"völgy" English translation

HU

"völgy" in English

HU völgy
volume_up
{noun}

1. general

volume_up
glen {noun}
A völgy, az ugyanaz, ami a Talamasca aktájában szerepel, azt tudom.
The glen is the same glen in the Talamasca file, I know it.
A völgy véres nyomot hasított az emlékezetébe.
As for the glen, it was vivid in his memory and thoroughly gruesome.
A völgy, az én völgyem, a tó, az én tavam, az én földem.
The glen, my glen, the loch, my loch, my land.
völgy (also: üreg)
volume_up
hollow {noun}
Leszállt a nyeregből, és lovát egy mély völgy felé vezette, ahol a lombkoronák elrejtették.
Guyal dismounted, led the horse into a deep hollow where a bank of foliage made a screen.
Megkértem, menjen be a pajtába, vigye el az összes sárkányomat és égesse el valamennyit; ezt készségesen meg is tette egy mélyedésben, amelynek azóta Sárkánymáglya-völgy a neve.
I asked him to go to the shed and take all my kites away and burn them, which he duly did, in a hollow now called Kite Pyre Dell.
A völgy úgy húzódott a két vonulat között, mint egy kővályú, s fenekén a hatalmas sziklák közt patakocska folyt.
The dale ran like a stony trough between the ridged hills, and a trickling stream flowed among the boulders at the bottom.
Bal kéz felé a sötétség Mordor fekete hegyfala: a völgy sötétből ereszkedett le, s egyre szélesedő teknője az Anduinra lejtett.
To the left lay darkness: the towering walls of Mordor; and out of that darkness the long valley came, falling steeply in an ever-widening trough towards the Anduin.
völgy
volume_up
vale {noun}
- Eukanor, mostantól kezdve ön az Evander-völgy adóbeszedője.
Eukanor, you are now tax collector for the Vale of Evander.
This was a rich vale and had many homesteads.
Rodosz... még a Kashmir-völgy, Zanzibár és az Andaman-szigetek is elhangzottak.
. . even the Vale of Kashmir, Zanzibar, and the Andaman Islands.
völgy
volume_up
valley {noun}
A Bekaa-völgy azonban az iszlamista Hezbollah mozgalom egyik fellegvára.
However, the Bekaa Valley is a stronghold of the Islamist Hezbollah movement.
A terhüktől megszabadult helikopterek a völgy túlsó végébe húzódtak.
Relieved of their cargo, the choppers retreated to the far end of the valley.
A látnok asszony barlangja a völgy elején, a hegyoldalban rejtőzik.
The wise woman's grotto is in the foothills, at the head of the valley.

2. geography

völgy
volume_up
dale {noun}
Vegyétek magatokra egy újabb titok terhét, a völgy érdekében!
Take up die weight of another secret, for the good of the dale.
Szem előtt kell tartanunk a völgy biztonságát.
We've the safety of the dale to consider.
A völgy úgy húzódott a két vonulat között, mint egy kővályú, s fenekén a hatalmas sziklák közt patakocska folyt.
The dale ran like a stony trough between the ridged hills, and a trickling stream flowed among the boulders at the bottom.

Context sentences for "völgy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianElőttük, ha nyugatra fordultak, szelíd lejtő ereszkedett alá a völgy párájába.
Before them, as they turned west, gentle slopes ran down into dim hazes far below.
HungarianA völgy mélyén rohanó vízen itt-ott megcsillant a nap fénye, ahol azt a fák engedték.
The glitter of rushing water threaded through the shadows in the cuts nadir.
HungarianAztán a völgy lejteni kezdett, és Toshio nyugodt mélységbe vitte a bobot.
The darkness and cold came up at him, and he sought the chill as a refuge.
HungarianMinden vihar Jonesboro felől érkezett, ezért is kapta Jonesboro a Tornádó-völgy nevet.
All of our storms came from Jonesboro, which was known as Tornado Alley.
HungarianHa a Völgy területén lettek volna, akkor azonnal börtönbe dugták volna, ha meglátják.
Had they been in the Dalelands, Azriim would have been arrested on sight, probably hanged.
HungarianA reménység e két tartópillére nélkül a Willamette-völgy lakói mostanra összeroppantak volna.
Without those twin pillars of hope, the Willametters might well have collapsed by now.
HungarianA völgy keleti részét ők tartották kézben, a hegyek lábától a csúcsokig.
It held the eastern pass entire, the floor and the heights alike.
HungarianA lány megperdült, és a völgy felé menekült, egy fekete liget felé.
She whirled and fled across the meadow, toward a grove of black trees.
HungarianMire az ember odaért a völgy másik végébe, úgy érezte magát, mintha egy satu két pofája közé szorult volna.
By the time you reached the other end, you were looking into the jaws of a vise.
HungarianRustin Apt a völgy szájánál halt meg, csapatát megtizedelték.
Rustin Apt was dead at the mouth of the pass and his command decimated.
HungarianAzután a szél engem is elért, és hatalmas erővel húzott a völgy felé.
I could not make them understand, and I could not follow them.
HungarianAmikor Chris földet ért, úgy érezte, mintha a völgy maga alá akarná temetni.
As he settled down, it seemed to swoop toward him.
HungarianA völgy két oldalán fenyőerdők sötétlettek és emelkedtek egészen a magasabb hegyek ormáig.
But directly ahead and below, the trees had been cleared, replaced by an impressive expanse of grassland.
HungarianA szél rendületlenül támadta őket, de most már magában hordozta a völgy langyos rothadásszagát is.
The wind had not relented, though something of the valleys damp rot now rode its bludgeoning rush.
HungarianA Camas-völgy lakóit mindez inkább arra emlékeztette, milyen óriási veszteségeik voltak emberéletben.
The people of the Camas were being reminded of how many had died.
HungarianElőttük száz méterre feltűnt a nyiladék, a völgy kijárata.
A hundred yards away loomed the draw that marked the far pass.
HungarianÚgy érezte, mintha a völgy valami újszerű tisztaságban tárulna eléje.
He slowed unconsciously, captivated by the image.
HungarianAmíg leértek a völgy közepére, végig fák között haladtak.
Finally he recognized one of the distant, beak-shaped peaks.
HungarianA lovasok fékezés nélkül kanyarodtak a völgy bejárata felé.
The riders turned toward the pass without slowing.
HungarianAzután leugorva a motorról, az ágak között célba vette a helikoptert, amely éppen egy újabb ívet írt le a völgy fölött.
Jumping off, he aimed through branches toward the chopper as it twisted sharply above the meadow.