"ów" English translation


Did you mean: ow!
PL

"ów" in English

volume_up
ów {pron.}

PL ów
volume_up
{pronoun}

ów (also: który, to, tamten, ten)
volume_up
that {pron.}
Takie dziecko miałoby w przyszłości osiągnąć wagę sześciu Titanic'ów.
That would mean that your child, you would expect it to gain the weight of six Titanics.
To ów stan umożliwia tym dwóm istotom odkryć wspólne możliwości.
And it's that state that allows these two creatures to explore the possible.
Widzieliście też ekscesy związane z gorączką dotcom'ów i to samo działo się ze złotem.
And you saw some of the excesses that the dotcom fever created and the same thing happened.
ów (also: tamten, ten, tam)
volume_up
yonder {pron.} [obs.]

Synonyms (Polish) for "ów":

ów
Polish

Context sentences for "ów" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJak prezentuje się ów projekt w kontekście polityki współpracy na rzecz rozwoju?
How does the proposal appear in the context of the development cooperation policies?
PolishÓw szczególny kontekst charakteryzuje kombinacja trzech podstawowych cykli.
This specific context is characterised by the combination of three major cycles.
PolishProces ów służy wzmocnieniu tego, co określiłem mianem "szczególnego partnerstwa”.
It is a process which has acted to consolidate what I have called 'a special partnership'.
PolishNazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii kapsułek twardych
Name and address of the manufacturer responsible for batch release for the hard capsules
PolishJak wiadomo, wszystkie kraje zawsze miały własnych artystów, kompozytorów, ów i tak dalej.
You see, each country has always produced its artists, composers, authors and so on.
PolishRegion ów ma kluczowe znaczenie w zakresie zwalczania i przystosowania do zmian klimatu.
It is a crucial area in terms of combating and adapting to climate change.
PolishZ drugiej zaś strony istnieje ów program Athena, którego system finansowania jest tajny.
On the other hand, there is this Athena scheme, whose financing is secret.
PolishNazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii roztworu doustnego
Name and address of the manufacturer responsible for batch release for the oral solution
PolishPowinno to zachęcić ów kraj do szybszego zniesienia tej barbarzyńskiej formy kary.
This should encourage the country to hasten the abolition of this barbaric form of punishment.
PolishJako ów namacalny znak rozpoznawalny na całym świecie euro jest także czynnikiem stabilności.
As a tangible sign recognised around the world, the euro is a measure of stability.
Polishnie Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii
is Name and address of the manufacturer(s) responsible for batch release
PolishNazwa i adres wytwórcy (ów) biologicznej (ych) substancji czynnej (ych)
Name and address of the manufacturers of the biological active substances
PolishWidzieliście też ekscesy związane z gorączką dotcom'ów i to samo działo się ze złotem.
And you saw some of the excesses that the dotcom fever created and the same thing happened.
Polishbro Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii
d Name and address of the manufacturers responsible for batch release
PolishTakie dziecko miałoby w przyszłości osiągnąć wagę sześciu Titanic'ów.
That would mean that your child, you would expect it to gain the weight of six Titanics.
PolishWiecie, to tak długi okres, że właściwie zaczęłam myśleć o tym w kontekście TED-ów.
You know, it's such a long wait that I actually started to even think about it in terms of TEDs.
PolishProgram ów rozszerzy uprawnienia UE w sferze uchodźców i azylu.
This programme will extend the EU's competence in the area of refugees and asylum.
PolishTo ów stan umożliwia tym dwóm istotom odkryć wspólne możliwości.
And it's that state that allows these two creatures to explore the possible.
Polishrot Nazwa i adres wytwórcy(ów) substancji biologicznie czynnej(ych)
Name and address of the manufacturers of the biological active substances
PolishFunkcję sprawozdawcy pełnił dr Ian Hudson, a funkcję współsprawozdawcy (ów) dr Bengt Ljungberg.
The Rapporteur was Dr Ian Hudson and Co-Rapporteur was Dr Bengt Ljungberg.