"valaha" English translation

HU

"valaha" in English

HU valaha
volume_up
{adverb}

valaha (also: örökké, mindig, valamikor, egyre)
volume_up
ever {adv.}
Már mindent hallottam, amit Midland City valaha mondott és valaha mondani fog.
I've heard everything anybody in Midland City ever said, ever will say.
Minden álom, amit Amerika valaha álmodott, amit a világ valaha álmodott.
All the dreams America ever dreamt; that the world ever dreamt.
Most pedig kénytelen vagyok eltűnődni, vajon létezett-e valaha bölcsesség.
And I am now compelled to wonder if wisdom has ever existed or can ever exist.
valaha (also: valamikor, egykori, egykor, hajdani)

Context sentences for "valaha" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA legnagyobb rejtély, amivel ember valaha találkozott: Hogyan jött létre mindez?
It's the greatest mystery confronting human beings: How does this all come about?
HungarianÉppen ellenkezőleg, nem is emlékszem, láttam-e valaha ilyen túláradón derűsnek.
On the contrary, I can never recollect having seen him in such exuberant spirits.
HungarianCujo bekúszott a veranda alá, ahol oly sok forró nyári délutánt eltöltött valaha.
Cujo slunk under the porch, where he had often spent hot summer days in the past.
HungarianValaha járt egy kunyhóban, melynek gazdája ugyanebben a modorban szólt hozzá.
He'd been in a hut once, with the man who'd delivered them in just that fashion.
HungarianMi nekem az a szeretet, amellyel elhalmoztál valaha egy lázasan lüktető világban?
What is it to me, the love you lavished on me once in a vibrant and feverish world?
HungarianOwen a cserény felé nézett, amelyben valaha lovakat, most pedig embereket tartottak.
Owen was looking toward the corral, which had once held horses and now held men.
HungarianValaha olyan szervezetnél dolgozott, amelyet a párt kardjának és pajzsának neveztek.
He'd once been part of the organization called the Sword and Shield of the Party.
HungarianHa bármelyik férfit valaha is apjának szólítaná, ő lenne a tökéletes választás.
If she was going to call any man father, this would be a good man to choose.
HungarianStormyé, akit valaha szerettem, akit elveszítettem, és akit soha nem feledek.
Father Llewellyn is also the uncle of Stormy Llewellyn, whom I had loved and lost.
HungarianBár nem voltak látványos sikerek, több eredmény született, mint eddig valaha.
Although there were no spectacular successes, more was achieved than hitherto.
HungarianElhatároztam, hogy ez lesz a leghosszabb levél, amit Ricky valaha is kapott.
I was determined that it would be the longest letter Ricky had so far received.
HungarianA teremtményekből merített, akik valaha emberi lények voltak, de többé nem azok.
He drew from the creatures that had once been human but were no longer so.
HungarianHa ez a jóság porig nem sújtja őt, nem érdemli meg, hogy valaha is boldog legyen.
If such goodness does not make her miserable now, she will never deserve to be happy!
HungarianFelfelé fordultak, ahogy a jó ráncok szoktak ahogy az anyjuk mondogatta valaha.
They turned upward, the way their mother had always said the good ones did.
HungarianMilyen gyorsan hozzászokott ahhoz, amit valaha csodával határosnak nevezett volna.
How quickly he'd become accustomed to what he'd once have called miraculous.
HungarianNagy szövetdarab volt, olyan szövet, amelyből valaha egy zubbony ujját varrták.
It was a large strip of cloth that had once been the major portion of a tunic sleeve.
HungarianA valaha oly büszke, tekintélyt parancsoló vár most szürkén simult környezetébe.
The very castle, once so dominant in the scene, looked shrunken and gray.
HungarianTalán tartalmaz valami utalást arra nézve is, hogy hol állt valaha Kleopátra síremléke.
Maybe there would be some clue as to where Cleopatra's mausoleum had once stood.
HungarianDe ígérd meg, mindarra, ami köztünk történt valaha, hogy írsz az én drága leányomnak!
But promise me, for all that passed between us once, write to my beloved daughter!
HungarianValaha tréfálkoztunk Lamarral és azt mondtuk, hogy mi vagyunk a Precrime szülei.
I used to joke with Lamar that we were the mother and father of PreCrime.