"veszedelem" English translation

HU

"veszedelem" in English

HU veszedelem
volume_up
{noun}

veszedelem (also: veszély)
volume_up
peril {noun}
- Ki szólítja a nevem ilyen kétségbeesetten, mintha szörnyű veszedelem fenyegetné?
Who calls my name with such unseemly shrieks, as if at the imminence of peril?
Csak jó tanáccsal szolgáltam veszedelem idején, s jó hasznát vettem Keselyüstök gyors lábának.
I have but given good counsel in peril, and made use of the speed of Shadowfax.
szélyből, de még sok más veszedelem vár rá.
He was saved from a great peril, but many lie before him still.
veszedelem (also: csapás, baj, méreg, romlás)
volume_up
bane {noun}
veszedelem (also: betegség, baj, bűn, gonoszság)
volume_up
evil {noun}
A hamisítás nemcsak egy gazdasági veszedelem, hanem a fogyasztók biztonsága és a közegészségügy szempontjából is veszélyt jelent.
Not only is counterfeiting an economic scourge, it also forms a threat to consumer safety and public health.
. - (IT) Az illegális bevándorlás valós veszedelem, amely főleg az EU déli országait, különösen Olaszországot, Máltát és Spanyolországot sújtja évek óta.
Illegal immigration is a veritable scourge which has afflicted mainly the southern countries of the EU, particularly Italy, Malta and Spain, for several years.

Context sentences for "veszedelem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianVan már valami határozott elképzelése afelől kérdeztem , mi lehet ez a veszedelem?
But have you, I asked, formed any definite conception as to what these perils are?
HungarianMagányuk hirtelen fenyegetőnek tűnt, egy ismeretlen veszedelem időszakos távollétének.
Their solitude suddenly seemed threatening, absence a promise of unknown danger.
HungarianAz egyszarvú a veszedelem ősi, boldog, rettentő kiáltásával előrontott búvóhelyéről.
With an old, gay, terrible cry of ruin, the unicorn reared out of her hiding place.
HungarianDahautot nem a két Ulfland és nem is Troicinet, hanem Lyonesse felől fenyegeti veszedelem.
Danger to Dahaut came not from the Ulflands, nor from Troicinet, but from Lyonesse.
HungarianÁlcára nincs szüksége, a képzelt veszedelem is elég, hogy félrenézzetek.
It speaks your language, takes your words and uses them against you.
HungarianÉreztem, hogy veszedelem fenyegeti a Választottakat, és jöttem, amilyen sebesen tudtam.
I sensed the danger to the Chosen and came as quickly as I could.
HungarianAzután jött a kegyetlen felismerés, hogy végül mégsem csak az elméjében rejtőzik a veszedelem.
And then, brutally, the revelation that not all the danger had been in her mind after all.
HungarianAnnyira irreális a számára a veszedelem, hogy még csak meg se nézi, honnan várhatja.
The danger is so unreal to him that he doesn't even look to see where the danger may be coming from.
HungarianTalán - de talán ez nem mondható el - Iszlamabad valójában nagyobb veszedelem, mint Teherán.
Perhaps - but perhaps this cannot be said - Islamabad is in fact a greater threat than Teheran.
HungarianRyan olyan felszabadultnak tűnt, mint aki tudja, hogy elmúlt a veszedelem.
It all looked like the moist and sparse earth around the roots of a big tree where grass would not grow.
HungarianFrodó és Samu nehéz szívvel baktatott, annyira, hogy már a veszedelem sem érdekelte őket.
Crawling under its shadow the road went on, and rounding it sprang east again and began to climb steeply.
HungarianMost már itt is legalább annyi a veszedelem, mint az én világomban.
There's as much danger here as there is in my world, now.
HungarianAz örmény veszedelem elmúlt, mert Örményországot egy barbár törzs támadta meg.
The danger from the Armenians was removed by an invasion of their Eastern border by a wandering tribe of barbarians.
HungarianMégis azt hiszem, ezt a John Openshaw-t nagyobb veszedelem fenyegeti, mint Sholtóékat annak idején.
And yet this John Openshaw seems to me to be walking amid even greater perils than did the Sholtos.
HungarianHanem, komolyan mondom, az valóságos veszedelem, ahogy az erdőmön átjárnak, amióta beindult ez a turistaház.
But, seriously, trespassers are a menace since they've started this Youth Hostel tomfoolery.
HungarianA férfi minden bizonnyal jól tudja, milyen veszedelem fenyegeti, különben nem engedte volna szabadon az állatokat.
The man clearly knew what danger he was in or he wouldn't have been releasing his stock.
Hungarian- Nagy horderejű, nemzeti veszedelem ez... a tervbe vett koncessziókat veszélyezteti...
'A totally unforeseen contingency - national calamity - concessions jeopardized -' 'Take time,' said Lord Caterham.
HungarianA vadászok elindultak az új veszedelem irányába.
The runners scrambled, converging in the direction of the new threat.
HungarianMaga a megtestesült veszedelem a férje számára, higgyék el.
She's a living danger to her husband, that's what she is.
HungarianEgy pánz számára a félhomályos erdő maga volt a veszedelem.
To a pan the din was a dreadful clanking irritation.