"vágás" English translation

HU

"vágás" in English

EN

HU vágás
volume_up
{noun}

vágás (also: csökkentés, csapás, ütés, pofon)
volume_up
cut {noun}
Egyik orcáján friss vágás húzódott, amelyet máris belepett a byrus.
There was a fresh cut on one cheek, and already it was swarming with byrus.
Egy vágás érte az arcát, de a támadó nem jutott át a barikádon.
There was a smarting cut on his cheek but the attacker was not a part of the barricade.
Könnyek ültek a szemében, és a zsebkendőjét szorította az arcára, mert egy vágás volt rajta.
And there was a cut on his face, and he was holding his handkerchief to it.
volume_up
chop {noun}
Egy vágás, egy lendítés és Evazan aquali cimborájának karja már repült is.
A chop, a flop -:and the gun arm of Evazan's Aqualish companion separated from his body.
Én bizony láttam könnyeket a vágás közben.
I have seen the tears at the cutting.
cutting and editing
vágás (also: szakítás, seb, gyötrés, kínzás)
vágás (also: csorba, karcolás, bevágás, horony)
volume_up
nick {noun}
Arcom bal felén apró vágás a borotválkozástól.
There was a small shaving nick in my left cheek.
vágás (also: seb)
vágás (also: melléklet, rekesz, terület, ágazat)
vágás (also: forradás, hasítás, hasíték)
volume_up
slash {noun}
kérdezte Cale az orgyilkostól, akit a karján ért egy vágás.
Cale asked Riven, and indicated the slash the assassin had taken on his forearm.
Állának bal oldalán csúnya vágás húzódott.
A wicked slash ran down the left side of his jaw.
Jab, slash, jab.
vágás (also: rés, nyílás, repedés, hasíték)
volume_up
slit {noun}
Lehajoltam, és láttam, hogy rövid, vágás alakú nyílás van a gomb közepén.
I bent down and saw there was a short, slit-shaped opening in the middle of the knob.
A fiú torkán szakszerűen kivitelezett vágás tátongott.
The boy’s throat gaped, expertly slit.
Nos, az utulu egy kicsiny, puhatestű lény, amely egy vágás formájú szájnyíláson keresztül táplálkozik.
Well, an ootooloo is a small soft-bodied creature that feeds through a crevice, a sort of vertical slit for a mouth.

Context sentences for "vágás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianPettyes, sárgás bőre volt, sötét, karikás szeme pupillája csak egy függőleges vágás.
His skin was a mottled orange, the pupils in his dark-rimmed eyes dark slits.
HungarianOlyan sok vágás érte, hogy a legközönyösebb szemlélő sem tudta volna megszámlálni.
So many their numbers could not be calculated, even by the most detached of observers.
HungarianMély vágás volt, melyet élete végéig viselni fog, hacsak mágiával el nem tünteti.
It was a deep burn-a brand she'd wear forever, unless magic banished it.
Hungarian( tejelő szarvasmarháit csak vágás vagy export céljára idegeníti el.
- he will not dispose of his dairy cattle except for slaughter or for export.
HungarianEzen kívül vágás előtt van egy legalább 40-napos tartózkodási idő egy birtokon belül.
In addition, there is a minimum 40-day residency period prior to slaughter within a holding.
HungarianCsupán egy halovány vágás jelezte, hogy korábban kettéhasították.
Only a thin seam around the center, like a scar, evidenced its former split.
HungarianMiért ne láthatnánk el az állatokat a vágás módjára vonatkozó címkével?
Why should we not label animals as to how they have been slaughtered?
HungarianA vágás Kalten oldalán hosszú volt, de nem tűnt nagyon mélynek.
The gash in Kalten's side was sizeable, but it did not appear to be too deep.
HungarianSzeretnék pár szót ejteni a vágóhídon kívüli vágás gyakorlatáról.
I would now like to say a few words on the practice of backyard slaughter.
HungarianJak lehajolt a keresztirányú vágás elől, és hátratáncolt, de túl lassan.
Jak ducked beneath it just in time and danced back, but too slowly.
HungarianDe előbb talán vizsgáld meg a kezed, nincs-e rajta vágás.
Or maybe you want to check your hand first, make sure there aren't no cuts on it.
HungarianA sebesült féldrow megpördült, hogy hárítsa a második vágás.
Despite his wound, the half-drow whirled and managed to avoid a second blow.
HungarianA vágás a homlokán több gondot nem okozott neki, de élete végéig viselte a fekete heget.
The gash in his forehead gave him no more trouble, but he bore a brown scar to the end of his days.
HungarianStemp nyugodt iszogatással álcázta, mennyire megingatta a vágás.
Stemp hid the impact of that warhead by languidly sampling the fruit cocktail, but he'd been rocked.
HungarianEgy gyilkos vágás, egy leszelt, vérző kar a padlón; Éjliliom rémült sikkantása, aztán csend.
The old man, in what seemed like a single smooth gesture, somehow had a glowing stalk of light in his hand.
HungarianA vágás, a színészek, a forgatókönyv... mind mind tökéletes.
The cinematography, the acting, the screenplay, all topnotch.
HungarianTe is hallgass, kölyök, különben a következő vágás mélyebb lesz.
You hold your tongue too, boy, or the next one's deeper.
HungarianA vágás széles volt és mély, a harcos bal könyöke alatt kezdődött, és egészen a válláig ért.
The gash was deep and long, beginning just below the warriors left elbow and continuing up into his shoulder.
HungarianA vágás azonban nem volt pontos, megcsúszott a hegyes sisakon, és elsuhant a válla fölött.
But the blow was not clean, catching on the pointed visor of the Kolder and so being deflected over his shoulder.
HungarianA legszembetűnőbb példa erre a rituális vágás kérdése.
A conspicuous example is the question of ritual slaughter.