"absolutnie nie" English translation

PL

"absolutnie nie" in English

volume_up
absolutnie nie [example]

PL absolutnie nie
volume_up
[example]

Jednakże proces ten absolutnie nie był kwestią techniczną.
The process, however, was anything but a technical one.

Similar translations for "absolutnie nie" in English

absolutnie adverb
nie particle
nie-

Context sentences for "absolutnie nie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCzynienie z Europy wasala Stanów Zjednoczonych jest absolutnie nie do przyjęcia.
To turn Europe into a vassal of the United States is completely unacceptable.
PolishAbsolutnie nie uważam, że istnieją sprawy, w których były naciski polityczne.
In no way do I believe that any cases have been politically influenced, not at all.
PolishUnia Europejska, z jej skromnymi zasobami, absolutnie nie może sobie na to pozwolić.
The European Union, with its scant resources, absolutely cannot afford this.
PolishSą jednak dwa powody, dla których absolutnie nie mogę ich skwitować uśmiechem.
However, there are two reasons why I absolutely cannot smile about this.
PolishPanie Schmidt, panie prezesie Trichet, absolutnie nie mogę przystać na te propozycje.
Mr Schmidt, Mr Trichet, I absolutely cannot go along with these proposals.
PolishJednocześnie dla dziennikarzy w Chinach nie istnieje absolutnie żadna wolność prasy.
At the same time, there is absolutely no freedom of the press for journalists in China.
PolishOgólne wskazówki instytucji UE w tych sprawach absolutnie niczemu nie służą.
General pointers from the EU institutions on these matters contribute absolutely nothing.
PolishTo, co od lat dzieje się w Iranie, jest czymś absolutnie nie do przyjęcia.
What has been going on for years in Iran is something which is absolutely unacceptable.
PolishNie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że interwencja w Czadzie jest konieczna.
There is absolutely no doubt that intervention is required in Chad.
PolishAndrew Symeou utrzymuje, że nie ma absolutnie nic wspólnego z zarzucanym mu przestępstwem.
Mr Symeou maintains that he has nothing whatsoever to do with the crime in question.
PolishByliśmy świadkami wielokrotnych gróźb i bojkotów, których absolutnie nie możemy zaakceptować.
We have witnessed repeated threats and boycotts which we absolutely cannot accept.
PolishAbsolutnie nie jestem zwolenniczką protekcjonizmu, ale nadszedł czas działania.
Commissioner, I am not advocating protectionism in any way, but it is time to act.
PolishUważam, że zakaz handlu wewnątrzwspólnotowego absolutnie nie nadaje się do wprowadzenia.
I believe that an intra-Community trading ban is a complete non-starter.
PolishPaństwa członkowskie już nie mają absolutnie nic do powiedzenia w tej sprawie.
The Member States have absolutely no say in this dossier any more.
PolishAbsolutnie nie interesuje mnie tworzenie budynku w oparciu o funkcje X, Y i Z.
I have absolutely no interest in producing a building that just accommodates X, Y and Z function.
PolishTo, co dzieje się we współczesnym Iranie, jest absolutnie nie do przyjęcia.
What is happening in present-day Iran is absolutely unacceptable.
PolishOd tego czasu nikt o nim nie słyszał, co oczywiście jest absolutnie nie do przyjęcia.
Nobody has heard much about him since and this, of course, is totally and utterly unacceptable.
PolishSą leki, których absolutnie nie wolno stosować jednocześnie z lekiem Norvir.
There are some medicines you cannot take at all with Norvir.
PolishJest to po prostu skandal i uważamy to za rzecz absolutnie nie do przyjęcia.
It is simply outrageous and we find it totally unacceptable.
PolishCo do uwag pani poseł Doyle - że WPRyb poniosła sromotną porażkę - absolutnie się nie zgadzam.
Concerning Mrs Doyle's remarks - that the CFP has failed miserably - I simply do not agree.