"-ve" English translation

HU

"-ve" in English

EN
-ve (also: közben, -va)
volume_up
a- [poet.] (a-singing)
Félelméből rám is átháramlott annyi, hogy ráébresztett, milyen ve
Surely, I thought, modern life is about five times as difficult as life used to be.
- gül is, szarrágó kormányzati nyomozók előtt kellett tanúskodnia aznap reggel.
After all, he was due to testify before a shitload of government investigators this morning.
Abból, hogy felgyúj tották Joseph lakását, még nem következik, hogy ve szélyben vagyok.
Just because someone torched Joseph's apartment, it's a big leap to thinking I'm in danger.'

Context sentences for "-ve" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- gül is, szarrágó kormányzati nyomozók előtt kellett tanúskodnia aznap reggel.
After all, he was due to testify before a shitload of government investigators this morning.
HungarianUgyanígy következtetik ki Theodektész Tüdeusza-ban, hogy ő, aki fia megtalálása
Still better, that it should be perpetrated in ignorance, and the discovery made afterwards.
HungarianAz egyetlen járható út a toronyszobán keresztül ve-zetett, amit már végignézett.
The only unblocked well was in the tower room he'd seen already.
HungarianA jelentésekből ítél- ve azonnal érzékelte, hogy a nyomában vannak.
From reports I was given, he seemed to sense immediately that he was being stalked.
HungarianFélelméből rám is átháramlott annyi, hogy ráébresztett, milyen ve
Surely, I thought, modern life is about five times as difficult as life used to be.
HungarianAbból, hogy felgyúj tották Joseph lakását, még nem következik, hogy ve szélyben vagyok.
Just because someone torched Joseph's apartment, it's a big leap to thinking I'm in danger.'
HungarianPhilby tanácsadóként működött közre 1947-ben is, amikor az OSS átalakult CIA-.
He'd -offered advice when the OSS became the CIA in 1947.
HungarianKörbejártam a házat, hogy behúzzam a függönyöket, és a a fürdőszobában nincs meg a függöny.
I was going round drawing all the curtains and the one in the lav - bathroom wasn't there any longer.
HungarianHa ezt tennék,savashordóban - geznék... vagy valaki megtalálná a hullá- jukat a közeljövőben.
They do that, they end up in a barrel of acid... or whatever else they do with their bodies these days.
Hungarianve és gyötretésének hat hónapja, Gully Foyle, a megtestesült átlagember, nem létezett többé.
After thirty years of existence and six months of torture, Gully Foyle, the stereotype Common Man was no more.
HungarianDe ve- lünk magának meg a hadnagynak legalább esélye van rá, hogy a hátralévő életüket nyugalomban töltsék.
With us, you and Lieutenant Craig will have a chance to enjoy the rest of your lives together.'
Hungarian- De hogy miről szo-szo-szokott szólni, azt -végképp nem tudom.
But I don't understand what it's really about.
HungarianAmeddig Sir Mulsant és a hozzá hasonlók nem okoznak számunkra csalódást, kinevezem őket a "Határvidék Felügyelői"-.
So long as Sir Mulsant and others like him cause us no embarrassment, I appoint them 'Wardens of the March.'
HungarianOlyan ez, mintha az Unió átalakult volna az OECD-.
It is as if the Union has become the OECD.
HungarianItt Andrew Louis a kórházi kábelté hireiVel.
This is Andrew Louis for Cable Hospital News.
Hungarian# What you've done to me # # Natural woman.
@ What you've done to me @ @ Natural woman.
HungarianA Stanfordi Egyetemet írtam ve az első helyre.
Stanford University was my first choice.
HungarianTi s-srácok, csak a m-munkátokat -végzitek.
You g-guys are just d-doing your j-job.
HungarianÉs ennek a tökéletes fuvarnak neVe ís van?
And this perfect fare, she got a name?
HungarianAz ilyen esetekben megfigyelésem szerint a gyermek - gül is zokon veszi a dolgot, becsapottnak, idegennek érzi magát a családban.
And in those circumstances, I think, a child comes to resent that fact, to feel defrauded and left out in the cold.