"véget vet" English translation

HU

"véget vet" in English

HU véget vet
volume_up
{verb}

A hét végén tartandó népszavazás remélhetőleg véget vet majd ennek a hosszúra nyúló történetnek.
The referendum at the end of this week will hopefully bring an end to the saga.
És nem számít, ha ezzel véget vet barátságának Al Shockleyval.
If it meant the end of his association with Al Shockley, that would have to be.
Ez véget vet a válság eddigi kezelésének.
This represents an end to the way in which the crisis has so far been dealt with.
véget vet (also: alábbhagy, csökken, csökkent, enyhít)
He's already finalized arrangements to self-terminate.

Similar translations for "véget vet" in English

vet verb
vét verb

Context sentences for "véget vet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA fogyasztók számára remek hír, hogy az EU véget vet a meglévő gyakorlatnak.
The European Union's 'crackdown' on this practice is great news for the consumer.
HungarianAkarunk egy olyan irányelvet, amely véget vet a nőkkel szembeni erőszaknak.
We need a directive, we want a directive that will stop violence against women.
HungarianAnakha előbb pusztítja el, és ezzel véget vet a létezésednek.
Anakha will destroy it first, and in its destruction shalt thou perish.'
Hungarian- Talán a szász királylányt hozzáadja Lancelet fiához, és ezzel minden harcnak véget vet.
Perhaps he will marry the Saxon's daughter to the son of Lancelet and have done with all this fighting.
HungarianHa ez így folytatódik, ha az új-reneszánsznak nem vet véget valaki, a bolygó nemsokára darabjaira hullik.
Worse, worms in their last stages spawned transient, doomed young—the wild worms.
HungarianA válasz egyértelmű: a reformszerződés úgy erősíti az Európai Uniót, hogy nem vet véget a demokráciának.
The answer is clear: the Reform Treaty strengthens the European Union without doing away with democracy.
HungarianSusan - bénultan a félelemtől, de elszántan arra, hogy véget vet a szörnyű látomásnak - tett egy lépést a komód felé.
Rigid with horror, yet determined to dispel the vision, Susan shuffled one step closer to the commode.
HungarianKritikus szükség van egy olyan törvény életbe léptetésére, amely egyszer s mindenkorra véget vet a női nemi szervek megcsonkításának.
The enactment of a law to place an outright ban on FGM is critical to the elimination of this.
HungarianZapata helyzete olyan kilátástalan volt, hogy egyetlen lehetőségének azt érezte, hogy éhségsztrájk révén véget vet életének.
In his hopeless situation, Zapata felt the only option open to him was to kill himself by hunger strike.
Hungarian. - Támogatom a jelentést, amely megvédi a munkavállalók jogait és véget vet a munkaórák általi kizsákmányolásnak.
in writing. - I support this report which will safeguard workers' rights, ending exploitation of working hours.
HungarianMintha mindketten arra vártak volna, hogy Dan megnyugtatja őket: megöli a gyereket, és véget vet a vérontásnak.
They both seemed to be waiting for Dan to say something, to assure them that he would kill the girl and stop the slaughter.
HungarianEz a döntés véget vet annak a demokratikus politikai útnak, amelyet Erdoğan miniszterelnök úr célkitűzésként megfogalmazott.
It closes off the democratic political option which the Prime Minister, Mr Erdoğan, has said he wants to pursue.
HungarianAzért van itt, mert tizenöt hónappal ezelőtt egy japán 747-es pilótája úgy döntött, véget vet a munkának a kongresszus üléstermében.
You're here because some Japanese 747 pilot decided to crash the party at the House Chamber fifteen months ago.
HungarianValószínűnek tartottam, hogy csak addig marad víz alatt, amíg kívül nem kerül az ágyúk lőtávolán, és a sötétség véget nem vet az üldözésnek.
Our submersion would probably only last long enough to escape out of cannon range, or until night forbade pursuit.
Hungarian- Ez véget vet megállapodásunknak?
HungarianA két nő mindenkinek töltött, közben a tábornok tovább mondta: - Természetesen Kavaznya lerombolása és az új egyezmény nem vet véget a lézerkutatásoknak.
Of course the destruction of the Kavaznya laser and our new agreement doesn't nail down the lid on laser technology.
Hungarianvéget vet az elkedvetlenedésnek
Hungarianvéget vet a csüggedésnek
HungarianDe hogy pozitívabb dolgokról is szóljak, a lehető legőszintébben szeretnék gratulálni Önnek ahhoz, hogy Spanyolország véget vet nukleáris energiafelhasználásának.
On a more positive note, I should like to congratulate you most sincerely on the abandonment by Spain of nuclear energy.
Hungarianvéget vet a félelemnek