"ujjongó" English translation

HU

"ujjongó" in English

HU ujjongó
volume_up
{adjective}

Az ujjongó hadsereget ezután biztonságban visszavezette a Rajnán túli táborokba.
He marched the exultant army back to safety in their camps across the Rhine.
Furulya felemelte az arcát, győzedelmes, ujjongó dalba kezdett, melyet mintha egy egész kórus énekelt volna.
Beside her, Flute lifted her face in exultant song, a song that rang with the voices of multitudes.
ujjongó (also: boldog, örvendező)
A templomban ujjongó vígsággal harsogott a dal, amely valahogy sokkal szilajabbnak, élesebbnek, diadalmasabbnak tűnt a szerzetesi kántusnál.
And the noisy song inside was jubilant and merry, something much more festive and discordant and triumphant than the song of the monks had been.
Ujjongó szerelem töltötte el kék szemét, és anélkül, hogy változtatott volna hanyag tartásán a spinétre könyökölt , csókot dobott felém.
A jubilant love filled his blue eyes, and without forsaking his casual posture - he was leaning his elbow on the edge of the clavichord - he blew a kiss to me with his fingers.

Context sentences for "ujjongó" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAhogy elsuhant a fennsík felett, látta a körülzárt Barak" ujjongó, integető katonáit.
The mission was a washout as a coherent strike, Motti already knew.
HungarianEszelős izgalom rázta, ujjongó lelkesedésbe csapott át veszett dühe.
He seemed wildly excited, the rage going into some rampant and accept- able enthusiasm.
HungarianSzívét most nemcsak félelem, de ujjongó öröm is eltöltötte.
Now his heart was filled not just with fright but with a wild, capering happiness.
HungarianUjjongó boldogsággal kúszna a telefonig, bárhogy fáj na is.
He would be more than happy to crawl to the telephone, no matter how much it might hurt.
HungarianMajd kiáltás kélt a Carolan tetején, amit ujjongó éljenzés kísért.
Then a cry sounded from atop the Carolan, and cheers rang out.
HungarianSzavakkal nem fejezhető ki ez az éteri, áttetsző muzsika, ez az ujjongó magasztalás.
But no disclaimer can approximate this airy and translucent music, this harmony and symphony of celebration.
Hungarian- Ujjongó szívvel téged köszöntünk, tavasz úrnője, szép rózsaág!
'Our full hearts are swelling, our glad voices toiling the tale of the loveliest rose of the dale!'
HungarianUjjongó örömet éreztem, hacsak ránéztem a királynőre.
An exhilaration took hold of me merely looking at her.
HungarianJessie ismét megpróbálkozott az ujjongó diadalüvöltéssel, de ezúttal csak érdes suttogásra telt erejéből.
She tried to voice that triumphant shriek again, but this time managed nothing but a harsh susurrant whisper.
HungarianUjjongó rikkantások hallatszottak; honfitársaik mintha most fogták volna fel, hogy ez a nap az övék.
Cries of elation began to rise from the throats of their countrymen as the realization set in that the day was theirs.
HungarianEbben az ujjongó pillanatban mindketten úgy érezték, hogy minden lehetséges, semmi sem fulladhat kudarcba.
In that moment of high jubilation, it felt to them both as if all things were possible and nothing could go wrong.
Hungariancsapta össze a kezét már-már ujjongó örömmel a régésznő.
She clapped her hands almost with glee.
HungarianHa csak rájuk néztem Alexre, Larryre és az ínycsiklandó kis Balhés Bébire , már elfogott az ujjongó imádat.
I was overcome with excitement and love just looking at them, Alex and Larry and the succulent little Tough Cookie.
HungarianHallotta az Adeste Fideles ujjongó himnuszát.
He would hear the euphoric hymn `Adeste Fideles.'
HungarianAz ifjú mélyen meghajolt Sir Roger előtt, majd finoman bókolt Lady Catherine-nek, aki az ujjongó tömegből sietett felé.
The younger man swept him a bow-and changed it most subtly to Lady Catherine's, as she emerged from our cheering thron~.
HungarianDurin és Dayel kiverekedték magukat közülük, de a férfiak ujjongó tömege elzárta a gyorsan tovatűnő Stenmin üldözésének útját.
Durin and Dayel were cut off from him, and the cheering mass of men barred their pursuit of the rapidly disappearing Stenmin.
HungarianHallotta Mona ujjongó biztatását.
HungarianHa ellenállás nélkül elérték a képernyő alját, ujjongó visongást rendeztek, aztán újrarendezték soraikat, és kezdődött elölről a támadás.
Arriving at the bottom without opposition, they bleated in triumph, then their ranks reformed and the assault began all over again.
HungarianVadul ujjongó hangok.
HungarianUjjongó vadságot.