"tulajdonképpeni" English translation

HU

"tulajdonképpeni" in English

HU tulajdonképpeni
volume_up
{adjective}

tulajdonképpeni (also: alkalmas, valódi, megfelelő, helyénvaló)
volume_up
proper {adj.}
E mögött sötétedett a tulajdonképpeni erdő a beléje vágott nyiladék sebhelyével.
Behind this was the darkness of the forest proper and the open space of the scar.
- Ha a tulajdonképpeni Indiába érünk, majd meglátod.
'When we get into India proper thou wilt see.
Csakhogy az én tulajdonképpeni feladatom, mint ezt én is nagyon jól tudtam, elmém elemzőképességének fejlesztése volt.
But my proper vocation, as I well know, was the exercise of the analytic understanding.
tulajdonképpeni (also: becsületes, őszinte, tényleges, valódi)
volume_up
true {adj.}
tulajdonképpeni (also: tényleges, látszólagos, benne rejlő, lényegbeni)

Context sentences for "tulajdonképpeni" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA tulajdonképpeni mondanivalót a szöveg mélye hordozta: Ünneprontó vagy, Jessie.
The important message lay in the simple subtext: You're upsetting me, Jessie.
HungarianA tulajdonképpeni munkát karcsú ifjoncok végezték Henry zordon parancsnoksága alatt.
Slim youths performed the actual work under Henry's austere direction.
HungarianÉs most hadd térjek rá a Néger-szigeten elkövetett bűntény tulajdonképpeni módszereire.
And now to the actual mechanics of the crime of Indian Island.
HungarianA tulajdonképpeni hókuszpókusz csak intim keretek közt, az áldozat hálószobájában játszódott le.
The hocus-pocusing was all done in the privacy of the victim's bedroom.
HungarianA kehely oldalán nyíló kis lék volt a tulajdonképpeni forrás.
There was a slow leak in the bowl, which was the spring.
HungarianEzután egy nagyon kellemes ebéd következett, melynek során senki sem említette tulajdonképpeni közös témánkat.
We had a pleasant luncheon in which little was said of the business which had brought us together.
HungarianA második helyiségben, a tulajdonképpeni konyhában a pazar feltűnőséggel öltözött, testes fekete nő várt rá.
Beyond, in the main kitchen, the heavy-set black woman in the voluminous muumuu was waiting for him.
HungarianApám semmit sem látott vagy hallott a tulajdonképpeni gyilkolásból.
Father never saw or heard the actual killing.
HungarianAz egyik a portál tulajdonképpeni használatával kapcsolatos.
One concerns the actual use of the portal.
HungarianEnnek a kulcslyuknak a belsejében volt a tulajdonképpeni zár.
Inside this keyhole was the real lock.
HungarianEz a program egy tulajdonképpeni megelőző intézkedés, amely a Balti-tenger komplex helyzetére hívja fel a figyelmet.
This programme is a quasi preventative measure, drawing attention to the Baltic Sea's complex ecological situation.
HungarianA cunami idején megtanultuk, hogy a jó koordinálás ugyanolyan fontos, mint a tulajdonképpeni pénzadomány.
We learned at the time of the tsunami that, in fact, good coordination is as important as the actual funds we put on the ground.
HungarianA biztonsági szolgálat úgy vélte, hogy amíg az elnök odabenn tartózkodik a tulajdonképpeni kegyhelyen, addig biztonságban van.
In this working-class suburb the security men had estimated that while actually inside the ossuary the General would be safe.
HungarianÉs itt kezdődik a tulajdonképpeni történet.
Hungarian(FR) Elnök úr, az állásfoglalás tulajdonképpeni tartalmának megkérdőjelezése mellett annak alapját is szeretném megkérdőjelezni.
(FR) Mr President, aside from questioning the actual content of this resolution, I would also like to question its principle.
HungarianA háznak ez a szintje volt a tulajdonképpeni otthona, az emeleti helyiségeket csupán alvásra és étkezésre használta.
After all these years, Hughart kept his veterinary prac tice more as a matter of habit than out of any great hope of making it a huge success.
Hungarian- a tulajdonképpeni lábszárcső (29),
HungarianAmi azt illeti, az adóparadicsomok elleni küzdelemhez és a pénzügyi intézmények reformjához szükséges tulajdonképpeni munka még teljes egészében előttünk áll.
In fact, all the actual work needed to fight tax havens and reform the financial institutions is yet to be done.
HungarianMacAran gyorsan elfordította róla a szemét hát mit képzel ez a lány, hogy a tulajdonképpeni alsóneműjében ül itt a fél legénység szeme láttára.
MacAran shifted his eyes from her, quickly--damn it, what was she up to, sitting around in what amounted to her underwear in front of half the crew!
HungarianAz igazgatótanács alatt helyezkednek el a tulajdonképpeni területi vezetők -- azok, akik mondjuk Chicago déli részét, vagy nyugati részét irányítják.
Now, below that board of directors, you've got essentially what are regional VPs -- people who control, say, the south side of Chicago, or the west side of Chicago.