HU

vezeték {noun}

volume_up
Tarkójából különös, gyökérszer vezeték tört el, és tnt el a srn redzött falban.
What looked like a root or cable led from the back of its skull and into the wall.
Például a NorGer - egy tenger alatti villamos vezeték projekt - 60 atomerőművet tudna kiváltani.
For example, the NorGer undersea electricity cable project could replace 60 nuclear power plants.
Több száz kilométernyi vezeték hálózta be széltében-hosszában, kábelek, csövek, csatornák, villanyvezetékek.
Hundreds of miles of lines had been laid the length and breadth of herpipes, tubes, and electric cables.
Must be a fuel line blockage.
De ha lehetne is, rengetegbe kerülne idáig a vezeték.
If you could, it would cost plenty to string the lines out here.
Valószínüleg rossz az egyik vezeték, Andy.
One of the lines are probably down, Andy.
Sírni szerettem volna, de könnycsatornám éppoly száraz volt, mint a melegvíz-vezeték.
I would have liked to weep, but the ducts were as dry as the hot-water pipes.

Context sentences for "vezeték" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHogy egy példát mondjak: egyfolytában a Nabucco vezeték fontosságát hangsúlyozzuk.
To give one example, we keep reiterating the importance of the Nabucco pipeline.
HungarianTarkójából különös, gyökérszer vezeték tört el, és tnt el a srn redzött falban.
What looked like a root or cable led from the back of its skull and into the wall.
HungarianDe mint minden feszültség alatt álló vezeték, ez is menthetetlenül antennává vált.
But like any long length of charged wire, it also inadvertently became an antenna.
HungarianAzért építik a tengerben, nehogy a földtulajdonosok a vezeték útját tudják állni.
It is being laid in the sea in order to prevent landowners from blocking the pipeline.
HungarianEzen vezeték nélküli technológiák nélkül ez az elképzelés sosem valósulhatott volna meg.
So, without these wireless technologies, this, as a concept, could never happen.
HungarianSírni szerettem volna, de könnycsatornám éppoly száraz volt, mint a melegvíz-vezeték.
I would have liked to weep, but the ducts were as dry as the hot-water pipes.
HungarianGondoskodnunk kell arról, hogy a Medgaz-vezeték munkálatai gyorsan befejeződjenek.
We must ensure that the work on the Medgaz pipeline is quickly completed.
HungarianA robbantószerkezettől 5-5 méter hosszú vezeték vezetett mindegyik dróthoz.
A length of five-amp electrical wiring was twisted onto each wire from the detonator.
HungarianSzikrázó villanás csapott fel, ahol egy vezeték víztócsába zuhant.
There was a dazzling flash somewhere as a live power cord hit a puddle of water.
HungarianEgy hang azt mondta a fejemben, Cora, óriásjárásban menj át a három vezeték fölött.
A voice in my mind was saying, Cora, take one giant step over the live wires in the street.
HungarianA ZipCar egyébként sosem működhetne vezeték nélküli technológia nélkül.
And the last point I want to make is Zipcar would never be possible without technology.
HungarianA frissen elvágott vezeték a szakasz szárazföld felé es póznájához verdve lógott.
The freshly cut wire hung against the wood of the land-side pole.
HungarianTöbb tucat vezeték húzódik tengereink alatt minden probléma nélkül.
There are dozens of pipelines crossing our seas, with no problems whatsoever.
HungarianGondosan meg kell fontolni a vezeték szárazföldi nyomvonalának alternatíváját is.
Routing the pipeline by land should also be considered carefully.
HungarianKét vezeték vége egy rézdugóban végződött, amelyek a szürke robbanóanyagba voltak bedugva.
Two of the wires ended in cop-per jacks that were plugged into that gray wall of death.
HungarianTalán zárlatos lett egy vezeték, vagy kifújt egy tömítés, az okozta.
It may have happened because some wire short-circuited or some gasket blew.
HungarianA vezeték építése kapcsán azonban számos tényező különleges figyelmet igényel.
However, special attention should be given to a number of factors relating to its construction.
HungarianEzen törekvés kulcsfontosságú eszköze a Nabucco vezeték megépítése.
To this end, the construction of the Nabucco pipeline is of key importance.
HungarianSheila úgy remegett, akár a vezeték, ha nagyfeszültséget kap.
She was trembling like an electric wire with too much current running through it.
Hungarian- Akkor én vezetek, bár most sötétben keresgélhetek új nyílvesszőket, mert a magamét mind ellőttem.
'I have done better, though now I must grope for spent arrows; all mine are gone.