"udvar" English translation

HU

"udvar" in English

HU udvar
volume_up
{noun}

Ha ez itt egy udvar, igazi udvar, akkor miért nem látok emberi védelmet?
If this is a Court, a true Court, why have I no benefit of human defense?
Az eléniai udvar állítólag nagyon kifinomult, és ugyanakkor a velejéig romlott.
The court of Elenia is reputed to be exquisitely courteous and totally depraved.
Ahogy az lenni szokott, a cimmurai királyi udvar sem volt mentes az intrikáktól.
As inevitably happens, the king's court at Cimmura was filled with intrigues.
udvar (also: üzem, működés, járás, átlag)
volume_up
run {noun}
Az udvar végén benyitott egy ajtón, és végigment egy folyosón, amely az északi fal mentén húzódott az itteni kapuig.
He passed through a doorway at the end of the court and walked down a hall that ran to the north wall and the gate that opened there.
Az armathorok, akik őrhelyükről a palotához futottak, most az Udvar Termébe siettek a hat udvari varázslónő vezetésével.
Armathors who had run from their guardposts at the Coronal's palace hastened into the Chamber of the Court, led by the six court sorceresses.
Amikor visszatért hozzá a világ, az Öreg Nap fénye ömlött szét rozsdásan egy vastag falakkal övezett négyszögletű udvar kövein.
When light returned to him, it was the light of Old Sun, running rusty on the stones of a square courtyard enclosed by thick walls.
udvar (also: raktár, telep, kert, műhely)
volume_up
yard {noun}
Egy gazos udvar látszott a kapu régi, viharvert kövein túl.
An overgrown yard, just visible through the old, battered stones of the gateway.
Párás napfényben fürdő, széles udvar tárult elébük.
A court- yard opened before them, broad and bright with misty sunlight.
Az udvar hatalmas volt és kaotikus, tekintve, hogy sok éve elhanyagolták gondozását.
The yard was large, and chaotic, having been neglected over many years.

Context sentences for "udvar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianKatonák sereglettek elő az udvar négy sarkából; lövések hasították fel a havat.
Soldiers were swarming from every side of the quadrangle; shots sliced the snow.
Hungarian- Már ezért is ketté kellett volna hasítanom, semmibe véve az udvar törvényeit.
'For that reason I would have slain him before, forgetting the law of the hall.
HungarianTammy rendelt még egy pohár szódat kis citrommal, és megindult a belső udvar felé.
Tammy ordered another club soda, with a twist of lime, and started for the patio.
HungarianAzzal sarkon fordult, és az udvar barnás füvén átvágva a kijárat felé indult.
He turned on his heel and started across the winter-brown lawn of the garden.
HungarianA sötétben a hátsó udvar felé kukucskálva megláttam valamit, amire nem számítottam.
In the darkness, peering down toward the backyard, I saw something I didn't expect.
HungarianAz udvar távolabbi része aranyszínben ragyogott a halovány délutáni fényben.
The far edge of the courtyard was golden in the hazy light of late afternoon.
HungarianBármikor találkozhatunk itt vagy a legtöbb étteremben, és ott van még a belső udvar.
We're free to meet here or in most restaurants, and there's always the patio.
HungarianMiért nem állítod a királyság minden emberét az udvar szolgálatába, Lenda?
WHy not just make everyone in the whole kingdom a government employee, Lenda?
HungarianTett néhány óvatos lépést az udvar mozaikpadlóján fekvő asszony felé.
He took a few cautious steps towards the woman asleep on the tiled patio floor.
HungarianA környező udvar nem is annyira titokzatos, mint inkább veszedelmes volt.
The surrounding grounds were less mysterious, if profoundly more dangerous.
HungarianA lovas pandionok lassan közelítettek az udvar közepén álló egyházi katonákhoz.
The mounted Pandions were slowly advancing on the church soldiers standing in the courtyard.
HungarianAlattuk volt a "Király Gyakorlótere" nevű zárt udvar, azon túl pedig az egész város.
Below them was the quadrangle known as the Kings Parade and, beyond, all of Lyonesse Town.
HungarianA 14-es szoba pontosan az udvar szemközti oldalán volt a 32-eshez képest, az északi folyosón.
ROOM 14 LAY DIRECTLY ACROSS THE courtyard from Room 32, in the north corridor.
HungarianA nő olyan házat akar, ahol van kocsifeljáró, járda, fák és hátsó udvar.
She wants a home with a driveway and a sidewalk and trees and a backyard.
HungarianAz udvar bejárata előtt egymástól három méterre leálltak, és hátrapillantottak.
Before the entrance they stopped ten feet apart and glanced back.
HungarianA bekerített udvar felől trombitaszó jelezte a kocsi és utasai érkezését.
From within the enclosure, trumpets announced the arrival of the coach and its passengers.
HungarianA hátsó udvar gyepére Miss Birdie-vel egyidős fák vetnek árnyékot.
There's a brick patio with flower boxes filled with vividly colored bouquets.
HungarianRendelt egy Red Stripe-ot és leült a belső udvar egyik sötét sarkában.
He ordered a Red Stripe and sat by himself in a dark corner of the patio.
HungarianEz így rendetlen, de majd később fog izgulni, hogy megkapja-e a Tiszta udvar, rendes ház-táblát.
Untidy, but he could worry about the Good Housekeeping Seal of Approval later.
HungarianKatonák mentek végig a sor előtt, és az udvar közepén a földre lökdöstek őket.
The soldiers had come along the line, and pushed them to the ground in the middle of the square.