"łowić" English translation

PL

"łowić" in English

EN

PL łowić
volume_up
[łowię|łowiłbym] {verb}

Ma 16 lat, uwielbia polować, łowić ryby, przebywać na powietrzu i wykonywać zajęcia manualne.
He is 16 years old, loves hunting and fishing and being outside
I rozerwę duchny wasze, a wybawię lud mój z ręki waszej, abyście ich więcej nie mogły łowić ręką swoją; a dowiecie się, żem Ja Pan.
Your kerchiefs also will I tear, and deliver my people out of your hand, and they shall be no more in your hand to be hunted; and ye shall know that I am Jehovah.
Lato to szaleńcze łowy i praca przez wiele godzin, wielka aktywność.
And in summer, it's almost manic hunting and working activity very long hours, very active.

Synonyms (Polish) for "łowić":

łowić

Context sentences for "łowić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishI rzekł Jezus do Szymona: Nie bój się; od tego czasu ludzi łowić będziesz.
And Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.
PolishMa 16 lat, uwielbia polować, łowić ryby, przebywać na powietrzu i wykonywać zajęcia manualne.
He is 16 years old, loves hunting and fishing and being outside
PolishChcieliby oni mieć zapewnioną ochronę tam, gdzie będą łowić, a więc bardziej na południe.
They would like some protection closer to the area where they will be fishing; that is, further south.
PolishWiem, że dwa przedsiębiorstwa rybackie z Malty skorzystały z tej umowy, aby łowić w Atlantyku.
I am aware that two fishing companies from Malta have used this agreement to fish in the Atlantic.
PolishJak mówi stare powiedzenie, nie wystarczy dać ryby głodnym, trzeba ich również nauczyć je łowić.
There is an old saying about not just giving fish to the hungry but also teaching them how to fish.
PolishTo ważne, bo jeśli będzie się je intensywnie łowic, ta populacja się nie uzupełni.
Now that's important, though, because if there's a lot of fishing pressure, that population doesn't get replenished.
PolishTo nie te niedźwiedzie, które uczą się, jak lepiej łowić ryby.
It's not the bears that learn how to fish better.
PolishNaucz go łowić, a wystarczy mu na całe życie".
If you teach a man to fish, you feed him for a lifetime."
PolishNie można tam łowić w promieniu 200 mil.
They can't fish there for a radius of 200 miles.
PolishRzekł im Szymon Piotr: Pójdę ryby łowić.
Simon Peter saith unto them, I go a fishing.
PolishZ drugiej strony, nie jest to oczywiście instrument, który podsuwa ludziom ryby, ale taki, który uczy ich, jak je łowić.
On the other hand, this is typically a facility which does not provide people with fish, but teaches them how to fish.
PolishSłyszymy, że są obecni mąciciele - również w tym Parlamencie - którzy już zaczynają łowić ryby w mętnej wodzie.
We hear that there are some troublemakers - including in this Parliament - who are already starting to fish in these troubled waters.
PolishTo pan Dumont powiedział "daj człowiekowi rybę, nakarmisz go na jeden dzień, naucz do łowić ryby, nakarmisz go na całe życie”.
It was Mr Dumont who said 'give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime'.
PolishJako młody chłopak jeździłem do Północnego Michigan łowić ryby w rzekach, w których łowił Hemingway, i o których później pisał.
And as a young boy, I used to go up to Northern Michigan and fish in the rivers that Hemingway fished in and then later wrote about.
PolishCztery państwa nadbrzeżne nie mogą poławiać miliona ton makreli, gdy mówi się nam, że naukowcy radzą łowić połowę mniej.
We cannot fish one million tonnes of mackerel between the four coastal states while we are being told that the scientific advice is for only half of that.
PolishI rozerwę duchny wasze, a wybawię lud mój z ręki waszej, abyście ich więcej nie mogły łowić ręką swoją; a dowiecie się, żem Ja Pan.
Your kerchiefs also will I tear, and deliver my people out of your hand, and they shall be no more in your hand to be hunted; and ye shall know that I am Jehovah.
PolishDlatego też musimy zadbać o przyszłość w dwojaki sposób: po pierwsze, ograniczając połowy, a po drugie, pomagając rybakom przetrwać i łowić lepiej.
We therefore have to guarantee the future in two ways: firstly, by limiting fishing and, secondly, by helping fishermen to survive and fish better.
PolishMusimy teraz zacząć poważniej myśleć o tym, w jaki sposób możemy trwale zwiększyć zasoby ryb i zapewnić, abyśmy mogli łowić również w przyszłości.
We should now start to think more seriously about how we could build up fish stocks sustainably and ensure that we are also able to fish in the future.
PolishNawet, jeśli to kwestia odpowiedzialności Mauretanii, to czy Mauretania jest winna temu, że europejska flota popłynęła gdzie indziej, aby łowić niektóre kategorie połowowe?
Yet is it Mauritania's responsibility, is it Mauritania's fault, if the European fleet has gone elsewhere for certain fishing categories?
PolishMogę wyobrazić sobie politykę, która pozwala łowić Kanadzie czy Ameryce, bo dobrze prowadzą swoje łowiska, dobrze wykonują swoją pracę.
The center of the Atlantic where the mixing is, I could imagine a policy that lets Canada and America fish, because they manage their fisheries well, they're doing a good job.