HU

továbbít {verb}

volume_up
Arra biztatom önt, biztos úr, hogy kevesebb figyelmet szenteljen annak, amit az újságokban olvas, és többet azoknak a dokumentumoknak, amelyeket az olasz kormány hivatalosan továbbít.
I urge you, Commissioner, to pay a little less attention to the newspapers and more to the documents that the Italian Government officially forwards.
továbbít (also: utána küld)
A lovag visszatért a Szent Jeromos Kollégiumba, és fogalmazni kezdte az üzenetet, melyet majd mágnesrezgéses hangverővel továbbít Lord Roke-hoz.
Jerome and began to compose the message he would send to Lord Roke on the lodestone resonator.
What was he being asked to transmit?

Context sentences for "továbbít" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianRáadásul Spicer megölné, ha kiderülne, hogy megpiszkált leveleket továbbít.
And besides, Spicer would kill him if he delivered mail that had been tampered with.
HungarianAz Olasz Köztársaság minden e célból szükséges iratot továbbít a Bizottságnak.
The Italian Republic shall provide the Commission with all the documentation needed for this purpose.
HungarianAz továbbít ezt-azt egyik nemzedékről a másikra, jó hírt ide, rosszat oda, teljes katasztrófát amoda.
What's mailed along, one generation to the next, good news here, bad news there, complete disaster over yonder.
HungarianIgen, uram, az Önök országát is és még jó pár továbbit.
Yes, sir, your country, too, and a bunch of others.
HungarianMi az hát, amit valójában továbbít?
HungarianNyilván mesterlövész, aki most a fegyver távcsövén keresztül nézi az ablakokat és gyűjti az információkat, amelyeket továbbít a parancsnoknak.
He'd be a sniper, using his telescopic sight to look into windows and gather information, which he'd then radio to his commander.
HungarianA lovag visszatért a Szent Jeromos Kollégiumba, és fogalmazni kezdte az üzenetet, melyet majd mágnesrezgéses hangverővel továbbít Lord Roke-hoz.
The Chevalier returned to the College of St. Jerome and began to compose the message he would send to Lord Roke on the lodestone resonator.
HungarianAlkalmak, mikor az érzékszervek megmakacsolják magukat: lát a szem, s hall a fül, ám az agyhoz semmit sem továbbít, így óvja azt az őrülettől.
Times when all the centers are numbed and the eyes see and the ears hear but nothing communicates itself to the brain, which is protected in this way from madness.
HungarianArra biztatom önt, biztos úr, hogy kevesebb figyelmet szenteljen annak, amit az újságokban olvas, és többet azoknak a dokumentumoknak, amelyeket az olasz kormány hivatalosan továbbít.
I urge you, Commissioner, to pay a little less attention to the newspapers and more to the documents that the Italian Government officially forwards.
HungarianAmint a keverék pezsegni kezdett, összeszedte az üvegcséket, és egymás mellé tette őket azokat, amelyek az asztalon hevertek, meg két továbbit, amelyek rejtve maradtak az ébenfa dobozban.
As it bubbled, he gathered the glass vials and laid them out-the ones that had been on display here on the table, and two others that had remained concealed or overlooked in an ebony box.