"vonás" English translation

HU

"vonás" in English

HU

vonás {noun}

volume_up
This is a positive feature.
A globalizáció előretörése erős szabványosítással és sok egyedi vonás eltűnésével fenyeget.
The march of globalisation threatens to standardise so much, and many unique features will disappear.
Nem volt benne semmi látványos vonás, ami érdekli a közönséget.
It had no popular or spectacular features.
Adja meg, hogy sorrendben hányszor jelenjen meg pont és vonás.
Enter the number of times that you want a dot or a dash to appear in a sequence.
Enter the length of a tic line.
Akkor rámutattam arra, hogy van közös vonás a nemzeti szocializmus és a szovjet szocializmus között, ez pedig maga a szocializmus.
At the time, I pointed out that there was indeed a common thread linking National Socialism and Soviet Socialism, and that was Socialism itself.
vonás (also: sáv, csík, réteg, sugár)
He had that streak in him.

Context sentences for "vonás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHát akkor jól van, az ember csak észreveszi, milyen kevés a közös vonás bennük.
Well, one can't help seeing that they've really got very little in common.
Hungarian- Úgy látszik, ez nyomozásában a Sherlock Holmes-i vonás! -mondta Rosamund ingerülten.
Rosamund said with some exasperation: I suppose this is the Sherlock Holmes touch!
HungarianSok közös vonásunk van, és jó sok olyan amiben nem --- ami nem közös vonás.
There's much we have in common, but there's a whole lot that we do not have in common.
HungarianVolt benne valami páratlanul hasonló vonás, valami egyedülállóan rokon jelleg velem.
Something in her was as akin to me as anything in her could have been.
HungarianÁm éppen a közös vonás, a gyanakvás miatt kis híján kiirtották egymást.
Yet, because of that shared suspicion, they nearly annihilated each other.
HungarianEllenkezőleg, amikor beszél, valami kedves vonás van a szája körül.
On the contrary, there is something pleasing about his mouth when he speaks.
HungarianMozgásában és arckifejezésében azonban volt valami furcsa, bocsánatkérő vonás.
But there was something curiously apologetic in his movements and in the expression of his face.
HungarianA felügyelőben azt találta félelmetesnek, hogy hiányzott belőle minden emberi vonás.
It was the inhumanity of Inspector Brill that was so paralyzing.
HungarianEz általános emberi vonás, amin a marxizmus sem tud változtatni.
It's a universal hu­man characteristic, and Marxism doesn't ameliorate it very much.
HungarianMost meglehetősen ostobának tűnt, a szája tátva volt, es hiányzott róla az ördögi vonás.
Rather a silly face it looked now, the mouth drooping open - the devilish expression lacking.
HungarianEz lényegében nem más, mint felelősségre vonás és elszámoltatás az elkövetkező éveket tekintve.
It is essentially a matter of calling you to account in the coming years.
HungarianMár akkor valahogy gyanúsnak találtam, mert volt benne valami furcsa, különös vonás."
I thought at the time there was something peculiar about him.'
HungarianEzekben az emberekben egy közös vonás van: mindannyian eretnekek.
What all these people have in common is that they are heretics.
HungarianA globalizáció előretörése erős szabványosítással és sok egyedi vonás eltűnésével fenyeget.
The march of globalisation threatens to standardise so much, and many unique features will disappear.
HungarianEgy vonás a tapasztalati pontokhoz és jobban érzem tőle magam.
I chalk it up to experience, and I'm feeling better about it.
Hungarian. - (EL) Elnök úr, sok közös vonás van Kalifornia és országom, Görögország között.
Mr President, my country, Greece, has many things in common with California.
HungarianA válla megvonaglott, az arcán azonban egy vonás sem rezdült.
Her shoulders jerked, but nothing more moved in her face.
HungarianNéha eléggé kezelhetetlen, de sok bennünk a közös vonás.
He can be pretty flaky sometimes, but we have a lot in common.
HungarianEzen az arcon most valami bizonytalan, belső derű fénylett, s majdnem pajkos vonás rajzolódott ki a szája sarkára.
The face now had a vague inner amusement, an almost roguish lift at the corners of the mouth.
HungarianElengedhetetlen, hogy a törvénysértők tisztában legyenek azzal, hogy felelősségre vonás és büntetés vár rájuk.
It is essential that those who break the law be aware that they will be apprehended and punished.