nem tudják, hogy más sem telik - szólalt meg az álomlátó váratlanul.
But did you know that he can't do it any other way? the dream man asked suddenly.
HungarianAz idő telik, és kétségtelen, hogy az nem az EU-nak és a polgárainak dolgozik.
Time moves on, and it is decidedly not working in favour of the EU and its citizens.
HungarianÁltalában, halál félénk vagyok, rengeteg időbe telik összeszedni a bátorságom.
Normally, I'm really shy, takes me ages to get the courage up, so thank you.
HungarianMondja, Humfries, hogy telik ezeknek a kisöregeknek arra, hogy itt szálljanak meg?
Tell me, Humfries, how do all these old dears manage to come and stay here?
HungarianAz embereink dolgoznak rajta, de időbe telik, míg megmozgatnak minden követ.
Not a word, sir, but it'll take time for our people to shake all their trees.
HungarianMegértem azonban, hogy időbe telik, amíg az európai fizetések kiegyenlítődnek.
However, I understand that it will take some time for salaries in Europe to equalise.
HungarianKülönben is hosszú időbe telik, míg jó üzletet lehet kötni egy keleti uralkodóval.
It takes a deal of time and patience to drive a good bargain with an Eastern monarch.
HungarianAz egységes portál létrehozása időbe telik, de el kell indulnunk ebbe az irányba.
The creation of a unified portal will take time, but we should move in that direction.
HungarianSzózat is hallatszott az égből: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem."
No, I say to you: but except you do penance, you shall all likewise perish.
HungarianÁltalában egy teljes évbe telik, mire egy nbl férfi lesz, vagy egy férfibl n.
It took anything up to a year to alter yourself from a female to a male, or vice-versa.
HungarianTizenkét órába telik, mire adatokká szervezik össze az egészet a távmérést végzők.
It'll take twelve hours for the telemetry people to organize their data.
Hungarian- Hát, megteszem, ami tőlem telik, főként azért, mert az én hibámból betegedett meg.
Well, I'll do what I can, especially after you getting sick on my account.
HungarianA Bizottság nyitott erre az elképzelésre, még ha időbe is telik majd ezt megvalósítani.
The Commission is open to this idea even if it may take some time to develop.
HungarianHetekbe telik majd, mire megtudjuk, mi mindent semmisített meg ez az ember.
But we have caught him, and we will spend weeks learning all that he has compromised.