HU

visszatart {verb}

volume_up
De még mindig érzem, hogy valamit visszatart.
But I still feel like you're holding back.
Ha nem tudom magammal vinni, úgy érzem, visszatart.
If I can't carry it, I figure it holds me back.
But I sensed a holding back.
visszatart (also: megtart, megőriz)
Ha a felület túl sokat visszatart a fényből, a hőenergia egyszerűen lerobbanthatja az üvegről a bevonatot azon nyomban, utána pedig szétmegy a tükör is.
If the surface retains much of the light, the heat energy can blast the coating right off the glass, then the mirror blows apart.
A bíró véleménye szerint nem vagyok köteles értesíteni Drummondot arról, hogy tudom: bizonyos iratokat visszatart.
According to His Honor, I am not required to notify Drummond that I know now they've withheld documents.
Az öreg visszatart bizonyos információkat talán azért, mert úgy véli, Marty nem lenne képes megérteni az összefüggéseket a behatolóról és annak indítékairól.
Already the old man was clearly withholding information-perhaps pivotal to Marty's understanding of the situation-about the intruder and his motives.

Context sentences for "visszatart" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

HungarianA bíró véleménye szerint nem vagyok köteles értesíteni Drummondot arról, hogy tudom: bizonyos iratokat visszatart.
According to His Honor, I am not required to notify Drummond that I know now they've withheld documents.
HungarianGondolják, hogy ez a bűntudat majd visszatart?
And do you think all this guilt is about to stop me?
HungarianHa nem tudom magammal vinni, úgy érzem, visszatart.
If I can't carry it, I figure it holds me back.
HungarianDe még mindig érzem, hogy valamit visszatart.
HungarianDühített, hogy ott kell üldögélnem, mert visszatart a nyomoralt bürokrácia, pedig a horgony másik oldalán vár az otthonom.
It was infuriating to be sitting there with my home just across the anchorage, held up by some wretched little bit of red tape.
HungarianBár bizonyos információt visszatart.
HungarianHa a felület túl sokat visszatart a fényből, a hőenergia egyszerűen lerobbanthatja az üvegről a bevonatot azon nyomban, utána pedig szétmegy a tükör is.
If the surface retains much of the light, the heat energy can blast the coating right off the glass, then the mirror blows apart.
HungarianA külföldi veszteség figyelmen kívül hagyásának az eredménye a kettős adóztatás, és ez számos KKV-t visszatart attól, hogy más tagállamokban tegyen befektetéseket.
The non-consideration of foreign losses results in double taxation and discourages many SMEs from investing in other Member States.
HungarianAz öreg visszatart bizonyos információkat talán azért, mert úgy véli, Marty nem lenne képes megérteni az összefüggéseket a behatolóról és annak indítékairól.
Already the old man was clearly withholding information-perhaps pivotal to Marty's understanding of the situation-about the intruder and his motives.
HungarianA járművek már a fogyasztók rendelkezésére állnak, de az, hogy az üzemanyag rendelkezésre állása még nem garantált, visszatart az ilyen járművek vásárlásától.
The vehicles are available but the customers, the drivers, are still holding back from purchasing them because availability of the fuel is not guaranteed.
HungarianEnnek egyik oka véleményem szerint az, hogy bizonyos struktúrákban nagyon kevés előrelépés történt, ami sok családot visszatart attól, hogy újabb gyermekeket vállaljon.
One of the causes of this, in my opinion, is that certain structures have seen very limited development, preventing many families from accepting additional members.