"vég" English translation


Did you mean: veg
HU

"vég" in English

HU

vég {noun}

volume_up
1. general
Mélységes csodák fakadnak egyszerű szabályokból, amelyek vég nélkül ismétlődnek.
Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated without end.
Ez nem a vég, ez csak a vég kezdete."
This is not the end, this is the beginning of the end."
A vég... halottas ágy... gyertyák... imádkozó apáca.
The end - a deathbed, with candles and a nun praying.
Eljött a vég, készüljenek a találkozásra a Gaiájukkal!
So take your last few moments and prepare to meet your Gaia.
Nem, inkább azt valószínűsítem, hogy a múlt héten történtek a vég kezdetét jelentik.
No: it is more likely that what has happened in the last week marks the beginning of the end.
Behold the last, the Very End!
Érezni fogja ő is, mint a fiatal Openshaw, hogy közel a vég.
He will find it as sure a precursor of his fate as Openshaw did before him.
That would have been the finish if not for Allanon.
Egypt was reaching its finish.
2. "vmi vége"
vég (also: cél, hordó, tönk, tuskó)
3. "kelme"
Szürke hullámok mosták vég nélkül a kavicsokat, majd vonultak vissza.
Gray waves rolled endlessly up onto the pebbles, and then sucked them back.
Puha párnák, vég kelmék között zötyögtetett a szekér, miközben nagyon lassan kanyargott velem lefelé a Palatinus-dombról.
I fell among soft pillows, bolts of fabric, tumbling as the wagon began to roll very slowly down the winding road of the Palatine Hill.
4. grammar
Miféle természetes magyarázat, miféle vég fűzhetné őket együvé mind?
What sort of ending might make them all part of the same world?
Ezért is jobb a vég a kezdetnél: a közöttük megadatott idő miatt.
And always better in the ending than the beginning, the interval between being what it was.
Nem nekem fontos a szabályszerű szabadítás és a hivatalos boldog vég.
I have no concern for regulated rescues and official happy endings.
5. "szövet"
6. music

Context sentences for "vég" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSúlyos pillanat, közelgő vég, melyet szűrt fény és sötét színek hangsúlyoznak.
Heavy with gravitas, the colours dark and saturated, a great fall imminent.
HungarianMadouc rámutatott egy vég búzavirágkék anyagra és egy vég fehér vászonra.
Madouc indicated a bolt of cornflower blue and another of nubbled white linen.
HungarianA tudomány egészen közel járhatott a megfejtéshez a vég bekövetkezte előtt.
Science might even have been on the verge of an answer before the Doomtime.
HungarianEl kell kerülnünk azt, hogy belerángassanak vég nélküli bürokratikus folyamatokba.
We must avoid being drawn into excessive bureaucratic interference.
HungarianSzürke hullámok mosták vég nélkül a kavicsokat, majd vonultak vissza.
Gray waves rolled endlessly up onto the pebbles, and then sucked them back.
HungarianEgy olyan helyen, ahonnan ő és Danny ki vannak zárva, és ahol a mulatság vég nélkül folytatódik?
A place where both she and Danny were excluded and the boogie went on endlessly?
HungarianA hódítással létrehozott zulu államhoz hasonló példákat szinte vég nélkül lehetne sorolni.
This Zulu example of a state formed by conquest can be multiplied almost indefinitely.
Hungarian- Nem lehetne valahogy annihilálni a vég nélküli számsorokat? - szólt közbe Ulver.
'Could we lose all these strings of figures?' she asked the drone.
HungarianAztán vég nélkül faggatnák és vizsgálgatnák magát, hátha hazudik vagy hallucinál.
Perhaps even interrogate and test you again and again, to see if you are lying or hallucinating.
HungarianElvittem onnan egy vég vert csipkét, hat-hét fontot ért, meg egy csomag fonalat.
There I think I carried off a piece of bone-lace, worth six or seven pounds, and a paper of thread.
HungarianAz emberek továbbra is szenvednek és meghalnak, míg mi vég nélkül vitázunk.
People will continue to suffer and die whilst we debate endlessly.
HungarianMalloy abbahagyta a vég nélküli körözést, egyenesbe hozta a gépet, majd a kastély felé fordította.
Malloy stopped his endless circling, leveled out, and then eased toward the castle.
HungarianMár egy éve farkasszemet nézett a halállal, nap mint nap, és tudta, hogy a vég elkerülhetetlen.
He had faced death for a year now, and death by any cause was still death.
Hungarian- Magával még nem fordult elő, hogy az éjszaka közepén felriadt, és érezte, hogy közeleg a vég?
Dont you wake up sometimes in the middle of the night and feel it coming?
HungarianÁllítólag, ha valaki vég nélkül ugyanazt ismételgeti - ezzel álcázhatja magát a legjobban.
Repetition of the same patterns, they say, provides an effective form of protective coloring.
HungarianNem nekem fontos a szabályszerű szabadítás és a hivatalos boldog vég.
I have no concern for regulated rescues and official happy endings.
HungarianMost azonban hiányát éreztem a piacnak, ahol áruimat elhelyezzem, különösen a két vég vásznamat.
I was now at a loss for a market for my goods, and especially for my two pieces of silk.
HungarianAz éles, hegyes törött vég kis híján felnyársalta Gordont, amikor az a lendülettől a matracra bukott.
Gordon barely escaped impalement on the jagged stub as he toppled onto the mattress.
HungarianOsztom a felháborodását, felség, de túl kegyes vég lenne Vanionnak a gyors halál.
I share your outrage, your Majesty, but a quick death for this monstrous Vanion would be far too merciful.
HungarianÚti célunkról majd Tshansin, a Kezdet és a Vég istennője gondoskodik, aki kerekeken jár.
Our destination will be decreed by Tshansin, Goddess of Beginnings and Endings, who walks on wheels.