"świątynia" English translation

PL

"świątynia" in English

PL świątynia
volume_up
{feminine}

1. general

świątynia (also: bożnica, bóżnica)
volume_up
temple {noun}
I gdy po południu słońce zachodzi za jej świątynią, wtedy pokrywa cieniem jego świątynię.
And as the sun sets behind her temple in the afternoon, it perfectly bathes his temple with her shadow.
A ten zatonął ze składaną, rzymską świątynią rodem z OBI.
This one sank carrying a prefabricated, Home Depot Roman temple.
A to jest świątynia w Japonii dla buddyjskiego mnicha.
And this is a temple in Japan for a Buddhist monk.
świątynia
volume_up
sanctuary {noun} (temple)
świątynia (also: miejsce kultu)
volume_up
shrine {noun}
Jest świątynią ekologiczności.
It is a shrine to greenishness.
Potem przedstawiano je kapłanowi, który znajdował rytualny przedmiot, potem składano odpowiednie ofiary i budowano świątynię dla boga.
And their wish would then be brought to a priest, who would find a ritual object, and the appropriate sacrifices would be made, and the shrine would be built for the god.
świątynia (also: azyl, sanktuarium, poświęcone miejsce)
Wszystko to odbywa się za zamkniętymi drzwiami, często w zamkniętej świątyni Prezydium. Jako demokrata nie mogę tego zaakceptować.
All of it is happening behind closed doors, often in the inner sanctum of the Bureau, and, as a democrat, I cannot accept that.

2. religion

świątynia
volume_up
fane {noun} [arch.]