HU utazik
volume_up
{verb}

1. general

utazik
Ha a lelkem utazik, milyen formában jelenek meg?
If my mind is all that shall make the journey, how will I appear to myself?
A templom a titkos Szövet fodrain keresztül utazik egyik világból a másikba.
A temple that journeys through the worlds on the currents of the secret Weave.
Miért utazik a sötétség mélyére úgy, ahogy itt teszi?
Why journey into the darkness as you have done here?
utazik (also: halad, boldogul, eszik, sikerül)
utazik (also: kirándul)
utazik (also: megtesz, terjed, bejár, megy)
Ekkor ötlött fel benne, hogy talán egyszerűen csak utazik és utazik majd.
It occurred to her that perhaps she could simply travel and travel.
Valójában a lengyelek többsége rokonlátogatásra utazik az Egyesült Államokba.
In fact, most Poles travel to the United States to visit relations.
Az Európai Unióban évente több mint 70 millió európai utazik autóbusszal.
In the European Union, more than 70 million Europeans travel by bus and coach every year.
Ralph a hüllőkkel foglalkozik, és gyakran utazik a Sierra Nevada sivatagba.
His specialty is amphibians, and each year he likes to make a field trip into the Sierra Nevadas.
Csak sajnálni tudott mindenkit, aki nem utazik sehová ezen a gyönyörű, ködös reggelen, amelyből újra tűzforró nap lesz, mihelyt felszáll a köd.
He felt sorry for anyone in the world who was not going on a trip this fine, foggy morning, which would be another scorcher as soon as the fog burned off .
utazik (also: hajózik)

Context sentences for "utazik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTestőrei, szolgái vannak, kisebb konvojban utazik, legalábbis Samuel így meséli.
He has bodyguards, attendants, he travels in a little motorcade, so Samuel tells me.
HungarianMásnap nálunk ebédelt, s azt mondta, hogy szerdán vagy csütörtökön utazik vissza.
He dined with us the next day, and was to leave town again on Wednesday or Thursday.
HungarianHamilton Clipp az esti vonattal Kirkukba utazik, és ezzel be van fejezve.
Mrs Hamilton Clipp would depart on the evening train to Kirkuk - and that was that.
HungarianA templom a titkos Szövet fodrain keresztül utazik egyik világból a másikba.
A temple that journeys through the worlds on the currents of the secret Weave.
HungarianAmennyiben vényköteles gyógyszerekkel utazik, tartsa magánál az orvosi receptet.
Take your prescription with you if you are carrying prescribed medicines.
HungarianÉdesapám haladéktalanul Londonba utazik Forster ezredessel, hogy felkutassa Lydiát.
My father is going to London with Colonel Forster instantly, to try to discover her.
HungarianEgy majomról szól, aki utazik erre-arra a világban... és, uh, komisz dolgokat csinál.
It's this monkey that basically travels around the world... uh, doing nasty things.
HungarianJelenleg évente több mint négymillió utas utazik repülővel Brazília és az EU között.
Currently, more than four million passengers per year fly between Brazil and the EU.
HungarianKivéve azt az apróságot, hogy hamis útlevéllel utazik be Magyarországra.
Reason told him that it would be routine in every respect, except for the location.
HungarianHosszúlábú Ossip egy foltos pónin utazik; lába leér egészen a földre.
Ossip Longshanks bestrode a dappled pony, with his feet dragging the ground.”
HungarianNem boríthatunk fel mindent, mert a császár a Halálcsillagra utazik.
We cannot scrap our plans just because the Emperor will be on the Death Star.
HungarianHa veled utazik, akkor nincs szükségünk más ajánlólevélre jegyezte meg Tay.
If he travels with you, he needs no other recommendation, said Tay.
HungarianÖrülök, hogy Michel úr hamarosan Pekingbe utazik, hogy erről és más témákról tárgyaljon.
I am pleased that Mr Michel is shortly going to Beijing to discuss that and other matters.
Hungarian- És egyébként is, ha az ember utazik, a helyi specialitásokat kell ennie.
'Besides, when one is traveling, one should eat the native dishes.'
HungarianEz a környék nagyon veszélyes, különösen, ha valaki egyedül utazik.
It's very dangerous in these parts, you know, especially traveling alone.
HungarianEz a jelentés egy fontos témával foglalkozik: mindenkit érint, aki Európa útjain utazik.
This report concerns an important matter. It affects everyone who travels on Europe's roads.
HungarianIdőnként elszállt alvó testük fölött, és érzékelte, hogy a lelkük máshol utazik.
Occasionally he passed their sleeping bodies and perceived that their souls were traveling elsewhere.
HungarianVad elképzelései voltak, hogy utazik, szórakozik, mert gazdag és fontos ember.
Had grand visions, no doubt, of himself travelling, entertaining, being a rich and important person.
HungarianKépzelje el, hogy Strasbourgból egy szomszédos országba utazik.
Imagine that you are travelling from Strasbourg to a neighbouring country.
HungarianHa valahova utazik az ember, vágtatnak előtte a futárok meg az adjutánsok: "Lovakat!
Because when you go travelling, there are always couriers and aides on ahead with Horses!