PL ładować
volume_up
[ładuję|ładowałbym] {imperfective verb}

1. general

A więc ładować akumulatory w trakcie lotu, by zużyć tę energię w nocy i kolejnego dnia móc lecieć dalej.
That means to load the batteries during the flight, in order to spend the night on the batteries, and fly the next day again.
Równocześnie ładować akumulatory, przy działających silnikach i osiągnąć maksymalną wysokość z nadejściem nocy.
The same time we load the batteries, we run the engines, and when we get at the maximum height, we arrive at the beginning of the night.
Jeśli Twoja przeglądarka nie ładuje map prawidłowo, być może trzeba zaktualizować aparat obsługi skryptów.
If your browser appears not to load the map properly, you may need to update your scripting engine.
Tak więc ona nosi dyskietkę, odczytuje dane z sektorów dyskietki, a komputer uruchamia się - można powiedzieć, że się ładuje.
So, she wears the disk, ~~~ and reads the data off the sectors of the disk, and the computer starts up; it sort of boots up, really.
Musimy zdawać sobie sprawę, że pozwalanie, by całość ciężaru lądowała na barkach krajów południowych, jest niesprawiedliwe i świadczy o braku solidarności.
We must realise that it is unfair and shows a lack of solidarity if we allow the southern countries to bear the entire burden alone.
ładować (also: załadować)
ładować
ładować (also: sformatować)
ładować (also: załadować)
Niewątpliwie moglibyśmy nadal podążać w tym kierunku, lecz produkty trzeba ładować na takie środki transportu jak statki, na których pozostają całe tygodnie czy nawet miesiące podróży.
We could certainly continue on this path, but the products must be loaded onto transportation equipment such as ships, on which they travel for weeks or months.
ładować (also: załadować, przesyłać, wgrać)

2. "ponownie"

Ładowanie w okamgnieniu tego przenośnego zestawu słuchawkowego, który oferuje wyjątkową konstrukcję i doskonałą jakość dźwięku.
Recharge in a flash with this portable headset that offers exceptional design and superior sound.
Do mojego kolejnego numeru -- (Śmiech) podczas gdy moje umysłowe baterie ładują się, chciałbym zadać publiczności pytanie.
(Applause) For my next number -- (Laughter) while I mentally recharge my batteries, I have one more question for the audience.

3. IT

ładować (also: wczytywać)
A więc ładować akumulatory w trakcie lotu, by zużyć tę energię w nocy i kolejnego dnia móc lecieć dalej.
That means to load the batteries during the flight, in order to spend the night on the batteries, and fly the next day again.
Równocześnie ładować akumulatory, przy działających silnikach i osiągnąć maksymalną wysokość z nadejściem nocy.
The same time we load the batteries, we run the engines, and when we get at the maximum height, we arrive at the beginning of the night.
Jeśli Twoja przeglądarka nie ładuje map prawidłowo, być może trzeba zaktualizować aparat obsługi skryptów.
If your browser appears not to load the map properly, you may need to update your scripting engine.

4. electronics

ładować (also: naładować)
Wyobraźcie sobie, że wjeżdżacie do garażu - zbudowaliśmy taki system - wjeżdżacie, a samochód sam się ładuje.
Imagine driving into your garage -- we've built a system to do this -- you drive into your garage, and the car charges itself, because there is a mat on the floor that's plugged into the wall.

Synonyms (Polish) for "ładować":

ładować

Context sentences for "ładować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAle komu będzie się chciało je codziennie ładować?
But who is going to want to plug them in?
PolishMożna ją ładować nawet 2000 razy.
PolishPonadto, panie komisarzu, prawdopodobnie nie miał pan okazji lądować i przebywać w Kuwejcie w 1991 r., kiedy płonęło 300 pól naftowych.
And, Commissioner, you probably did not have the opportunity to land and stay in Kuwait in 1991 when 300 oilfields were burning.
PolishTylko nie da się lądować.
PolishBenki pochodzi z wioski w Amazonii, tak odległej, że aby tam dotrzeć, albo trzeba lecieć i lądować na wodzie, albo płynąć kilka dni pirogą.
Benki comes from a village so remote up in the Amazon that to get there, either you have to fly and land on water, or go by canoe for several days.
PolishNie wszystko powinno lądować na barkach kobiety. Powinno raczej istnieć porozumienie co do tego, w jaki sposób oboje rodzice będą radzić sobie z tą kwestią.
Not everything should land on the woman's shoulders, but there should be an agreement about how both parents deal with the matter.
PolishWyposażone w pokładowy GPS, nawigacja może odbywać się autonomicznie, jest też wystarczająco wytrzymały by lądować samemu bez uszkodzeń.
It sends high-resolution video pictures back to the operator. ~~~ With onboard GPS, it can navigate autonomously, and it is rugged enough to self-land without damage.
PolishDziś w nocy na dziedzińcu Parlamentu mogły lądować eskadry UFO, bo może i mogły, ale nie wylądowały, choć jak powołamy komisję śledczą, to ta ustalić może coś innego.
They might and could have landed but have not done so. Of course, if we were to set up an investigative committee, the latter might well find otherwise.
PolishNiewątpliwie moglibyśmy nadal podążać w tym kierunku, lecz produkty trzeba ładować na takie środki transportu jak statki, na których pozostają całe tygodnie czy nawet miesiące podróży.
We could certainly continue on this path, but the products must be loaded onto transportation equipment such as ships, on which they travel for weeks or months.