"vállalat" English translation

HU

"vállalat" in English

HU

vállalat {noun}

volume_up
1. general
Ez nem valami szép, tiszta vállalat, prémiummal és együttérző vezetőséggel.
It is not a nice, clean corporation with benefits and sympathy.
Azt a zöldet A vállalat lecsökkenti a létszámát...
The corporation is downsizing the people...
He was the president of a corporation in Ohio.
Palermónak hívják azt az olaszt szemben, akié a temetkezési vállalat, a bérház stb.
Palermo is the name of the wop across the street that owns the funeral home and the apartment house and stuff.
Közölték a vállalat igazgatójával, hogy ha jelzálogot jegyeztet be saját lakóházára, megkapja a hitelt.
The company director was told that if he took out a mortgage on his own dwelling house, then they would allow him.
Dylan kissé elcsodálkozott, vajon miért gondolja a vállalat, hogy a varangyos béka megfelelő reklámfigura egy gyorsétteremnek.
Furthermore, he didn't understand why an advertisement assuring him that the restaurant's French fries were tastier than house flies should charm him.
Ez a vállalat megmutatta, hogy lehetséges működő alternatívák kifejlesztése.
That company has shown that it is possible to develop alternatives that work.
- a gyártó vállalat által elkészítendő késztermék rendeltetési országa.
- country of destination of finished product to be manufactured by producer undertaking.
(6) bármely vállalat igazgatótanácsi tagjának való kinevezésre.
(6) appointment to the Board of Directors of an undertaking.
+ Tanácsadás a vállalat pénzügyi gazdálkodását illetően
- Advice on the financial management of an undertaking
2. business
vállalat
Ez a vállalat megmutatta, hogy lehetséges működő alternatívák kifejlesztése.
That company has shown that it is possible to develop alternatives that work.
Továbbá, ez a vállalat kapcsolatban áll a Firefly Lighting Co.
Moreover, this company is related to a company subject to measures, Firefly Lighting Co.
A vállalat mostanában egy újfajta repeszbombát gyártott a légierő részére.
The company was manufacturing a new anti-personnel bomb for the Air Force.
vállalat (also: vállalkozás)
És arra jutottam, hogy az erőszak mögött egy borzalmas bűnözői vállalat állt.
And I came to think that behind the violence lay a sinister criminal enterprise.
Az említett vállalat, a Heidelberger Druckmaschinen esetében ugyanakkor tartózkodtam a szavazástól.
However, with regard to the aforementioned enterprise, Heidelberger Druckmaschinen, I abstained from the vote.
Három vállalat - a Cargill, az ADM és a Bunch - kezében koncentrálódik az import.
They are concentrated in the hands of three enterprises: Cargill, ADM and Bunch.
vállalat (also: cég)
A Jogi Bizottság elismeri, hogy egy vállalat megalapítása nehéz folyamat lehet.
The Committee on Legal Affairs recognises that establishing a firm can be a daunting process.
Számos közlekedési vállalat egyben globális szereplő is.
Many transport firms are also global players.
to conduct the correspondence of a firm

Context sentences for "vállalat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHárom vállalat - a Cargill, az ADM és a Bunch - kezében koncentrálódik az import.
They are concentrated in the hands of three enterprises: Cargill, ADM and Bunch.
HungarianSok vállalat vesz igénybe gyermekmunkát a vonatkozó jogi korlátozások ellenére.
Many companies use child labour in spite of the relevant legal restrictions.
HungarianA 225 legnagyobb japán vállalat értéke ma a 18 évvel ezelőtti értékük egynegyede.
And its 225 largest companies today are worth one quarter of what they were 18 years ago.
HungarianA németországi székhelyű vállalat Görögországban és máshol is szerződéseket nyert el.
It is based in Germany and has obtained contracts in Greece and elsewhere.
HungarianA felülvizsgálati időszak alatt négy vállalat részesült kedvezményben e rendszer keretében.
Four companies benefited from this scheme during the review investigation period.
HungarianA tetem a Nyugat-Los-Angeles-i Angels' Hill Temetkezési Vállalat balzsamozó asztalán hevert.
The body lay on an embalming table at Angels' Hill Mortuary in West Los Angeles.
HungarianVirágzó vállalat tehát, amelynek az ügyeibe senki sem ütheti bele az orrát.
They invented the checking account long before the bankers of Florence.
HungarianÉs, tény, hogy néhány biztosító vállalat már elkezdett ezen vonalak mentén gondolkodni.
And, in fact, some insurance companies are already beginning to think along these lines.
HungarianVan Kamexó Kölyök Szülészet és Kamexó Kölyök Temetkezési Vállalat is.
They have Commexo Kid Maternity Hospitals and a Commexo Kid Funeral Service.
HungarianA válság alatt rengeteg vállalat ment csődbe, ez pedig hatalmas veszteség.
Many companies went bankrupt during the crisis and this is a huge loss.
HungarianA vállalat azt reméli, hogy uniós pénzből tudja majd finanszírozni a gyártás áthelyezését.
It is hoping to get European money to help pay for moving this production.
HungarianÉmelyítően édeskés virágillat volt, mint egy temetkezési vállalat fogadószobájában.
The scent of the plants was cloying, as in an undertaker's parlor.
HungarianMost Európa részt vállalat a megoldásból, és megpróbál Írországon segíteni.
Europe is now part of the solution, it is trying to support Ireland.
HungarianErre nagyon jó példa a gabona: ezen a téren hat nagy multinacionális vállalat uralkodik.
Cereals are a very clear example of this: they are dominated by six large multinationals.
HungarianEzen időszak alatt három vállalat részesült kedvezményben ezekből a rendszerekből.
During this period three companies benefited from these schemes.
HungarianROBOTO VÁLLALAT TOKIÓI KÖZPONT A Roboto Vállalat igazgatója vagyok.
Roboto Industries Tokyo Headquarters I am president of Roboto Industries.
HungarianEurópában sok vállalat a lábával szavaz, és önként kivonja őket a forgalomból.
Many companies in Europe are voting with their feet and are actually phasing them out voluntarily.
HungarianEz esetben néhány multinacionális vállalat uralná az európai piacot.
A few multinational companies would then dominate the European market.
HungarianA vállalat azonban nem közölte az ilyen értékesítésből származó bevétel összegét.
However, it has not reported the amount of any such income.
HungarianA vállalat költségeit tehát nem lehetett ezen az alapon megállapítani.
The companys costs could therefore not be established on this basis.