"tipikus" English translation

HU

"tipikus" in English

EN
EN
HU

tipikus {adjective}

volume_up
Ez tipikus sztoikus tréfálkozás volt az epikureusok spekulatív filozófiája rovására.
This was a typical Stoic joke at the expense of Epicurean speculative philosophy.
Tipikus esete a megalázásnak, a fölösleges rendszabályozásnak, a hatalmaskodásnak.
This is a typical case of humiliation, superfluous regulation and arbitrary use of power.
Egy tipikus irányító testület csupán néhány ezer taggal képes működni.
A typical deliberative body can only operate with at most a few thousand members.

Context sentences for "tipikus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianEz tipikus sztoikus tréfálkozás volt az epikureusok spekulatív filozófiája rovására.
This was a typical Stoic joke at the expense of Epicurean speculative philosophy.
HungarianA roma népesség ráadásul a demográfiai növekedés tipikus sajátosságait mutatta.
The Roma population has, moreover, displayed the typical trait of demographic growth.
HungarianA globalizmus olyan ideológia, amely számos elemet átvesz a tipikus nyugati vallásból.
Globalism is an ideology that takes many elements from typical Western religion.
HungarianHe ennek nem vetünk véget, hamarosan a kisebbségi csoportok tipikus sorsára jutunk.
Unless that is blocked we may suffer the usual history of minority groups.
HungarianTipikus londoni sör volt, gyönge, mégis valami műíz maradt utána a szájban.
It was typical London beer, sickly and yet leaving a chemical after-taste.
HungarianTipikus esete a megalázásnak, a fölösleges rendszabályozásnak, a hatalmaskodásnak.
This is a typical case of humiliation, superfluous regulation and arbitrary use of power.
HungarianEz az oka annak, hogy ez EU-s értelemben nem egy tipikus decentralizált ügynökséget képez.
That is why it does not constitute a typical decentralised agency in an EU sense.
HungarianNem tipikus iszlám ország is, és sok, vérontás nélküli államcsíny áldozata.
It is also an untypical Islamic country and the victim of many bloodless coups d'état.
HungarianEgy tipikus irányító testület csupán néhány ezer taggal képes működni.
A typical deliberative body can only operate with at most a few thousand members.
HungarianNem ezek a tipikus összetevői egy szabad, igazságos és átlátható demokratikus versenynek.
These are hardly the ingredients of a free, fair and transparent democratic contest.
HungarianIgen--Igen, észrevettem, hogy ez egy tipikus burok... azt mondja hogy várjak 48 órát.
Yes--yes, I realize that in typical cases... you have to wait 48 hours.
HungarianA külügy anyaga a tipikus tiszteletre méltó államférfi képét nyújtotta Gotóról.
The State Department material on Goto had been typically respectful of the foreign statesman.
HungarianNem tipikus angol arcok, de hát a cár félig orosz, félig dán volt.
Theyre not typically British facesanyway the czar was half-Russian, halfDanish.
HungarianTipikus észak-csendes-óceáni vihar volt, ebben mindkét tiszt egyetértett.
It was a typical North Pacific storm, both officers had already decided.
HungarianAzt mondta, tipikus táltos bénaság volt átmenni a csempészek szigetére.
She said that going to the drug island had been a typical Taltos blunder.
HungarianTipikus tengeralattjáró-feladatnak ígérkezik, gondolta Ugaki: unalmas, ámde igényes feladat.
It promised to be typical submarine duty, Ugaki thought: dull but demanding.
HungarianDe az még mindig nem egy tipikus hely az univerzumban, mert a csillagok a galaxisokban vannak.
But that's still not typical of the universe, because stars come in galaxies.
HungarianEz a kép mutatja az átlagos aktivitását egy csoport tipikus felnőtt embernél.
And this picture shows the average activation in a group of what we call typical human adults.
HungarianTipikus diplomáciai csűrés-csavarás, Sparhawk magyarázta Lenda gróf.
'typical diplomatic flim-flammery, Sparhawk,' the Earl of Lenda explained.
HungarianA feljáró tetejénél egy magas, szőke férfi várt rájuk; az űrhajósok tipikus overallját viselte.
A tall, fair-haired man waited at the top, wearing typical spacer dungarees.