"świszczący oddech" English translation

PL

"świszczący oddech" in English

PL świszczący oddech
volume_up
{masculine}

świszczący oddech
świszczący oddech

Similar translations for "świszczący oddech" in English

świszczący adjective
oddech noun
English

Context sentences for "świszczący oddech" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishciężkie reakcje alergiczne (nadwrażliwości) (pokrzywka, świszczący oddech lub inne
a severe allergic (hypersensitive) reaction (hives, wheezing or other breathing difficulty),
PolishRzadko (występują u mniej niż 1 na 1 000 niemowląt): skurcz oskrzeli (świszczący oddech lub kaszel).
Rare (occurs in less than 1 in 1000 infants): bronchospasm (wheezing or coughing).
PolishZaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: świszczący oddech
Respiratory, thoracic, and mediastinal disorders Common: wheezing
Polishnadwrażliwość (reakcja alergiczna, która może powodować świszczący oddech lub trudności w
hypersensitivity (allergic reaction that can cause unusual wheezing or difficulty in breathing;
Polishtrudności w oddychaniu, świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej,
difficulty in breathing, wheezing, tightness in the chest,
Polishw oddychaniu, świszczący oddech lub pokrzywka), musi natychmiast zgłosić się do lekarza.
If you develop symptoms of a severe allergic reaction (such as difficulty in breathing, wheezing, or
PolishRzadko: astma, przekrwienie płuc, zaburzenia w obrębie zatok obocznych nosa, kichanie, świszczący oddech.
Rare: asthma, pulmonary congestion, sinus disorder, sneezing, wheezing.
Polishw oddychaniu, świszczący oddech lub pokrzywka), musi natychmiast zgłosić się do lekarza.
if you develop symptoms of a severe allergic reaction (such as difficulty in breathing, wheezing, or hives)
PolishZaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Wysięk opłucnowy Świszczący oddech Duszność Kaszel
Respiratory, thoracic, and mediastinal disorders Pleural effusion Wheezing Dyspnea Cough
PolishMogą wystąpić reakcje rzekomoanafilaktyczne (świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub uczucie ucisku lub bólu w klatce piersiowej).
Anaphylactoid reactions (wheeziness, difficulty in breathing or tightness or pain in the chest) may occur.
PolishDo objawów takich reakcji należą: pokrzywka, wysypka, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, spadek ciśnienia krwi i anafilaksja.
Signs of such reactions include hives, rash, tightness of the chest, wheezing, drop in blood pressure and anaphylaxis.
PolishDo objawów reakcji alergicznych należy swędzenie, trudności w oddychaniu, świszczący oddech, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła.
Signs of allergic reaction include feeling itchy, breathlessness or wheezing, swelling of the face, lips, tongue or throat.
PolishDo objawów tych należą: wysypka na całym ciele, spłycenie oddechu, świszczący oddech, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone tętno i poty.
It may cause a rash over the whole body, shortness of breath, wheezing, reduction in blood pressure, fast pulse, or sweating.
PolishDo objawów nadwrażliwości należą: wysypka, uogólniona pokrzywka, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, spadek ciśnienia i anafilaksja.
Signs of hypersensitivity reactions include hives, generalised urticaria, tightness of the chest, wheezing, hypotension and anaphylaxis.
PolishBardzo rzadko u pacjentów występuje reakcja alergiczna na podanie leku Bondronat, która może powodować świszczący oddech lub duszność lub wysypkę na skórze.
Very rarely, patients have had an allergic reaction to Bondronat which may cause wheezing and breathlessness or skin rashes.
PolishObjawami takiej reakcji może być pokrzywka, wysypka, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, spadek ciśnienia tętniczego oraz trudności w oddychaniu.
Signs of such reactions include hives, rash, tightness of the chest, wheezing, drop in blood pressure and breathing difficulties.
PolishDo objawów nadwrażliwości należą: pokrzywka, uogólniona pokrzywka, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, obniżenie ciśnienia tętniczego i anafilaksja.
Signs of hypersensitivity reactions include hives, generalised urticaria, tightness of the chest, wheezing, hypotension and anaphylaxis.
PolishU pacjentów leczonych produktem Ventavis odnotowano również skurcz oskrzeli i świszczący oddech (patrz punkt 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).
Bronchospasm and wheezing have also been reported in patients treated with Ventavis inhalation (see section 4.4 Special warnings and precautions for use).
PolishSkurcz oskrzeli i świszczący oddech zostały również odnotowane po zastosowaniu leku Ventavis, głównie u pacjentów z zapaleniem płuc, ostrą astmą lub innymi chorobami płuc.
Breathing difficulties and wheezing have been reported after Ventavis use, particularly in patients with an infection of the lungs, severe asthma, or other lung disease.
PolishNależy poinformować pacjentów o wczesnych objawach nadwrażliwości, obejmujących wykwity pokrzywkowe, uogólnioną pokrzywkę, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, niedociśnienie i anafilaksję.
Patients should be informed of the early signs of hypersensitivity reactions including hives, generalised urticaria, tightness of chest, wheezing,