"vissza" English translation

HU

"vissza" in English

EN
EN
HU

vissza {adverb}

volume_up
Most pedig vissza San Franciscóba, vissza a kezdetekhez, vissza Lestat-hoz.
And now it was back to San Francisco, back to the beginning, back to Lestat.
Vissza, vissza a gyerekkorba, ne egy emlékért, de a folyamatosságért!
Back, back into childhood he reached, not for a memory, but for a continuity.
George Komor kíséretéül, vissza Végállomásvárosba; vissza a holtak birodalmába.
George Stark's escort back to Endsville; back to the land of the dead.
vissza (also: hátra, visszafelé)
Albert kissé meghökkent, és nyomban vissza is tért a természetes beszédmódra.
Albert looked slightly taken aback and reverted to a more natural form of speech.
kérdezett vissza Georges, kissé hökkenten.
said Georges, rather taken aback.

Context sentences for "vissza" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Hungariansúgtam vissza.
`Then we go to Rome, you and I, and we get drunk together on good Italian wine!'
HungarianHiggye el nekem, hogy a legkisebb esélye sincs, hogy élve kerüljön vissza onnan.
I assure you that there would not be the least chance of your coming back alive.
HungarianAttól tartok mondta Poirot nyájasan , vissza kell mennie oda, ahonnan elindult.
I am afraid, said Poirot gently, that you will have to go back the way you came.
HungarianSzólok az emberemnek, hogy kísérjen vissza a házhoz, ahol tegnap éjjel háltunk.
I will have my man-at-arms escort you back to the house where we lay last night.
HungarianPár perccel később tért vissza, kezében egy kis fekete, ütött kopott notesszal.
She returned a few minutes later with a small shabby black notebook in her hand.
HungarianSas-7 Zebrának, vége rádiózott vissza az AWACS rangidős irányítója Zsiganszknak.
EAGLE Seven to Zebra, over, the AWACS senior controller radioed back to Zhigansk.
HungarianNéma csendben rázkódott, mintha most nyelne vissza mindent: vért, hangot, kínt.
He shuddered in perfect silence as if swallowing everything-blood, noise, pain.
HungarianAzt mondta, hogy nem jön vissza éjszakára, sőt talán rákövetkező éjszakára sem.
He told me that he would not be back that night and possibly not the next either.
HungarianTe pedig, Khunrath, tartsd tőlünk távol a Gólemet, míg vissza nem érünk Londonba.
And you, Khunrath, keep the golem well away from us until our return to London.
HungarianMajd reggel megpróbálom meggyőzni súgta vissza Sparhawk, és Alstrom báróra nézett.
'I'll try to reason with him in the morning,' Sparhawk replied under his breath.
HungarianLátni akarom, meg tudok-e hálni a puszta földben felelte, vissza sem fordulva.
I want to see if I can sleep in the raw earth itself, she said over her shoulder.
HungarianIGAZ értéket ad vissza, ha a szám 2-vel elosztva nem egész számot eredményez.
Returns TRUE (1) if the number does not return a whole number when divided by 2.
HungarianAztán egyszer véletlenül kikeveredtem a saját világomból, és nem találtam vissza.
Then I walked out of my own world by accident, and couldn't find the way back.
HungarianAzután menj tovább délnek, és az első adódó alkalommal térj vissza az országútra.
Then keep moving south and get back on the turnpike at your earliest opportunity.'
HungarianSzedjétek ki a jégből, ha lehet, csavarjátok szőrmébe, és térjetek vele vissza.
Retrieve it from the spire, wrap it in hides if that is possible, and return here.
HungarianTeljesen kifacsarva jön vissza a gépeitől, én meg szerelmes hangulatban leszek.
He'll be coming back from his engines, wiped out, and I'll be feeling amorous.
HungarianVissza kell mennie a városba és reménykednie, hogy valakivel tud majd kommunikálni.
He had to get back to the city, and hope that he could communicate with someone.
HungarianVissza kell vonulnunk a belső város falai mögé, Nashan magyarázta el neki Vanion.
.We'll have to pull back to the wauls of the inner city, Nashan,' Vanion told him.
HungarianDe mindenkinek, aki a barátja volt, meg kellene mondania neki: vissza kell jönnie.
But anyone who was a friend to him would tell him this: he ought to come back.'
HungarianUtasítom Yzma-t, hogy változtasson vissza, aztán elkezdem építeni Kuzcotopia-t.
I'll have Yzma change me back, and then I'll start construction on Kuzcotopia.