HU

vigyázz! {interjection}

volume_up
vigyázz!
Vigyázz! sikoltott Lyra, de Will résen volt.
Look out! shouted Lyra, but Will was ready.
Azok a muskétások Kurtz fiai, akiknek állítólag - nini, vigyázz!
Those Mouseketeers are all Kurtz's boys, the ones who were supposed to — whoops, look out!'
Look out! she screamed in warning.
vigyázz!
- De vigyázz magadra, barátom, nehogy kedvünk kerekedjen egy átokkal fizetni!
'But have a care, my brother, lest we - we, I say - be minded to give a curse or so in return.
- Hé, Mahbub Ali - suttogta -, vigyázz magadra!
'Ohe', Mahbub Ali,' he whispered, 'have a care!'
- Vigyázz, Elaine, gondolj a bölcs mondásra: Óvatosan könyörögj, mert esetleg megadatik, amiért könyörögtél.
Beware, Elaine, there is a wise saying: Have a care what you pray for, it might be given you.
vigyázz! (also: hapták!)
vigyázz!
- Vigyázz, Lizzy, ezekből a szavakból nagyon kiérződik a csalódottság.
Take care, Lizzy; that speech savours strongly of disappointment.
- Vigyázz, a hegye ne sérüljön, az más célt fog szolgálni!
Take care not to damage the point; it must serve another purpose!”
Mondtam, hogy vigyázz azokkal a fickókkal, felrobbantották a klubomat.
I got to take care of those guys that blew up my club.
vigyázz! (also: hapták!)
vigyázz! (also: vigyázat!)
Ware!' cried Damrod to his companion.
Ware! one of the demons snarled.

Context sentences for "vigyázz!" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianVigyázz rá, és ha erre jönne egy álarcos alak, sikíts, ahogy a torkodon kifér!
Guard her-and if anyone wearing a mask comes anywhere near, scream your head off.
HungarianJól vigyázz ezzel a hatalommal, meg azzal, amellyel a haldoklók fölött bírsz!
Remember, beware of that power, and the power you have over those who are dying.
HungarianNéha próbálj hírt adni magadról, szerelmem, és az Istenre kérlek, vigyázz magadra!
Try to get word to me now and then, my husband, and in the name of God, be careful.'
HungarianJól vigyázz, hogy le ne térj az ösvényről, mert megint el találsz tévedni a ködben.
Be careful to keep to the path, or you may lose yourself in the mists again.
HungarianMartino, csókold meg gyermekemet, ha ő is engedi, de jól vigyázz, gyengéden bánj vele!
Martino, kiss my child if he'll allow it, and mark you, be gentle when you do.
Hungarian- Vigyázz, hogy ennél többet tényleg ne mondj! - jött Kul hangja a függöny mögül.
Be sure that is all you say, came Kul's voice from behind the curtains.
HungarianFaran hajolt Sparhawk a csúf aranydereshez , maradj itt, és vigyázz Sephrenia kancájára.
'Faran,' Sparhawk said to the ugly roan, 'stay here and protect Sephrenia's mare.'
HungarianVigyázz magadra, mondta Henry, de Jonesy nem gondol rá, hogy vigyázzon magára.
Take care of yourself, Henry said, but Jonesy isn't thinking about taking care of himself.
HungarianVigyázz, hogy mit mondasz! sziszegte foglyának Menion, amikor az őrök felé közeledtek.
Be careful what you say, Menion cautioned in a sharp whisper as they neared the guards.
Hungarian- Fogd át erősen a nyakamat, és csak arra vigyázz, hogy ha utolér a hullám, le ne sodorjon!
But before they took the last great leap, the Marionette said to his father:
Hungarian- Asszony, vigyázz, a nyelvedre, különben mindjárt megtapasztalod a kezem súlyát!
Woman, control your tongue or you will feel the weight of my hand!
HungarianVigyázz a horgonykötélre! tette hozzá, ahogy fölkapaszkodtam a másik ülésbe.
Mind the 'awser,' he added as I climbed into the other layer's seat.
HungarianNem mintha ettől jobban meg tudnálak győzni, hogy vigyázz magadra.
Not that it helps me in my efforts to persuade you to take better care of yourself.
Hungarian- De vigyázz magadra, barátom, nehogy kedvünk kerekedjen egy átokkal fizetni!
'But have a care, my brother, lest we - we, I say - be minded to give a curse or so in return.
Hungarian- Vigyázz, hogy úgy legyen, mert nem tartunk olyan hosszú pihenőt, hogy meggondolhasd magad.
See that you do, then, for we shall not halt long enough for you to change your mind.
HungarianÉs vigyázz a nőkkel... vagy férfiakkal, vagy mindkettővel, vagy amit preferálsz.
And watch the women - or men, or both, or whatever you're into.
Hungarian- Menj nyugatnak a Szarvas Dombok közé - mondta hirtelen - és vigyázz, hogy ne lássanak meg.
Go west, to the Horn Hills, he said roughly, an' take care not to be seen.
HungarianFékek és gumik csikorogtak, autóduda tülkölt, valaki felordított: - Vigyázz!
There came a howl of brakes and rubber, the blast of a horn, and someone yelling, ' Watch out!
HungarianKözeledünk a kezdőponthoz, elkészülni, vigyázz, most kiáltotta Fletcher.
Coming up on initial point... ready, ready, now, Fletcher called out.
HungarianVigyázz, Razor, kilövés után három másodperccel beindul a radarom.
Be advised, Razor, my radar's coming on three seconds after missile launch.