"łono" English translation

PL

"łono" in English

EN

PL łono
volume_up
{feminine}

1. literal

łono (also: etap, kolana, podołek, runda)
volume_up
lap {noun}
Los na łono rzucają; ale od Pana jest wszystko rozrządzenie jego.
The lot is cast into the lap; But the whole disposing thereof is of Jehovah.
Następna historia nosi tytuł "Na Ludzkim Łonie".
And the next story is called, "On the Human Lap."

Context sentences for "łono" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo dzieci, które powróciły na łono rodziny z niewolnictwa w Ghanie.
This is what liberation really looks like.
PolishPojedyncze, spontaniczne przypadki okre lono jako wyst puj ce bardzo rzadko (< 1/ 10 000), w tym pojedyncze przypadki.
Isolated spontaneous cases are presented as very rare defined as < 1/ 10,000 including isolated reports.
PolishNiechże przenikną te wody przeklęte wnętrzności twoje, aby opuchł żywot twój, i wypadło łono twoje; i odpowie niewiasta: Amen.
and this water that causeth the curse shall go into thy bowels, and make thy body to swell, and thy thigh to fall away.
PolishPo ostatnich paru wystąpieniach proponuję, abyśmy wrócili na łono rozsądku.
(HU) Madam President, ladies and gentlemen, after the last few speeches, I recommend that we try to return to the grounds of reason.
PolishW przypadku Cmax i C24hr nie okre lono proporcjonalno ci wzgl dem dawki leku (wzrost Cmax był wi kszy ni zale ny od dawki, a wzrost C24hr mniejszy ni zale ny od dawki).
Dose-proportionality was not established for Cmax and C24hr (Cmax increased in a greater than dose-proportional manner and C24hr increased in a less than dose-proportional manner).