"albo .... albo" English translation

PL

"albo .... albo" in English

PL albo .... albo
volume_up
{conjunction}

albo .... albo
It is not an 'either/or' situation.
To nie jest kwestia "albo/albo”; programy telewizyjne są często połączone z nowymi usługami i na odwrót.
It is not a case of either/or; television programmes often go hand in hand with new services and vice versa.
It is not an either/or.

Similar translations for "albo .... albo" in English

albo conjunction
English

Context sentences for "albo .... albo" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSpójrzmy na Michaela Hawleya, albo Deana Kamena, albo na moją babcię.
Well, look at Michael Hawley, or look at Dean Kamen, or look at my grandmother.
PolishA fajnym aspektem bycia w ciąży jest to, że albo się jest albo się nie jest w ciąży.
You're not partially pregnant or thinking about being pregnant or something of that sort.
PolishMożna pokazać slogan albo symbol, albo znak reprezentujący demokrację.
You can show a slogan, or a symbol, or a sign that stands for democracy.
PolishI nie będzie żadna sprawa w Egipcie, którąby uczynić miała głowa albo ogon, gałąź albo sitowie
Neither shall there be for Egypt any work, which head or tail, palm-branch or rush, may do.
Polish. ~~~ Albo wspólnoty organizowane oddolnie, albo jakąś pomoc odgórną.
That can mean community organizing from below, but it can also mean possibilities from above.
PolishSą dwie możliwości: inteligentny projekt, bezpośredni lub pośredni -- a więc albo Bóg, albo ten kolega.
So there are two options: intelligent design, direct and indirect -- so God, or my friend.
PolishNie można zajmować się wszystkimi rzeczami naraz -- albo pracujesz nad drzewami, albo nad imigracją.
Can't love the whole world -- you've got to work on trees, or you've got to work on immigration.
PolishAlbowiem któraż jest nadzieja nasza, albo radość, albo korona chluby?
For what is our hope, or joy, or crown of glorying?
PolishWybieraj: albo my bierzemy rękę, albo ty bierzesz Chucka.
So, you've got a choice: We keep the arm, or you keep Chuck."
PolishAlbo pokazuje rzadkiego kaniuka, albo opowiada, jakich minerałów potrzebuje fitoplankton.
Here, he's pointing out a rare Black-shouldered Kite. ~~~ Now, he's mentioning the mineral needs of phytoplankton.
PolishAlbo są szkodliwe, albo powinny występować rzadziej, niż wypada statystycznie.
PolishLokalna policja nic nie robi, albo nie ma dowodów albo coś innego.
The local police don't act, or if they do, there's not enough evidence, or for some reason we can't take them down.
PolishMoim zdaniem mogą oni albo złożyć broń, albo zostać pokonani militarnie przy jeszcze większej liczbie ofiar.
In my view, their only option now is to lay down their arms or be defeated militarily with more casualties.
PolishDobrać jest, nie jeść mięsa i nie pić wina, ani żadnej rzeczy, którą się brat twój obraża albo gorszy albo słabieje.
It is good not to eat flesh, nor to drink wine, nor [to do anything] whereby thy brother stumbleth.
PolishOczywiście nie można pożyczać bogactw naturalnych, więc albo się zadłużamy, albo kradniemy naturze.
But of course, you can't borrow natural resources, so we're burning through our capital, or stealing from the future.
Polish. ~~~ Albo jesteś zakochany, albo nie jesteś zakochany.
The reason you're not allowed to chart love is because we think of love as a binary thing.
PolishSrebra albo złota, albo szaty nie pożądałem od nikogo.
I coveted no man's silver, or gold, or apparel.
PolishMedia wmawiają, że najlepiej zostać modelką albo piosenkarzem albo sportową sławą, jak Sidney Crosby.
And the media says that it's really cool if we could go out and be a model or a singer or a sports hero like Luongo, Crosby.
Polishjeśli u pacjenta w przeszłości występowały choroby psychiczne, w tym depresja lub uzależnienia albo od substancji, albo od alkoholu.
if you have a history of mental illness, including depression, or of substance or alcohol abuse.
PolishNiechajże was tedy nikt nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoju; albo z strony święta, albo nowiu miesiąca, albo sabatów,
Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of a feast day or a new moon or a sabbath day: