"választás" English translation

HU

"választás" in English

HU választás
volume_up
{noun}

választás (also: választék, válogatott, felhozatal)
volume_up
choice {noun}
Ugyanakkor felelősek vagyunk a választás lehetőségének biztosításáért ott, ahol ma nincs választás.
However, we have a responsibility to enable choice where today there is no choice.
Szóval ez a választás egy aránylag jó választás, a személyes feltételeihez mérten.
So this particular choice here is a particularly good choice, given his personal criteria.
Megfosztották gondnok-utódaikat a választás alapvető jogától.
They deprived 'caretaker' descendants of their fundamental rights of choice.
választás
. - A Parlamenten belüli választás nyílt választás volt.
. - The election in Parliament was an open election.
Bizakodásra ad okot, hogy ez egy tisztességes választás eredménye.
It is encouraging that this was the result of a fair election.
Ez a választás tovább erősíti intézményünk demokratikus jellegét.
This election will strengthen the democratic nature of our institution.
választás (also: alternatíva)
Shea számára ő volt az egyetlen ésszerű választás.
For Shea, this seemed the only reasonable alternative.
- Súlyos választás előtt állsz, gyermekem.
An unhappy alternative is before you, Elizabeth.
Egy óra hosszat mélyedt el a dossziékban, de a választás elég kézenfekvőőnek tűűnt.
Frederick Forsyth The Devils Alternative wanted to get the selection finished and was prepared to stay on.
választás (also: opció, elővételi jog)
volume_up
option {noun}
A háború már nem a legjobb választás, és ezért szorult vissza az erőszak.
War is simply no longer the best option, and that is why violence has decreased.
Ezért úgy vélem, a segítő házastársak számára biztosítani kellene a választás lehetőségét.
Therefore, I think that assisting spouses should be given the option to choose.
Az egyetlen lehetőség a vásárlók számára az a választás, hogy nem kommunikálnak mobiltelefonon keresztül.
The only option for consumers is to choose not to communicate by mobile phone.
Azért esett magára a választás, mert maga elég bátor ahhoz, hogy kisétáljon az egészből.
We picked you because you have the guts to walk away from it.

Context sentences for "választás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianValószínű, hogy épp ezek miatt a kőtömbök miatt esett a választás a tisztásra.
Perhaps the clearing had been chosen because of the presence of those boulders.
HungarianHa bármelyik férfit valaha is apjának szólítaná, ő lenne a tökéletes választás.
If she was going to call any man father, this would be a good man to choose.
HungarianBizonyos országokban működik a verseny, és a fogyasztók számára könnyű a választás.
In some countries competition works, and it is easy for consumers to make choices.
HungarianJa, hát nem a legjobb választás volt, amikor a Goodwill-ben vásároltunk, oké?
Yeah, well, you don't have the best selection when you shop at Goodwill, all right?
HungarianAz 1990. március 18-i választás egyben a német kérdésről szóló népszavazás is volt.
The elections on 18 March 1990 were also a plebiscite on the German question.
HungarianA köztársasági elnököt általános, közvetlen választás útján öt évre választják meg.
The president is elected by direct popular vote for a period of five years.
HungarianŐ azonban itt az aggályait is kifejtette a választás feltételeivel kapcsolatban.
However, she mentioned her concern about the conditions in which the elections are held.
HungarianA ma a napirendünkön szereplő kérdést a választás után valószínűleg módosítják.
What is on the table today will probably be modified after the elections.
HungarianNézd, haver, nem tudom, mit nyomtál fel magadnak, de rossz választás volt.
'Look, I don't know what you're on but whatever it is it's the wrong stuff.'
HungarianMegadjuk a nőknek a választás lehetőségét, hogy a gyermekvállalás mellett döntsenek.
We are giving women the possibility to choose and to decide on motherhood.
HungarianMíg Rohr a nikotinfüggőség veszélyeit ecsetelte, Cable a választás szabadságát emelte ki.
Whereas Rohr had dwelt on addiction, Cable spent his time on the freedom to choose.
HungarianTalán egy ilyen demokratikus válasz lenne az előrehozott választás.
Perhaps the best frame for such a democratic reflection would be early elections.
HungarianAhogy Oroszország két fontos választás elé néz, egy kicsit több őszinteségre is szükség van.
A bit more honesty is needed, too, as Russia comes up to two major elections.
HungarianA javasolt naptárban utalás történik a 2009-es választás időpontjára.
In the calendar proposed, there is a reference to the date of the elections in 2009.
HungarianA nyilvánvaló választás az lett volna, hogy a párás sötéten törjenek át.
To escape this hated land, they would have to pass one way or the other.
HungarianA döntés a Hierokrácia kezében van, és még mindig jobb választás Ortzel, mint Annias.
'That's in the hands of the Hierocracy, though, and I'd definitely prefer Ortzel to Annias.'
HungarianA választás Vanion és Dolmant között bizonyára meghaladná mindannyiunk bölcsességét.
Choosing between Vanion and Dolmant would likely have been a task beyond our combined wisdom.'
HungarianMindenki eldöntheti, hogy elhozza-e dokumentumait, ez egyéni választás kérdése.
You can each decide whether to bring your documents or not - it is up to the individual to choose.
HungarianAz Amerikai Egyesült Államok légi támaszpontjára esett a választás Bentwatersben, Suffolk megyében.
The one selected was the United States Air Force base at Bentwaters in Suffolk.
HungarianNem akarjuk a fogyasztókat megfosztani a szabad választás jogától.
We do not want to take away the consumers' right to choose for themselves.