HU véget ér
volume_up
{verb}

Tapasztalatból tudjuk, hogy egyszer minden diktatúra véget ér!
Experience has taught us that all dictatorships come to an end!
Európai uniós elnökségük két hét múlva véget ér.
Prime Minister, in two weeks' time, your presidency of the European Union will come to an end.
És láttam a lidércnyomást fajzó lidércnyomást, és láttam, hogy egy történet véget ér.
And I saw a nightmare hatch another nightmare, and I saw a story come to an end.
Igen határozottan hiszem, hogy a világ véget ér szilveszter éjjelén.
I have a strong psychic belief that the world will end on New Year's Eve!
Megjósolom, hogy a világ véget ér szilveszter éjjelén, amikor éjfélt üt az óra.
I predict that the world will end at the stroke of midnight on New Year's Eve.
Dolgozni a könyvön kínszenvedést jelentett, de ha befejezi, véget ér az élete is.
Working on it was torture, and finishing it was going to mean the end of his life.
véget ér (also: befejeződik)
véget ér
Végállomásvároshoz, ahol minden vasútvonal véget ér...
That had to do with Endsville, the place where all rail service terminates .
Idelent Végállomásvárosban, ahol minden vasúti sín véget ér.
Down here in Endsville, where all rail service terminates.
That responsibility is terminated.

Similar translations for "véget ér" in English

ér noun
ér verb
ér- adjective
English

Context sentences for "véget ér" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMegígértem Bébének Vietnámban, hogy ahogy véget ér a háború, üzletfelek leszünk.
I promised Bubba in Vietnam that as soon as the war was over, we'd be partners .
HungarianAzt hiszem azonban, hogy az én feladatom a gyilkos megtalálásával véget ér.
At that moment, however, I think my task of finding him will have been achieved.
HungarianAmikor majd az egész véget ér, talán mindannyian tisztábban látjuk, hogy is állunk.
And when it's all over, perhaps we'll have a better idea as to where things stand.
HungarianHamarabb ér véget ég és föld, mint hogy egyetlen vessző is elvesszen a törvényből.
And these words seemed to them as idle tales: and they did not believe them.
HungarianSzeretném hangsúlyozni, hogy a munka természetesen nem ér véget júniusban.
I would like to emphasise that the work will of course not be finished in June.
HungarianTehát a boszorkány nővérek hatalmának is vannak korlátai; véget ér a Katlan peremén.
The power of the Witch Sisters had its limits; it did not extend beyond the Hollows.
HungarianÉn sem, segédadmirális, de nem kell aggódni, amíg a háború véget nem ér.
Neither am I, Vice Admiral-but let's not worry about that until the war is over.
HungarianHa ez be van jelölve, akkor a tálcaikon bezárása esetén %2 futása is véget ér.
With this option selected, closing the system tray icon will quit %2. 2.
HungarianNem tudom, mindenki értesült-e róla, hogy a holnapi ülés 19 órakor ér véget.
I do not know if everyone is aware that tomorrow, the sitting will be closed at 19.00.
HungarianA megbeszélés véget ér, csöndben visszamegyünk az irodáinkba, és magunkra zárjuk az ajtót.
The meeting breaks up as we silently file back to our offices and lock our doors.
Hungarian- Most az egyszer légy észnél, és húzd meg magad valahol, amíg ez itt véget nem ér!
In all that battle-steel, you're nothing but dragonbait: Yon wyrm breathes lightning-gas!
HungarianHa majd ez az egész véget ér, és mindenki boldog lesz, akkor adunk egy fényességes partit!
When everyone is happy and it's all over, we'll have the most splendid party!
HungarianGyőzze meg Julie-t, hogy térjen vissza Londonba, míg véget nem ér ez az egész!
You will persuade Julie to go back to London-until t*1*8 is over, Elliott asked.
HungarianIgen, most már bizonyos, hogy szép lassan a halálba issza magát, amint mindez véget ér.
Yes, definitely he would slowly drink himself to death when this was over.
HungarianÉs utána is lehet szeretni, ha már a kapcsolat testi része véget ér.
You can go on loving her even after the physical part of the relationship is over.
HungarianMost épp áll a csata Nyugatelvén, s félek, számunkra rossz véget ér.
There is battle even now upon the Westemnet, and I fear that it may go ill for us.
HungarianAlig hathüvelyknyire húzott el tőle, és úgy tűnt, nem is ér soha véget.
It was six inches away — maybe even less — and it seemed to pass forever.
HungarianNem szeretnék a katonák között járni, amikor véget ér a varázslat.
I'd hate to be right in the middle of those soldiers when the spell wears off.'
Hungariana borászati év szeptember 1-jén kezdődig és következő év augusztus 31- én ér véget;
the wine-growing year begins on 1 September and ends on 31 August;
Hungarian- Uram, mindenkit arra kérnek, hogy ne távozzon, amíg véget nem ér a tanácskozás.
They've asked everyone to stay in, sir, until the meeting's over.