"adresować" English translation

PL

"adresować" in English

PL

adresować [adresuję|adresowałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
Istnieje szereg kwestii, które są adresowane do obydwojga komisarzy.
There are a number of points addressed to both Commissioners.
Musimy zmienić budżet europejski i chcę adresować to wystąpienie szczególnie do państw członkowskich, włącznie z rządem mojego kraju, Niemiec.
We need a revision of the European budget, and I should like to address this speech in particular to the Member States, including the government of my home country, Germany.
Rezolucja ta jest adresowana do społeczeństwa, dla którego każdy jest wrogiem i podejrzanym.
This resolution is addressed to a society which only has enemies and in which everyone is a suspect.
Musimy stworzyć kampanię informacyjną adresowaną do rodziców i nauczycieli.
We need an information campaign aimed at parents and teachers.
Interaktywny portal adresowany jest do młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.
This interactive portal is aimed at young people in the USA, Canada and Mexico.
Politykę spójności należy nie tylko koncentrować na najbiedniejszych regionach, ale również adresować do wszystkich regionów Europy, w tym regionów zamorskich.
Cohesion policy must not just focus on the most impoverished regions; it must be aimed at all of Europe's regions, including those overseas.
2. "do kogoś"
adresować (also: skierować)

Synonyms (Polish) for "adresować":

adresować

Context sentences for "adresować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishadresować swoją ofertę do kogoś
Polishadresować swoją ofertę do kogoś
PolishPolitykę spójności należy nie tylko koncentrować na najbiedniejszych regionach, ale również adresować do wszystkich regionów Europy, w tym regionów zamorskich.
Cohesion policy must not just focus on the most impoverished regions; it must be aimed at all of Europe's regions, including those overseas.