"liten" English translation

NO

"liten" in English

NO liten
volume_up
{adjective}

1. general

liten (also: minimal)
volume_up
slight {adj.}
Jeg har en liten kontorrekvisita-avhengighet, men det er en annen diskusjon.
I have a slight office supply addiction, but that's another talk.
liten
volume_up
small {adj.} (not large)
Vi sliper plasten ned til størrelsen av en liten fingernegl.
We grind the plastic down to about the size of your small fingernail.
Tidlig i utviklingen, gjorde de en svært liten studie, like under hundre pasienter.
Early on its development, they did a very small trial, just under a hundred patients.
0:15 Jeg vokste opp i en liten bygd i Canada, og jeg er en udiagnostisert dyslektiker.
0:15 I grew up in a very small village in Canada, and I'm an undiagnosed dyslexic.
liten (also: ung)
volume_up
small {adj.} (young)
Vi sliper plasten ned til størrelsen av en liten fingernegl.
We grind the plastic down to about the size of your small fingernail.
Tidlig i utviklingen, gjorde de en svært liten studie, like under hundre pasienter.
Early on its development, they did a very small trial, just under a hundred patients.
0:15 Jeg vokste opp i en liten bygd i Canada, og jeg er en udiagnostisert dyslektiker.
0:15 I grew up in a very small village in Canada, and I'm an undiagnosed dyslexic.

2. "liten i størrelse"

liten
volume_up
little {adj.} (small in size)
Det gir oss en liten bit av Justin Bieber og en liten bit av Afghanistan.
It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan.
Så man har her et lite eksempel på en liten hodeskalle -- som vi kaller mini-Yorick.
And so you have here a little example of a small skull -- what we call mini Yorick.
5:20 Det var til og med en liten soprano solo i stykket, så vi hadde opptaksprøver.
5:20 There was even a little soprano solo in the piece, and so I had auditions.

3. "ung"

liten
volume_up
little {adj.} (very young)
Det gir oss en liten bit av Justin Bieber og en liten bit av Afghanistan.
It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan.
Så man har her et lite eksempel på en liten hodeskalle -- som vi kaller mini-Yorick.
And so you have here a little example of a small skull -- what we call mini Yorick.
5:20 Det var til og med en liten soprano solo i stykket, så vi hadde opptaksprøver.
5:20 There was even a little soprano solo in the piece, and so I had auditions.

Context sentences for "liten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

NorwegianEn liten historie om informasjon, nettverk og hvordan lære av sine feil.
A short story about information, connectivity and learning from mistakes.
NorwegianDere så kanskje en liten kavitasjon på vei opp langs lemmet.
In fact, you might have even seen some cavitation going up the edge of the limb.
NorwegianDet var stille en liten stund, så sa de, "Du har stavet det feil.
There was silence for a while, then they said, "You've spelled it wrong.
Norwegian0:11 Da jeg var liten, ønsket jeg alltid å bli en superhelt.
0:11 When I was a child, I always wanted to be a superhero.
NorwegianNår du installerer programvare bør du følge nøye med på meldingsrutene og finlese det som står med liten skrift.
When installing software, pay close attention to the message boxes and scan the fine print.
NorwegianFysisk, en liten kuul, elegant tanke kom nylig.
Physically, a really cool, elegant, thinking coming along lately.
NorwegianOg hvorfor lar vi innadvendte føle seg så skyldige i å bare ville stikke seg unna for seg selv en liten stund?
And why are we making these introverts feel so guilty about wanting to just go off by themselves some of the time?
Norwegian0:11 Allerede som liten var jeg bestemt på å bli hjerneforsker, fordi min bror hadde en hjerneforstyrrelse: schizofreni.
0:11 I grew up to study the brain because I have a brother who has been diagnosed with a brain disorder: schizophrenia.
NorwegianOg med en liten anelse om dagens samfunn med nettskyer og programvare, kalte han system NLS, for oN-Line System.
And in a premonition of today's world of cloud computing and softwares of service, his system was called NLS for oN-Line System.
NorwegianDa jeg var liten, ville jeg barbere meg.
Norwegian0:11 Som en liten gutt elsket jeg biler.
NorwegianVi har laget systemer, som systematisk begunstiger og oppfordrer en liten fjerdedel av den menneskelige natur og ikke befatter seg med de andre.
We've created systems, which systematically privilege, encourage, one narrow quadrant of the human soul and left the others unregarded.
NorwegianHer snakker vi ikke om en liten gjeng med bakterier som begynner å skille ut giftstoffer i dere -- dere er altfor store til at dette ville gi noen effekt.
It's not like a couple bacteria get in you and they start secreting some toxins -- you're enormous, that would have no effect on you.
Norwegian2:02 Den andre tingen jeg lærte den dagen -- og dette var idet vi klarerte George Washington Broen, med svært liten margin -- Jeg tenkte at, wow, det er egentlig bare én ting jeg angrer på.
2:02 The second thing I learned that day -- and this is as we clear the George Washington Bridge, which was by not a lot -- I thought about, wow, I really feel one real regret.