"végződik" English translation

HU

"végződik" in English

HU végződik
volume_up
{verb}

Ez a nap olyan mészárlással végződik, hogy aki túléli, sosem felejti el.
This day would end in such slaughter that none who survived would forget.
Hetekig is eltarthat azonban, Vatutinnak meg fogalma sem volt róla, hogy végződik az egész.
It could last for weeks, and Vatutin had no idea where this one would end.
Ha sikerül Duddits előtt maradnia, akkor minden jól végződik.
If he could stay ahead of Duddits, all would end well.
végződik (also: lezár, befejez, bezár, becsukódik)
Paul nyitott szemmel is szinte látta, ahogyan ott áll, és kinéz a rövid folyosóra, amely a fürdőszobához vezet, és a vendégszoba csukott ajtajával végződik.
Paul didn't have to close his eyes to imagine him standing there, looking down the short hall which passed the little downstairs bathroom and ended in the closed guest-room door.
végződik (also: sikerül, mos, kimos)
Az egyik oldalon az előre kivágott lyukat összeillesztették a csővel, amely majd a tanksapkánál végződik, és a fenekén volt egy másik, az a motorhoz vezetett.
Pre-cut holes in one side were matched up with the pipe that would terminate at the filler cap-there was another in the bottom for the line leading to the engine.
végződik (also: felszerel, elzár, kidob, kiderül)
De ugyanakkor, nyugtalanított minket, hogy ha ebből rendszert csinál, és valaki másnak a kocsijába ugrik be, nem biztos hogy ugyanígy végződik -- le is lőhetik ezért.
But at the same time, we were concerned that if she created this as a habit and jumped into somebody else's car, it might not turn out the same way -- she might get shot for that.

Context sentences for "végződik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz egész baj, gondolta, annak a sátornak a lakójával kezdődik és végződik.
The trouble begins and ends with the monster who occupies that tent, he was thinking.
HungarianLehet, hogy a lejátszandó játszma győzelem és vereség nélkül végződik?
Suppose the game they were playing ended without defeat or victory on either side?
HungarianEz a második mesém Celiáról, ami úgy végződik, hogy mezítláb menekül.
That is the second story I have told about Celia which ends with her fleeing barefoot.
HungarianA nő nem tudta már felismerni, hol végződik fejében az álom, és hol kezdődik az ébrenlét.
She didn't know the point at which sleep ended and consciousness began.
HungarianEleget tudunk a Galaxisról ahhoz, hogy megmondja, hol végződik a mi spirálkarunk?
Do we know enough about the galaxy to know where our arm ends?
HungarianLegalább ötven méteren terül el, és egy sűrű sövénykerítésnél végződik.
It runs for at least fifty yards before yielding to a thick hedgerow.
HungarianMi történik, ha a 2009. évi koppenhágai konferencia kudarccal végződik?
What happens if the 2009 Copenhagen conference ends in failure?
HungarianNégyből egy vagy háromból egy házasság végződik válással?
Uh, tell me, is it one in four marriages... that ends in divorce now or one in three?
HungarianÍves lépcsőben végződik, és a lépcső tövében van a portás fülkéje.
It ended in a curving staircase, with the commissionnaire's lodge in the passage at the bottom.
HungarianCreideiki tudta, hogy az ő szaporodási joga garantálva van, bárhogy végződik is a küldetés.
Creideiki knew that his own right of reproduction was guaranteed, no matter how this mission ended.
HungarianA történet egy olyan csatával kezdődik, ami nem csata, és egy olyan játékkal végződik, ami nem játék.
The story starts with a battle that is not a battle, and ends with a game that is not a game.
HungarianKönnyen eltévedt szegény... nem mindig látta be, hol végződik a ravaszság, és hol kezdődik a tisztességtelenség.
The poor dear really didn't know what was just smart—and what was dishonest.
HungarianDe maga az élet is veszélyes, mivel mindig halállal végződik.
But life itself is dangerous, for it always ends in death.
HungarianHárom hosszú ujja puncsrózsaszín körmökben végződik.
On it are three long fingers ending in rosy-pink nails.
HungarianBay City körülbelül négy mérföldnyire végződik a tengertől.
Bay City ends about four miles from the ocean.
HungarianItt végződik a történet, és itt kezdődik a legenda.
And that is where history ends and legend begins.
HungarianÉs ha ez az egész úgy végződik, hogy még élek, és még rá tudok állni a lábamra, ez lesz az első dolgom: inni fogok egy pohárral.
And if this ends with me still alive and standing up, that's the first thing I'm going to have.
HungarianSemmi sem úgy végződik, ahogy azt elterveztük... soha.
Nothing ever turns out as planned ... ever.
HungarianEgy vonalat rajzol a kezdőponttól, ami egy függőleges szövegirányú, téglalap alakú feliratban végződik.
Draws a line that ends in a rectangular callout with vertical text direction from where you drag in the current document.
HungarianEgy vonalat rajzol a kezdőponttól, ami egy vízszintes szövegirányú, téglalap alakú feliratban végződik.
Draws a line that ends in a rectangular callout with horizontal text direction from where you drag in the current document.