"tiszteletteljesen" English translation

HU

"tiszteletteljesen" in English

HU

tiszteletteljesen {adverb}

volume_up
Kinson tiszteletteljesen félreállt, előreengedte a druidát.
Kinson moved aside deferentially and let him step to the fore.
A látogatók, akikről beszéltem, mester mondta a lámpást tartó, bivalybőr páncélos kapuőr tiszteletteljesen mély, síri hangján.
The people I spoke of, Master,' the lantern-jawed man in the bull-hide armour said deferentially in his deep, hollow voice.
tiszteletteljesen
Chad tiszteletteljesen visszavonult, miközben a kezét a zsebkendőjébe törölte.
Respectfully, Chad withdrew, wiping his hands on his handkerchief as he went.
Rumfoord tiszteletteljesen tanulmányozta a fényképet, majd visszaadta.
Rumfoord studied the photograph respectfully, handed it back.
Tiszteletteljesen megsimogatta a kagylót, aztán felvetette fejét.
He caressed the shell respectfully, then stopped and looked up.
tiszteletteljesen (also: áhítatosan)
Amikor lehajolt, hogy tiszteletteljesen felemelje őket, még többet elpotyogtatott.
And, in stooping to pick them up reverently, he dropped more.
Herzog tiszteletteljesen félretette a dobot és felállt.
Herzog reverently placed his drum to one side and stood.
Julie tiszteletteljesen csukta össze a könyvet.
Julie closed the book almost reverently.

Context sentences for "tiszteletteljesen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- A főpincér tiszteletteljesen üdvözölte őket, és a legtávolabbi sarokba vezette vendégeit.
Charleston nodded at the head waiter, who took them to a table well aft.
HungarianKhelben tiszteletteljesen térdre ereszkedik, szemei a semmibe révednek.
Khelben goes to his knees in reverence, his eyes never leaving them.
HungarianIlyenkor Ran mindig türelmesen, mi több, tiszteletteljesen várt, míg befejezem.
He was always patient at this point, almost deferential.
HungarianAkki tiszteletteljesen lehajtotta a fejét, és behúzta az uszonyát.
Akki tipped his head down and lowered his tail in respect.
HungarianTakkata-Jim tiszteletteljesen odabiccentett az embernek.
Takkata-Jim gave the human a deferential nod from high body stance.
HungarianSorak tiszteletteljesen fejet hajtott, és megfordult, hogy elinduljon Zalcor és katonái kíséretében.
Sorak inclined his head in a respectful bow and turned to leave, accompanied by Zalcor and his soldiers.
HungarianLegelöl Uruth és Tomad Szengár álltak, a többiek tiszteletteljesen helyet hagytak a házaspár és szolgái körül.
Foremost among them were Tomad and Uruth, a respectful space around the two Edur and their slaves.
HungarianTiszteletteljesen, szinte áhítattal írt Kilgore Troutnak.
He was respectful, almost reverent about Kilgore Trout.
HungarianCable udvariasan, tiszteletteljesen közölte dr. Fricke-kel, hogy mindössze néhány keresztkérdést óhajt feltenni.
Cable had just a few questions on cross-examination, he said politely, with great deference to Dr. Fricke.
HungarianKleopátra suttogta, áhítatosan, tiszteletteljesen.
Cleopatra, he whispered, awestruck, respectful.
HungarianHelyeseljük, hogy a Parlament most is higgadtan, tiszteletteljesen és érett demokratikus gondolkodásmóddal áll a történtekhez.
It is right that, once again, this Parliament shows its superior equanimity, respect and democratic maturity.
HungarianÉs milyen tiszteletteljesen hallgatott.
And that he was silent with so much respect.
HungarianA közlése hatásával elégedetten Tredwell újra elindult, de ismét megállt, és tiszteletteljesen így szólt:
Satisfied with the interest his information had aroused, Tredwell resumed his retreat, but brought up short with a dignified apology.
HungarianOtt a légierő tiszteletteljesen viselkedő őrnagya várt rá, és egy olcsó hivatali autóhoz meg egy csendes sofőrhöz vezette.
The only thing they left out was the helicopter ride in from Andrews, but that would only have attracted at- tention.
HungarianAmikor a közösségi jog megsértésére hívják fel a figyelmet, panaszaikat komolyan és tiszteletteljesen kell kezelni.
When they draw attention to infringements of Community legislation, their complaints should be handled seriously and with respect.
HungarianFelemelte és tiszteletteljesen nézett végig a szikrázóan fényes acélon - már ha acélból volt egyáltalán.
He raised it, staring in admiration at its feel and at the way its steel-if it was steel-shone bright and blue in the light of the bedchamber.
HungarianAaron tiszteletteljesen hátrahúzódott.
HungarianAaron tiszteletteljesen várakozott.
HungarianFöllált, és tiszteletteljesen állva maradt, ahogy az egy igazi német nőhöz illik a teremtés koronája jelenlétében.
She rose now to her feet and stood there, standing in a respectful attitude, as befitted a mere German woman in the presence of a Lord of creation.
HungarianFloyt tiszteletteljesen bámulta, milyen ügyesen van összeácsolva itt kupola a gondolával, nyomáskiegyenlítő a hajótesttel, alagút a raktárai.
Floyt had marveled at how the lashup was cobbled together with dome fitted to nacelle, pressure-quonset to hull, tunnel to warehouse.