"visszatérés" English translation

HU

"visszatérés" in English

HU visszatérés
volume_up
{noun}

volume_up
come-back {noun} [coll.]
Amint azt miniszter úr is említette, úgy volt, hogy 2008 a visszatérés éve lesz, az az év, amikor a szociális Európa újra erőre kap.
And as you said, Minister, 2008 was supposed to be a come-back year, the year in which social Europe was re-energised.
volume_up
comeback {noun} [coll.]
Úgy nézem, a rajongóknak tetszik a visszatérés!
I guess the fans love a comeback.
No snappy comeback, huh?
Amint azt miniszter úr is említette, úgy volt, hogy 2008 a visszatérés éve lesz, az az év, amikor a szociális Európa újra erőre kap.
And as you said, Minister, 2008 was supposed to be a come-back year, the year in which social Europe was re-energised.
visszatérés (also: visszaesés, kiújulás, ismétlődés)
visszatérés (also: haszon, nyereség, kiegyenlítés, kárpótlás)
volume_up
return {noun}
Mindegyiket elbocsátotta; már nem volt visszatérés; gyorsan szétszóródtak.
He dismissed them all as past the point of no return; they were swiftly dispatched.
Másodszor megoldást jelentene-e a 2000 előtti helyzethez való visszatérés?
Secondly, would a return to the pre-2000 situation be an option?
Furcsa volt az első visszatérés Saigonba, amikor nem várt senki.
It was strange, this first return to Saigon with nobody to welcome me.
visszatérés (also: utódlási jog, váromány)

Context sentences for "visszatérés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAmint kilépett a munkaerőpiacról, az oda való visszatérés sokkal nehezebb lesz.
Once she has left the labour market, returning to it is yet more difficult.
HungarianEzért vált általános reakciónkká a "visszatérés az előzetes költségvetéstervezethez”.
That is why 'back to the preliminary draft budget' is the standard response.
HungarianA visszatérés a Fülöp-szigetekről a sérülések ellenére rendben zajlott le.
The flight back from the Philippines was quiet, despite the damage they had sustained.
HungarianAmikor eljön a sarkkörre való visszatérés ideje, itt gyülekezünk.
When the time comes for us to move back to the Arctic, we shall assemble here.
HungarianAki beveszi, azon nyomban álomba merül, álomtalan álomba, amelyből nincs visszatérés.
Just a swift and completely dreamless sleep, but a sleep from which there would be no awakening.
HungarianAzonban az lett belőle, ami lett, és most már nincs visszatérés.
But he was what he was, and there was no going back now.
HungarianAmit én ajánlok, az a nagy visszatérés, a lehetőség, hogy nevedet mégis csupa nagybetűvel jegyezzék a történelemkönyvek.
What I offer you is an opportunity for redemption, for your name to be hailed in history.
HungarianÉs így most ez valami visszatérés-féle 1915-höz a web-en.
And so now, we're kind of back in 1915 on the Web.
HungarianÉs amikor ezt átlépték, már nemigen van visszatérés.
Once across it, one cannot easily go backward, can one?
HungarianA protekcionizmushoz való visszatérés őrültség lenne.
A retreat into protectionism would be madness.
HungarianSzámukra nem volt visszatérés a halálból.
For them, there was no coming back from death.
HungarianEzért nem csak a jelenség üldözéséről van szó, ahogyan néhányan szeretnék, például visszatérés tilalmával...
It is therefore not only a matter of clamping down on the phenomenon, as some would have it, for instance with the re-entry ban ...
HungarianCsakhogy számára nem létezett visszatérés.
HungarianA "normál ügymenet”-hez való visszatérés szinte megalkuvásnak tekinthető mindaddig, amíg Moszkva teljes mértékben nem teljesíti vállalásait.
Returning to business as usual before Moscow fully complies with its commitments is close to appeasement.
HungarianVisszatérés a kép tényleges méretéhez
HungarianAz illegális bevándorlás problémáját nem korlátozhatjuk kizárólag a kényszerrel elért visszatérés gyakorlatára és az ismételt visszatérés tilalmára.
We cannot limit the problem of illegal immigration purely to pragmatic coercive expulsion and a re-entry ban.
HungarianA leszállásnál volt egy kis pattogás, de Ryan számára ez volt a legbiztonságosabb rész: a visszatérés az anyaföldhöz.
There were a few bumps in the descent, but for Ryan this was the one part of the flight during which he felt safe-when the aircraft was returning to earth.
HungarianAki ellen nem indítanak eljárást, és aki önkéntesen a visszatérés mellett dönt, a lehető leggyorsabban vissza kell küldeni hazájába.
Those who have not been charged and who voluntarily agree to be repatriated, should be sent back to their countries of origin as soon as possible.
HungarianAz ország átmeneti állapotában ugyanúgy lehetséges volt a szocialista megoldás, mint a visszatérés a kapitalista rendhez.
The country was in a transitional state that was capable either of developing in the direction of Socialism or of reverting to an ordinary capitalist republic.
HungarianEz a megközelítés a Bizottság vizsgálatokra fordítható erőforrásainak hatékony felhasználását tükrözi, valamint az ex ante ellenőrzésekhez való visszatérés elkerülését.
This approach represents efficient use of the Commission's inspection resources and avoids falling back on ex ante audits.