"vonal" English translation

HU

"vonal" in English

HU vonal
volume_up
{noun}

vonal (also: sor, határ, határvonal, zsinór)
volume_up
line {noun}
Új vízszintes vonal beszúrása vagy a kijelölt tulajdonságainak módosítása
Insert horizontal line or edit selected line's properties
Megadja a vonal tulajdonságainál megjelenítendő tizedeshelyek számát.
Specifies the number of decimal places used for the display of line properties.
Sidewinder főutcája már egészen kifehéredett, eltűnt középről a szaggatott vonal.
Sidewinder's main street was already heavily powdered, the center line obscured.
vonal (also: sáv, csík, réteg, sugár)
volume_up
streak {noun}
Hari egy csíkot fedezett fel az égen; a vonal nyugattól keletre húzódott, majd spirállá változva megérintette a földet.
Hari watched a streak cross the sky, from west to east, then begin curving on a spiral for a landing.
vonal (also: csík, barázda, horony, rovátka)
volume_up
stria {noun} (striae)
vonal (also: sáv, csík, szalag, sujtás)
volume_up
stripe {noun}

Context sentences for "vonal" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA vonal marylandi vége, Chevy Chase felől mennydörgésszerű nevetés hallatszott.
He heard the roar of laughter coming all the way from Chevy Chase, Maryland.
Hungarian- Odaállunk a vonal mögé, és egymás után mindenki egy aranyat fog dobni a tál felé.
Each man in turn will stand behind the crack and toss a gold piece toward the pot.
HungarianHallgatta a vonal túlsó végéről jövő hangot, és végigfutott a hátán a hideg.
Lentz listened to the voice on the other end of the phone, feeling a sudden chill.
HungarianRyan szinte hallotta, hogy Winston a vonal másik végén dühösen rázza a fejét.
Ryan could almost hear the head at the other end shake in anger and disgust.
HungarianTárcsázott és egy teljes percig várt, amíg a vonal végén valaki felvette a kagylót.
He dialed, and waited a full minute before the phone was picked up at the other end.
HungarianIgen, ezt akarjuk elmondani nekik mondta neki Scott Adler a védett vonal másik végéről.
Yes, that's what we want you to say, Scott Adler told him on the secure phone.
HungarianÚgy tartotta a kagylót, hogy a férfi is hallhassa a hangot a vonal túlsó végéről.
She held the receiver so that he might hear the voice on the other end.
HungarianAz üvegen végigfutó ezüstös vonal hirtelen számtalan kis mellékfolyócskát eresztett.
The silver crack running through the glass suddenly developed half a dozen tributaries.
HungarianLetette a kagylót, nem törődve a vonal túloldalán kitartóan ismétlődő kérdéssel.
He put the receiver down on the slushing insistence at the other end.
HungarianEgy pillanatig olyan mély csönd támadt, hogy Kessler azt gondolta, a vonal megszakadt.
For a moment, the silence was so intense that Kessler thought the phone had gone dead.
HungarianAlexander felhívta a Sierra-beli laboratórium katonai biztonsági irodáját, de a vonal csak
Alexander dialed the number of the military security office at the Sierra lab.
Hungarianmorogta, s öt lépéssel a vonal előtt állt meg.
Hold that shield wall, he said in a growl, moving to stand five paces in front of it.
Hungarian- Jelentős infravörös emisszió - mondta a vonal túloldaláról az elemző.
The infra-red emissions are remarkable,' the photo-analyst thought aloud.
HungarianRosszcsont lassan nyúlt a hallgatóért, mert tudta, ki van a vonal túlsó végén.
Buster picked it up very slowly, knowing who was on the other end.
HungarianA lány megmutatta neki a telefonokat (a legfontosabb a vörös, ez a 911-es vonal).
She showed him the bank of phones (the most important is the red one, which is our end of 911).
HungarianAz L alakú fasiszta vonal szögletében kellett elfoglalnunk egy mellvédet, hegynek fölfelé.
Kopp addressed us, first in Spanish, then in English, and explained the plan of attack.
HungarianTárcsázott, majd megvárta, hogy a vonal túloldalán jelentkezzék a hívott fél.
After dialing and waiting for an answer, he spoke to his superior.
Hungariankérdezte erős akcentussal egy hang a vonal túlsó végén.
Can't you people ever keep secrets? an accented voice demanded an- grily.
HungarianKeskeny vonal jelent meg Vangerdahast ajkán, ami akár mosoly is lehetett.
What might have been a smile touched Vangerdahast's lips for a moment.
HungarianA törzs még mindig szerveződik, és az utánpótlási vonal még nem működik.
Their main body is still getting organized, and they haven't set up a logistics train yet.