"teljesítmény" English translation

HU

"teljesítmény" in English

HU teljesítmény
volume_up
{noun}

Meghatározott-e a Bizottság hatékonysági és teljesítmény kritériumokat ezen ügynökségek számára?
Does the Commission apply efficiency and performance criteria to these agencies?
Az átfogó adatok azt mutatják, hogy a belga teljesítmény átlagosnak mondható.
Overall data show that the Belgian performance is average.
Így a tapasztalat és a teljesítmény még fontosabb válik.
Experience and performance are both important here.
Gondolom, nekik már az is nagy teljesítmény, hogy etetni tudják magukat felelte Mary Pat.
I suppose feeding themselves is a major accomplishment, Mary Pat observed.
A teljesítmény és a pozíció szimbóluma - felelte Wally.
It's a symbol of accomplishment, of position, Wally said.
Kétségtelenül figyelemreméltó teljesítmény!
A notable accomplishment, to be sure!
teljesítmény (also: tett, teljesítés, véghezvitel, eredmény)
Egymillió aláírást összegyűjteni nagyon nagy teljesítmény, nagyon nagy munka.
Collecting one million signatures is an enormous achievement and requires an enormous amount of work.
Négyszázmillió ember emelkedett ki a szegénységből - ez nem akármilyen teljesítmény.
Four hundred million people have been lifted out of poverty - a remarkable achievement.
Ez kétségkívül óriási teljesítmény volt a részükről.
Undoubtedly it has been a great achievement on their part.
Meghatározott-e a Bizottság hatékonysági és teljesítmény kritériumokat ezen ügynökségek számára?
Does the Commission apply efficiency and performance criteria to these agencies?
Az amerikai Hoover Bizottság volt az, amely először beszélt a teljesítmény, a költéség/haszon, a hatékonyság, a célok és az eredmények fogalmáról.
It was the American Hoover Committee that first talked about the concepts of performance, cost/benefit, efficiency, targets and results.
Hasztalan lenne remélni, hogy a tulajdonos új lámpákat szereltet fel, vagy lecseréli Quablux-generátorát, amit szánalmas teljesítmény és mély, alig hallható zúgás jellemez.
It is too much to hope the cantina owner might install more lights, or improve his Queblux Power Train, identifiable by its lamentable lack of efficiency and a low, almost inaudible whine.
teljesítmény (also: termelés, kimenet, hozam, kimenő teljesítmény)
volume_up
output {noun}
Az itt látható gát segítségével biztosított teljesítmény jelenleg ötszáz megawatt körüli lehet.
The current power output froa this dam is something like five hundred megawatts.
Legnagyobb óránkénti teljesítmény és üzemi feszültség
Hourly maximum output and operating voltage
Szóval értsem úgy, megoldották a leadott teljesítmény problémáját?
So they've solved the power-output problem, then?
teljesítmény (also: képesség, hatalom, nagy, áram)
volume_up
power {noun}
- Megfelelő komputációs teljesítmény birtokában a munka megszüntethető.
With sufficient computing power, Joan said reasonably, labor evaporates, does it not?
A névleges teljesítmény természetesen impulzusonként értendő.
The power ratingl is per pulse, of course.
Az itt látható gát segítségével biztosított teljesítmény jelenleg ötszáz megawatt körüli lehet.
The current power output froa this dam is something like five hundred megawatts.
teljesítmény (also: eredmény, hatás, következmény, értelem)
volume_up
effect {noun}
És az impulzus rendszer teljesítménye: 20 kilotonnás teljesítmény, azaz 10 millió newton erőhatás.
And pulse system yield: we're looking at 20-kiloton yield for an effect for us of 10 million Newtons.
teljesítmény (also: hatóerő, hatékonyság, hatásfok, hathatóság)
teljesítmény (also: út, távozás, menés)
volume_up
going {noun}
teljesítmény (also: kifordítás, előállítás)
teljesítmény (also: kihozatal, süllyedés, nyúlás, kitermelés)
volume_up
yield {noun}
És az impulzus rendszer teljesítménye: 20 kilotonnás teljesítmény, azaz 10 millió newton erőhatás.
And pulse system yield: we're looking at 20-kiloton yield for an effect for us of 10 million Newtons.

Context sentences for "teljesítmény" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz a gond náluk, hogy a dolgozóik nem érdekeltek a teljesítmény és a minőségjavításában.
The problem is that their economic system doesn't reward people for doing good work.
HungarianA teljesítmény csökkenése hevesen előre lódított, de az arcomat elfordítva tartottam.
The loss of powerjerked me violently forward, but I kept my face turned.
HungarianNév szerint ismerte a két fél valamennyi ügyvédjét ez pedig nem volt csekély teljesítmény.
She knew the names of the plaintiff's lawyers and those of the defense-no small task.
HungarianSzép teljesítmény, Crome mondta elismerő mosollyal a rendőrfőnök.
With a first-class alibi for the Bexhill murder, the whole case might be weakened.
HungarianAhogyan a diplomatákat, őket sem teljesítmény, hanem órabér szerint fizetik.
Like diplomats, they were paid by the hour and not by the product.
HungarianA teljesítmény semmit sem ér, ha nem jár személyes előnnyel.
A man's accom- plishments meant nothing if they did not result in personal gain.
HungarianÖsszességében nem rossz heti teljesítmény egy orrsövényferdüléses, randán pszoriázisos pasastól.
All in all not a bad week's work for a man with a deviated septum and a bad case of psoriasis.
HungarianTízmillió dollár szép teljesítmény ezen a napon a jelen körülmények között.
Up about ten, Gant replied at once, meaning ten million dollars, a fair day's work under the circumstances.
HungarianNem kis teljesítmény beépülni hozzánk, és beszervezni Jameyt.
It's a hell of a cell to be able to infiltrate the CTU, turn Jamey.
HungarianMagát megszelídíteni és meglágyítani nem akármilyen teljesítmény.
To have tamed and softened you--that's no everyday feat.
HungarianA politikai egyetértés kötelező érvényű megállapodásra váltása gyakorlati szempontból igen nagy teljesítmény.
Changing political consensus into a binding agreement is no mean feat, technically speaking.
HungarianEz a teljesítmény bárki esetében figyelemre méltónak számítana, nemhogy a hatvanadik életévét jócskán betöltött embernél.
The agility would have been remarkable in anyone, let alone a man in his sixties.
HungarianNem valami nagy teljesítmény olyan embertől, akinek kacska a jobb keze.
It was no feat for a man with a bad right hand.
Hungarian...és még az emberi teljesítmény töredékét sem értük el.
...and we've barely tapped the vastness of human potential.
HungarianMint intellektuális teljesítmény, egyszerűen időpocsékolás.
As a work of the intellect, it's just a waste of time.
HungarianA teljesítmény és költség arányában ez egymilliárdszoros növekedés, amit megéltünk mióta diák voltam.
That's a billion-fold increase in capability per dollar that we've actually experienced since I was a student.
HungarianSokan tudják, hogy a zene nem mindig egyéni teljesítmény - előfordul, hogy kommunikáció során hozzuk létre.
Now a lot of people know that music is not always a solo activity -- sometimes it's done communicatively.
HungarianSzép teljesítmény volt kiszűrni a 688-ast ebből a zsivajból".
'That's one hell of a good sonarman in there.'
HungarianCowboy egész héten törött bordákkal dolgozott, és ez a teljesítmény nem kerülte el papi és apám figyelmét.
Cowboy had picked cotton all week with broken ribs, a fact that had not gone unnoticed by Pappy and my father.
HungarianA megszorítások révén csökkenhet a gazdasági teljesítmény.
Austerity could cause the economy to contract.