"viszont" English translation

HU

"viszont" in English

EN

HU viszont
volume_up
{adverb}

viszont
viszont (also: fordítva, kölcsönösen)
Ezzel ellentétben léteznek viszont vándorló élelmiszertermelő csoportok is.
Conversely, there are mobile groups of food producers.
Viszont, semmi esély hogy én élve kijutok ebből a bunkerből.
Conversely, there's absolutely no way I should be able to walk out of this bunker.
A pénzügyi válság leküzdésére irányuló közös fellépésről szóló javaslatok viszont kiábrándítóak.
Conversely, the proposals relating to joint action to combat the financial crisis are disappointing.

Context sentences for "viszont" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianViszont ha sikerül kijuttatni a Nyulat, akkor tudni fogja, hogy Haydock jó fiú.
And if they got the Rabbit out, it was proof positive that Haydock was straight.
HungarianViszont az utolsó részletig kidolgozta és átkopogta a tervet Bertnek meg nekem.
But he'd work it out to the last detail and then pass it on to Bert and myself.
Hungarian- Viszont be kell tartania a határidőket, egyeztetnie kell velünk minden lépést.
But you have to keep your appointments with us, you have to approve each step.
HungarianEzek viszont tökéletesek a latin és a görög fordítás is páratlan gonddal készült.
And these are perfect-and done like the Latin and the Greek with infinite care.
HungarianEzt viszont egyáltalán nem segíti, ha csupán a MONUC felszereltségét bővítjük.
That being the case, calling for MONUC to be re-supplied is not all that helpful.
HungarianLemelisk viszont csak akkor hitte el, amikor a komputerrendszerek megérkeztek.
Lemelisk would believe in the alleged computer cores when he actually saw them.
HungarianOtt volt viszont az autó, melynek misztikus erővonalai mindenért kárpótolták.
But the car: the car fed him power and glory from its own mystic lines of force.
HungarianFogyasztóként viszont egy marketing hadjárat tárgyaivá silányítanak bennünket.
But, as consumers, we are reduced to being the objects of a marketing campaign.
HungarianA PPE-t könnyű lefordítani, a DE viszont mintha az európai zűrzavart rövidítené.
PPE is easy to translate, but DE seems to us to stand for European confusion.
HungarianAkkor viszont valami történne ővele, mert a dolgok már különös irányt vettek, nem?
But something would happen to him, because things had changed now, hadn't they?
HungarianHátraperdült és tüzelt; Schepkét elvétette, viszont hátba találta DiMilo bíborost.
He wheeled and fired, but missed Schepke, and struck Cardinal DiMilo in the back.
HungarianAz is igaz, hogy a csúcsnemű rosszul játszott, Gurgeh viszont könnyedén felülmúlta.
The apex was playing badly, true, but Gurgeh was off-handedly brilliant anyway.
HungarianViszont akik kint maradnak, azok is ugyanolyan mohók, mint a szerencsésebbek.
The ones who are still outside are just as greedy as the ones who got here first.
HungarianViszont, attól az időtől kezdve egészen tizenegy húszig, furcsamód, felszívódott.
But between that time and eleven twenty, he seemed to have been singularly elusive.
HungarianA Hamviban nincs telefon - rádióból rögtön kettő is van, telefon viszont nincs.
There was no telephone in the Humvee — two different radios but no telephone.
HungarianA hevesség az idegekből származik, a szenvedélyesség viszont a szívből, a lélekből.
Passion is borne from the heart and soul, no mere mechanism of the bodily humors.
HungarianMost viszont Már évek óta nem lőtt semmit legfeljebb embereket, azokat is papíron.
He hadn't shot anything in years-except, perhaps, people, at second or third hand.
HungarianMael viszont pont olyan csúnyán nézett rá, mint énrám Rómában, sok-sok évszázada.
As for Mael, he glared at her as he had glared at me in Rome many centuries before.
HungarianMost viszont már tudják, hogy szembeszállunk velük, ezért biztos pánikba estek.
But now that they know we're on to them, they might panic, might do anything.
HungarianEzt viszont sajnos a finanszírozás jelentős megnövelése nélkül nem lehet elérni.
Unfortunately this cannot be accomplished without a substantial increase in funding.