"bob" English translation

NO

"bob" in English

EN
NO

bob {masculine}

volume_up

Context sentences for "bob" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

NorwegianFor å komme høyere enn Bob, som har den nest beste annonsen, må Alice by 24,08 NOK.
The amount that’s required for Alice to rank above the next best ad -- Bob’s -- is $3.01.
NorwegianVi fant pastor Bob og tilbød oss å lage struktur på nødhjelpen.
We found Pastor Bob and offered to give the response some infrastructure.
NorwegianBob betaler dermed en faktisk CPC på 8,08 NOK per klikk.
Therefore, Bob pays an Actual CPC of $1.01 per click.
NorwegianOg denne masseopplysningen, sier den buddhistiske lærde Bob Thurman, er vårt første skritt på veien mot Buddha-natur.
And this mass enlightenment, says Buddhist scholar Bob Thurman, is our first step toward Buddha nature.
NorwegianDet ser ut som Bob Dylan, men det er Mahler.
It looks like Bob Dylan, but it's Mahler.
Norwegian7:13 Jeg begynte først å virkelig forstå dette virkemiddelet da jeg holdt på med å skrive "Oppdrag Nemo" sammen med Bob Peterson.
7:13 I first started really understanding this storytelling device when I was writing with Bob Peterson on "Finding Nemo."
NorwegianAlice betaler med andre ord det samme som Bob (8,08 NOK) for den første tredjedelen av klikkene (samme antall klikk som Bob fikk).
Conceptually, Alice pays what Bob did ($1.01) for the first one-third of her clicks, the same number of clicks Bob received.
NorwegianDer var Bob`s siste plate, ja.