"vét" English translation


Did you mean: vet, vet, to vet
HU

"vét" in English

HU vét
volume_up
{verb}

Context sentences for "vét" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz írás terjedése kialakulásának helyszínéről szintén fontos kérdéseket vet fel.
The diffusion of writing from its sites of origin also raises important questions.
HungarianEgy: a Szovjetunió a maga részérőől nem vet be elsőőnek termonukleáris fegyvert.
One: that for her part the USSR will never be the first to use thermonuclear weapons.
HungarianA fogyasztók számára remek hír, hogy az EU véget vet a meglévő gyakorlatnak.
The European Union's 'crackdown' on this practice is great news for the consumer.
HungarianOlyan pillantást vet Henryre, amit ő már tizennégy éves korában is groteszknek talál.
He shoots Henry a look which Henry finds, even at the age of fourteen, grotesque.
HungarianA legjobb, amit tehet, ha egyszer és mindenkorra véget vet nyomorúságos életének.
The best thing is to put an end to this squalid existence once and for all.
Hungarian- Ámen - mondta Gareth, és Morgause döbbent meglepetéssel látta, hogy keresztet vet.
Amen to that, said Gareth, and to Morgause's horrified surprise he crossed himself.
Hungarian- Ám Gwenhwyfar úgy látta, hogy Lancelet nyugtalan pillantást vet Gawaine-ra.
But it seemed to Gwenhwyfar that he glanced uneasily at Gawaine as he spoke.
HungarianEz sok kérdést vet fel többek közt a birtoklás, az irányítás és a magánélet területén.
This raises several issues about ownership, management and privacy, among others.
HungarianA demokrácia kérdéseket vet fel és ezeket a kérdéseket kell megválaszolnunk.
Democracy raises questions, and it is these questions that we need to answer.
HungarianKülönös problémákat vet fel, ha az ember egy túlnépesedett királyságban él, nem igaz?
'Living in an over-populated kingdom has its own special problems, doesn't it?
HungarianEurópa növekvő idős népessége problémákat és jelentős kihívásokat vet fel.
Europe's growing elderly population poses problems and significant challenges.
HungarianA kérdés igen konkrét és öt olyan témát vet fel, amelyekkel foglalkozni kell.
The question is very specific and it raises five key issues that need to be addressed.
HungarianArra a következtetésre jutottunk, hogy az öltözékünk és a külsőnk vet vissza bennünket.
We concluded that it was our clothing and grooming which were holding us back.
HungarianEgyébként megállapítottam, ügyet sem vet arra, hogy a fedélzeten vagyok.
Moreover, I noticed that he did not appear surprised to see me out of my cabin.
HungarianViszont utána vissza kell térniük Vennébe a lovakért, és ez újabb problémákat vet fel.
They'd have to return here to Ven for the horses, however, and that was the problem.
HungarianRemélem, hogy ez a lehető leghamarabb véget vet ezen mentesség alkalmazásának.
I hope that it will put an end to the application of this exemption as soon as possible.
HungarianEz rossz fényt vet egyes tagállamokra, valamint a belső ellenőrzési mechanizmusaikra.
This reflects negatively on some Member States and their internal control mechanisms.
HungarianAzonban attól tartok, hogy az új szabályozás számos kérdést és félelmet vet fel.
However, I am afraid that the new regulation raises numerous questions and numerous fears.
HungarianTagadod, hogy ez véget vet a háborúknak, a nemi erőszaknak, az agresszivitásnak?
Do you deny that it will put an end to war, to rape, and to violence?
HungarianValó igaz, hogy ez az ügy nagyon fontos biztonsági kérdéseket vet fel.
It is true that this issue has raised very important issues in terms of security.