HU titkos
volume_up
{noun}

titkos (also: be nem vallott, sunyi)

Context sentences for "titkos" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianGates időnként titkos utakra merészkedett, mindig a legnagyobb óvatossággal.
Mr. Gates ventured from the closet now and then, always with excruciating caution.
HungarianKulccsal kinyitott egy kis íróasztalt, egy titkos rekeszből kihúzott egy fiókot.
She was unlocking a little desk, pulling out a drawer concealed inside a pigeonhole.
HungarianBárhol rejtegetik is ezt a titkos fegyvert, ha megtaláljuk, el kell pusztítanunk.
Wherever this hidden weapon is, if we see a chance to sabotage it, we must take it.
Hungarian- Milyen titkos akció ez? - kérdezte az ügyeletes tiszt a lehallgatásbiztos vonalon.
What black operation is that? the desk officer asked over the secure phone link.
HungarianMert az Állam visszaverte a támadást, de nem tudta megakadályozni titkos akciójukat.
For the State beat the invaders back, but failed to stop their hidden treachery.
HungarianA hivatalos jegyesek beszélgettek és nevetgéltek, a titkos mátkapár hallgatott.
The acknowledged lovers talked and laughed, the unacknowledged were silent.
HungarianCallista megállt a vészkijárat előtt, ahonnan folyosó vezetett egy titkos hangárba.
Callista stood her ground in front of the access hatches to the escape pods.
HungarianKivitték a tartályt, eloltották a fényeket, és bementek egy titkos vezérlőfülkébe.
They removed the tank, turned off the lights and entered the concealed control booth.
HungarianMesélt még valamit Miravelle vagy Oberon a Titkos Nép életéről? kérdezte Quinn.
Maybe you've got your prize specimen, Rowan, she said in her frail voice.
HungarianMeg kell tudnia, miért vezette el a férfit titkos élete az isten háta mögé.
She had to know why his other life had taken! him off to the back of beyond.
HungarianMiért ne hinnék azt, hogy kém vagy, aki be akar jutni titkos hálózatukba.
For all they know, you could be a spy sent to infiltrate their covert network.
HungarianMegjárt már néhány fogadót és kocsmát, és a Titkos Szövetség után érdeklődött.
He was observed at several inns and taverns, making inquiries about the Veiled Alliance.
HungarianKedvére való ember volt, aki ravasz alattomossággal játszott egy titkos játékot.
Here was a man after his own heart - a tortuous and indirect person playing a hidden game.
HungarianFontos: a betűméret számít, tehát TitkosJelszó és titkosjelszó nem azonos!
Important: case is important here: mypassword is not the same as MyPassword.
HungarianCsecsen testőreivel hajnalra ért vissza Moszkvába, egy másik titkos lakásba.
By dawn he was back in yet another safe house with his Chechen bodyguards.
HungarianAbban a levélben titkos írásmóddal megadták a gyémánt rejtekhelyére vonatkozó adatokat.
The instructions for finding the diamond are written in code in that letter.'
Hungarian- Monsieur, örömmel visszaszolgáltatom önnek Sir Claud titkos képletét.
Monsieur, he declared, I have pleasure in restoring to you Sir Claud's formula!
HungarianEkkor, a titkos társaság történetében először, az előre elkészített terv félbeszakadt.
Then, for the first time in the history of the tong, their schedule was interrupted.
HungarianEkkora tömegben nem volt nagy kunszt átvenni vagy átadni egy titkos küldeményt.
More to the point, the crush of people was very agreeable to the spook.
Hungarian- kérdezte Ryan a titkos vonalon.
Fromm walked over, telling the technicians to flush the Freon out of the system.