"zár" English translation

HU

"zár" in English

HU zár
volume_up
{noun}

1. general

volume_up
lock {noun}
Ahogyan Billy jelentette, nem volt riasztó, az ajtón pedig Chubb zár volt.
As Billy had reported, there was no buzzer and the lock was a Chubb mortise.
A bejáraton semmi zár, amióta a rendőrség, vagy valaki berúgta.
There was no lock on the front door from when the police orwhoever kicked it in.
Az ajtón szerencsére két zár volt, és a biztonsági lánc is be volt akasztva.
Beneath the deadbolt was a simpler lock to which the passkey would next be applied.
Filitov feje felemelkedett, amint megmozdult cellájának ajtaján a zár.
Filitov's head jerked up as the latch slipped on the door of his cell.
A zár megcsikordult, a sarokvas szárazon nyikorgott.
A faint rasp of the latch, a whisper of dry hinges.
A zár tovább zörgött, ám a völgylakó a reteszt is ráhúzta, úgyhogy a szoba egyelőre biztonságos.
The latch continued to rattle, but the Valeman had thrown the bolt above it, so the room was secure.
b) a zárban levő minden egyes fűzőgyűrű méretét egyeztetetik a használt vámzárzsinórral, és úgy helyezik el, hogy a zár lezárásakor a vámzárzsinór szorosan a helyén maradjon,
(b) each eyelet in a seal shall be of size corresponding to that of the fastening used, and shall be positioned so that the fastening will be held firmly in place when the seal is closed;
zár (also: csattanás, pattanás, csat, kép)
volume_up
snap {noun}
Elfordította a kulcsot, és a zár egy utolsó, megvető mordulással kinyílt.
He twisted the key, and the lock snapped open with one last grunt of contempt.
Briggs eltűnt, egy pillanattal később lecsapódott a fedélzeti nyílás, a kinti zár a helyére ugrott.
Briggs was gone, and a second later the hatch snapped shut and the outside latch locked into position.

2. "fényképezőgépen"

zár (also: zsalu, redőny, spaletta)
Amit a tintahal kifejlesztett, az egy redőny, amit tetszése szerint nyit vagy zár a baktériumot tartalmazó fényszerv felett.
What the squid has developed is a shutter that can open and close over this specialized light organ housing the bacteria.

Context sentences for "zár" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianItt mossa tisztára a pénzt, és adóügyi okok miatt minden évet veszteségesen zár.
He launders cash through it, and makes it show a loss each year for tax purposes.
HungarianAmikor Fríeda elmosolyodott, úgy érezte, egy rozsdás zár enged valahol mélyen.
And when Frieda grinned, she felt something very old and rusty loosen inside her.
HungarianSir Charles igazított valamit a pisztolyán, halk kattanás: a biztonsági zár.
Sir Charles adjusted something on his pistol with a soft click: the safety catch.
HungarianA törzset előre kell hajtani mindaddig, amíg 60º-os szöget nem zár be a combokkal.
ROTATE THE TORSO FORWARDS UNTIL IT FORMS AN ANGLE OF 60 * WITH THE THIGHS ;
Hungarian- Kinyílt a zár, majd az ajtó és utána ismét hallotta mindkettőt becsukódni.
The bolt was opened, and then the door, and then she heard both being put back again.
HungarianBecsukódik mögöttem az ajtó, és hallom a zár kattanását, a biztonsági lánc csörrenését.
It closes behind me, and I listen to the sounds of chains and locks and dead bolts.
HungarianKét óra van, Pilade nemsokára zár, és még nem tartunk a bolondoknál.
It's two o'clock, Pilade's about to close, and we still haven't got to the lunatics.
HungarianBárki megy be, tudnia kell kezelni a vízelvezető zár mechanizmusát.
Whoever goes into the dam needs to be able to operate the spillway mechanism.
Hungarian- Igen, uram - felelte Sardyl, és a zár fölé helyezte a mutatóujját.
It is, milord, Sardyl said quietly, her fingers poised over the door ring.
HungarianA zár elhajlott és eltört; Nanue tehetetlenül a falhoz csúszott.
The bolt twisted and jammed, and Nanue slid helplessly into the wall.
HungarianA belső oldalon is van zár, és az ajtó csak akkor nyitható, ha mindkét oldalon ki van nyitva.
'The door locks from either side, and it won't open unless it's been unlocked from both sides.'
HungarianCandy a szomszédos fürdőszobába ment, bezárta az ajtót, majd meggyőződött róla, hogy a zár tart.
He went into the adjoining bathroom, locked and tested the door.
HungarianEzen is három zár volt, pedig nem vezetett ki a házból legalábbis nem közvetlenül.
There were three locks on this one as well, and it didn't even open on the outside - or at least not directly.
HungarianA harmadik rohamra a zár engedett, imbolyogva belódultunk a szobába.
At the third blow it gave, and we staggered into the room.
HungarianA helyiségből újabb ajtó nyílt, és ezen nem volt semmiféle zár.
In here was yet another door, and this one had no locks on it.
HungarianA vendégház szobáinak ajtaján csakúgy, mint a szerzetesekén a másik szárnyban, nincsen zár.
The doors of the suites in the guesthouse, like those of the monks' rooms in another wing, have no locks.
HungarianA tartály, vagy tartályok mindaddig zár alatt maradnak, amíg a vevő el nem szállítja az olajat.
The container or containers concerned shall remain sealed until withdrawal of the oil by the purchaser.
HungarianÁtlendítettem a lábam, és a zár fölött belerúgtam az ablakba.
I got my foot over there and kicked the glass over the catch.
HungarianHa innen lejön ez az áramkör, akkor rövidre zár az erőaktivátor.
Come off the main lead, split off at the force activator.
HungarianBementem a néger lány szobájába mint a többi ajtón ezen sem volt zár beléptem és az ajtót becsuktam magam mögött.
I opened the mulatto's door--lockless as the others--and went in, closing it behind me.