"végkifejlet" English translation

HU

"végkifejlet" in English

HU végkifejlet
volume_up
{noun}

végkifejlet
A rá várakozó kellemetlen végkifejlet gondolatára összehúzódott, mint egy gyermek.
She shrank like a child at the thought of the unpleasant denouement ahead of her.
A piazza lármája úgy harsogott körülöttem, mintha valamilyen baljós végkifejlet örvényébe hullanék.
The noise of the piazza rose over me as if I were descending to some awful denouement.

Context sentences for "végkifejlet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA más országokbeli gyakorlatok és tapasztalatok alátámasztják a tragikus végkifejlet lehetőségét.
There are practices and experiences from other countries with tragic results.
HungarianHa összecsapást akar a sors, akkor a druida kimódolja, hogy a végkifejlet nekik kedvezzen.
If a confrontation was fated, Bremen would find a way to make the result favor their cause.
Hungarian2000-ben a mostanihoz hasonló számú tűz pusztított, a végkifejlet azonban teljesen más volt.
In 2000 there was a similar number of outbreaks but the outcome was completely different.
HungarianMég bele se fog az ember, pontosan tudja, mi lesz a végkifejlet.
You knew exactly what was going to happen before you even started.
HungarianA találkozó szemlátomást kielégítő végkifejlet felé haladt.
The meeting seemed to be coming to a satisfactory conclusion.
HungarianMinden javaslatot el kell juttatnunk a végkifejlet stádiumába, de az eredményeik már most megmutatkoznak.
All proposals need to be carried through to their end, but they are starting to show their results.
HungarianA végkifejlet egy héttel később következett be, de nem Maineben, nem is Marylandben, hanem sokkal délebbre, Észak-Carolinában.
The end came a week later, not in Maine, not in Maryland, but much farther south, in North Carolina.
HungarianElindíthatta a drámát a végkifejlet felé.
HungarianA végkifejlet következik mondta.
Were moving toward the crunch, he said.
HungarianA végkifejlet mindig ugyanaz.
HungarianTöbbé kevésbé azt is tudta, mi következik ezután, mialatt a kis családi dráma odaát a társalgóban lassan, de biztosan haladt a végkifejlet felé.
And he knew more or less what was going to happen now, as the little drama in the drawing room played itself out.
HungarianNem úgy tűnik-e, mintha azt mondanánk: a végkifejlet elkerülhetetlen volt, és ennélfogva hiábavaló is lenne ma már a változtatással próbálkozni?
Even fewer preserved East Asian skeletal fragments are known, but they appear different again from both Africans and Neanderthals.
HungarianÚgy vélem, hogy - ahogyan azt a jelentés javasolta - a témában kidolgozásra kerülő fehér könyv jó "végkifejlet-kezdet” lehet ebben a bizarr szituációban.
I think that drawing up a White Paper on this subject, as is proposed in the report, could be a good 'beginning of the end' for this bizarre situation.
Hungarian- Most léptél csak bele egy tragédia közepébe, mely hosszú évszázadok óta a végkifejlet felé halad, és azt hiszed, hogy néhány szóval megváltoztathatod a történéseket.
You step into the middle of a tragedy that's been moving towards its final act for centuries and think you can just change its course with a few words.