"vagy" English translation


Did you mean: vágy
HU

"vagy" in English

EN
volume_up
vagy {conj.}
EN

HU vagy
volume_up
{adverb}

A segítőkész helybéliek ugyanis általában vagy hasznavehetetlenek, vagy elfogultak.
Local aid is always either worthless or else biassed.
Tehát vagy a tengerben van a teteme, vagy valahol a birtokon elrejtve.
Either her body's in the sea or else it's hidden ^omewhere on the property.
Semmi más nem volt itt: sem más bútor, szőnyeg, drapéria vagy falikárpit.
There was nothing else: no other furnishings, no rug, no draperies, no tapestries.

Context sentences for "vagy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMég ha olyan tiszta vagy is, mint az eső, és az élet csak nedves csók az üvegen.
Even when you're as pure as the rain, and your life is just a wet kiss on glass.
HungarianFeltételezhetnénk, hogy a barátaik vagy a csodálóik akarják kiszabadítani őőket.
One has to assume that those seeking to free them are their friends or admirers.
HungarianÚgy vett körül mint a szél vagy a víz, holott egyikkel sem lehetett azonosítani.
It surrounded me as if it were air or breeze or water, but it was none of these.
HungarianMinden jog fenntartva, beleértve az egész vagy részletek reprodukálásának jogát.
In each man's troubled heart, an incision would reveal a unique, shameful wrong.
HungarianBizonyíthatóan vagy sem, az összecsapásoknak nyilvánvalóan ez volt az egyik oka.
Whether justifiably or not, this was obviously one of the causes of the clashes.
HungarianTovábbá, az állam vagy az állami tulajdon az egyetlen szereplő a vízpolitikában?
Furthermore, is the state, or public ownership, the sole player in water policy?
HungarianA mai cikkeket a pesszimizmus hatja át: sikerül-e megállapodást elérni vagy nem?
Today's press is characterised by pessimism: will an agreement be reached or not?
HungarianMegvéded magad minden váratlan rejtélytől vagy fájdalomtól, ami talán felbukkan.
You protect yourself from all the unexpected miseries or hurt that might show up.
HungarianMostanáig az ember kizárólag önmagáról vagy az állatokról mintázta a robotokat.
Until now, the man was inspired just by man or the animals in producing a robot.
HungarianSzállítóegység (típus, azonosítószám), csomagok vagy tételek jelzései és számai
Transport unit (type, identification No), marks and numbers of packages or items
HungarianAdja meg az elválasztójel előtt vagy után kötelezően következő karakterek számát.
Type the minimum number of characters that must come before or after the hyphen.
HungarianA megadott stílust alkalmazza a dokumentumban kijelölt objektumra vagy szövegre.
Applies the selected style to the object or text that you select in the document.
Hungarian- Az apja, Lancelet oldalán, vagy a királyén, aki a királysága örökösévé tette?
His father Lancelet's, or that of the King who has made him heir to his kingdom?
HungarianAz elméletem az, hogy a gyilkos kesztyűt viselt, vagy rátekert valamit a kezére.
My theory is that the murderer wore gloves or wrapped something round his hand.
HungarianVannak a gyermeknek idősebb testvérei vagy egyéb rokonai, akik gondját viselnék?
Has he got any older brothers or sisters, any relatives who'd take care of him?
Hungarian- Ebben sose kétkedj: számomra férfi vagy, s az Istennő súgja, hogy ezt tegyem.
Never doubt it, to me you are a man, and the Goddess has prompted me to do this.
HungarianNos, azzal tisztában vagy, hogy Valnak annyi, ha most ezzel a filmmel befuccsol.
Well, you know this is the end of the line for Val if he doesn't have a hit here.
Hungarian- Elvégre Morgaine fia vagy, fura lenne, ha egyáltalán nem lenne benned tehetség.
You are Morgaine's son, after all-it would be strange if you had no gift at all.
Hungarian"És ha azt hiszed, hogy a pénz teszi mindezt," akkor tökéletes vagy számunkra".
And if you believe that money can do all that for you, you are the perfect mark.
HungarianA folyamat során egyik vagy másik kérdésben mindig volt egy akadályozó kisebbség.
During the process, there was always a blocking minority on some issue or other.