"14 stycznia" English translation

PL

"14 stycznia" in English

See the example sentences for the use of "14 stycznia" in context.

Similar translations for "14 stycznia" in English

styczeń noun
English

Context sentences for "14 stycznia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish(FR) Protokół posiedzenia z poniedziałku, dnia 14 stycznia 2008 r., został rozdany.
(FR) The Minutes of the sitting of Monday 14 January 2008 have been distributed.
PolishDzisiaj jest 14 stycznia, co oznacza, że sprawujemy prezydencję od dwóch tygodni.
Today is the 14th of January, which means we have held the presidency for two weeks.
Polish14 stycznia spotkałam się z członkami tunezyjskiej delegacji.
(FR) Mr President, on 14 January, I met with members of the Tunisian delegation.
PolishGłosowanie odbędzie się w środę 14 stycznia 2009 r. w południe.
The vote will take place on Wednesday 14 January 2009, at 12 noon.
Polish© Süddeutsche Zeitung, 14 stycznia 2012
© Süddeutsche Zeitung, 14 January 2012
PolishJako datę przedłożenia odpowiedzi pisemnych przez podmioty posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu ustalono dzień 14 stycznia 2008 r.
The date set for submission of written responses by the Marketing Authorisation Holders was 14 January 2008.
PolishUdzieliłem pani głosu, ponieważ chciałem wiedzieć, czy jest pani za czy przeciwko przyjęciu protokołu z poniedziałku, 14 stycznia.
I gave you the floor because I wished to know whether you were for or against approval of the Minutes of Monday 14 January.
Polish© Die Welt, 14 stycznia 2012
Polish14 stycznia 2010 r.
PolishRozmawiałem z komisarzem Frattinim po posiedzeniu w dniu 14 stycznia, spotkałem go znów dwa tygodnie temu, wtedy powiedział, że polecił urzędnikom wysłać list.
I talked with Commissioner Frattini after the meeting on 14 January, and met with him again two weeks ago, when he said that he had instructed the services to send the letter.
PolishRozdany został końcowy projekt porządku dziennego sporządzony zgodnie z art. 137 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących na posiedzeniu w czwartek, 14 stycznia 2009 r.
The final version of the draft agenda as drawn up by the Conference of Presidents at its meeting of Thursday, 14 January 2010 pursuant to Rule 137 of the Rules of Procedure has been distributed.

Other dictionary words

Polish
  • 14 stycznia

Translations into more languages in the bab.la Hungarian-English dictionary.