"łatać" English translation

PL

"łatać" in English

volume_up
łatać {ipf. v.}

PL łatać
volume_up
{imperfective verb}

1. general

W pewnym sensie traktujemy ten przegląd wartości NDP jako "łatanie dziury” w przypadku poważnego problemu, który jest jeszcze odległy, ale z którego wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę.
In a sense we are using this MRL review as a bit of a 'patch and mend' for a major problem that is under the radar but which we are all very aware of.
Desperacko próbujemy stosować różne pakiety ratunkowe, aby zapobiec zerwaniu tamy w naszym systemie finansowym, a wszystko, co udaje nam się zrobić, to nieodpowiednie łatanie pęknięć.
We are desperately trying to use a variety of rescue packages to prevent a dam bursting in our financial system, and all we are managing to do is patch up the breaches inadequately.

2. IT

łatać (also: poprawiać, załatać)
Nie możemy dalej łatać niedomagającej unii walutowej.
We cannot keep patching up a sickly monetary union.
W pewnym sensie traktujemy ten przegląd wartości NDP jako "łatanie dziury” w przypadku poważnego problemu, który jest jeszcze odległy, ale z którego wszyscy doskonale sobie zdajemy sprawę.
In a sense we are using this MRL review as a bit of a 'patch and mend' for a major problem that is under the radar but which we are all very aware of.
Desperacko próbujemy stosować różne pakiety ratunkowe, aby zapobiec zerwaniu tamy w naszym systemie finansowym, a wszystko, co udaje nam się zrobić, to nieodpowiednie łatanie pęknięć.
We are desperately trying to use a variety of rescue packages to prevent a dam bursting in our financial system, and all we are managing to do is patch up the breaches inadequately.

Synonyms (Polish) for "łatać":

łatać
Polish

Context sentences for "łatać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPowinniśmy, na przykład, jeść mniej mięsa i mniej podróżować samochodem i latać samolotami.
For example, we must eat less meat and we must travel less by car and aeroplane.
PolishPlan jest tak, żeby nas wyrzucić nad stolicą, a my mamy latać jak ptaki...
Plan was, they drop us off over D. C., and we float down like birds.
PolishByła nim piosenka pop Sugar Raya "I Just Want To Fly" ("Po prostu chcę latać").
It was set to the pop song "I Just Want To Fly" by Sugar Ray.
PolishUlepszamy je czujnikami i procesorami, mogą więc latać wewnątrz budynków bez GPS.
And so we retrofit these with sensors and processors, and these robots can fly indoors without GPS.
PolishPozwoli to europejskim liniom lotniczym latać do wszystkich destynacji w Stanach Zjednoczonych.
This will allow European airlines to fly to all destinations within the United States.
PolishChcą wyjeżdżać na wakacje w odległe miejsca i chcą latać.
Now they want to have a holiday on a very remote destination and they want to fly.
PolishLudzie jednak chcą i potrzebują latać, w tym także osoby niepełnosprawne.
People need and want to fly, however, the disabled included.
PolishPonieważ stosunek ciała do rozpiętości skrzydeł trzmiela jest o wiele za duży, aby mógł on latać.
Because the fur-to-wingspan ratio of the bumblebee is far too large for it to be able to fly.
PolishPytanie dodatkowe: wyjaśnijcie, czemu samolot może latać do góry nogami.
And the second question to that then is, ensure you've explained how it is that planes can fly upside down.
PolishJeśli to miało latać musiałeś nauczyć się zasad latania.
If you wanted it to fly you had to learn the discipline of flying.
PolishMam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli znowu bezpiecznie latać.
I hope now that we will soon be able to fly safely again.
PolishTeraz próbuję podążyć za nią, ale dopiero uczę się latać.
So now I try and go after her, but I’m practicing flying.
PolishPo dużych katastrofach lotniczych ludzie nie przestają latać.
People do not stop flying after major air disasters.
PolishJestem pewny, że niejeden z was zastanawiał się, tak, super będziemy latać, ale co potem?
I'm sure any of you have asked the question, yeah, are there great things up there -- what am I going to do, get up there?
PolishAle gdy zaczęliśmy latać w podwodnych myśliwcach, zrobili się nerwowi.
And then I’d put my sunglasses on, the beard that would all sprout out, and I would say, "I don’t need no stinking license."
PolishNie możemy dalej łatać niedomagającej unii walutowej.
We cannot keep patching up a sickly monetary union.
PolishZaczęto latać wysoko i szybko.
So they started flying them at high altitudes at incredibly high speeds.
PolishUczą się latać i rozpoznawać pokarm, który znajdą na wolności.
And in these places they are cared for.
PolishModele komputerowe pokazały nam, że nie powinniśmy latać, ale loty próbne przebiegły bez jakichkolwiek problemów.
The computer models showed us that we ought not to fly, but the test flights went ahead without any problems.
Polishby móc latać jak ptak. ~~~ Ruch w dół daje dużą powierzchnię napędową.
So if you go down, you have the large area of propulsion, and if you go up, the wings are not that large, and it is easier to get up.