"aparat" English translation

PL

"aparat" in English

PL aparat
volume_up
{masculine}

volume_up
camera {noun}
Nick - aparat, ponownie, automatyczna aparat -- zrobił tysiące zdjęć.
Nick -- the camera, again, an automatic camera took thousands of pictures of this.
Każdy aparat ma też dedykowany mikrokontroler, który mówi mu, kiedy ma zrobić zdjęcie.
There is a custom made computer that tells the camera when to fire.
Oddaję mojemu asystentowi aparat, spoglądam na niego i „mówię” „Łu.
I get to hand my camera to my assistant, and I'm looking up at him, and I'm going, "Woo.
aparat (also: aparatura, przyrząd, organ, narząd)
Jednakże partia polityczna to nie tylko aparat partyjny; to coś znacznie więcej.
However, a political party is not merely the party apparatus; it is much more than that.
Czy aparat UE nie jest aby zbyt uciążliwy i biurokratyczny, by poradzić sobie z tym zadaniem?
Is the EU apparatus too cumbersome and bureaucratic to deal with this task?
Aparat sandynistów zaczął dublować aparat państwa na wzór kubańskich Komitetów Obrony Rewolucji.
The Sandinista apparatus began to duplicate state apparatus, following the example of the Cuban Committees for the Defence of the Revolution.
aparat
Unia Europejska jest więc napędzana przez skostniały aparat.
Thus, the European Union is being run by a standing apparat.

Context sentences for "aparat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPlastikowy aparat do inhalacji umieszczony jest w tekturowym pudełku i zawiera:
The plastic devices are available in cardboard containers, which hold
PolishAparat do inhalacji Diskus zaopatrzony jest w licznik dawek, który wskazuje, ile dawek leku pozostało.
There is a counter on top of the Diskus which tells you how many doses are left.
PolishAparat do inhalacji Diskus zaopatrzony jest w ustnik i licznik dawek.
A dose indicator on the Diskus indicates the number of doses left.
PolishAparat do inhalacji Diskus uwalnia proszek, który jest wdychany do płuc.
The Diskus releases a powder which is inhaled into the lungs.
PolishAparat do inhalacji Diskus zawiera lek Seretide w postaci kolejnych dawek proszku do inhalacji.
The Diskus device holds blisters containing Seretide in powder form.
PolishAparat do inhalacji Diskus zawiera lek Viani w postaci kolejnych dawek proszku do inhalacji.
The Diskus device holds blisters containing Viani in powder form.
PolishAparat I- Neb AAD jest przenośnym ręcznym systemem do nebulizacji z technologią wibrującej siatki.
The I-Neb AAD System is a portable, hand-held, vibrating mesh technology nebuliser system.
PolishAparat do inhalacji Diskus należy trzymać w pewnej odległości od ust i wykonać spokojny, głęboki wydech.
Hold the Diskus away from your mouth, breathe out as far as is comfortable.
PolishWyjmując lek Viani Diskus po raz pierwszy z opakowania, aparat do inhalacji znajduje się w pozycji zamkniętej.
When you first take Viani Diskus out of the box, it will be in the closed position.
PolishWyjmując lek Seretide Diskus po raz pierwszy z opakowania, aparat do inhalacji znajduje się w pozycji zamkniętej.
When you first take Seretide Diskus out of the box, it will be in the closed position.
PolishFolia umieszczona jest w plastykowym pojemniku (aparat do inhalacji),
The strip is contained in a moulded plastic device.
PolishDlatego ważny jest skuteczny aparat ścigania przestępców.
Therefore, it is important to have an effective system for the pursuit and prosecution of criminals.
PolishAparat do inhalacji jest umieszczony w opakowaniu tekturowym i zawiera:
The devices are packed in cartons which hold:
PolishUstawić aparat do inhalacji Diskus ustnikiem skierowanym do siebie.
Hold your Diskus with the mouthpiece towards you.
PolishJeśli Twoja przeglądarka nie ładuje map prawidłowo, być może trzeba zaktualizować aparat obsługi skryptów.
If your browser appears not to load the map properly, you may need to update your scripting engine.
PolishJeżeli licznik wskazuje cyfrę 0, aparat do inhalacji jest pusty.
Once the counter shows 0, your inhaler is empty.
PolishOtworzyć aparat do inhalacji i ustawić dawkę.
The device is opened and primed by sliding the lever.
PolishWykonać wdech i zamknąć aparat do inhalacji.
The dose can then be inhaled and the device closed.
PolishLekarz, pielęgniarka lub farmaceuta powinni poinstruować pacjenta, jak właściwie stosować aparat do inhalacji.
Instructions for proper use Your doctor, nurse or pharmacist should instruct you in the proper use of your inhaler.
PolishW szczególności podniesiono kwestie braku wolności prasy oraz prześladowania opozycji przez aparat represji.
Particular reference was made to the lack of press freedom and persecution of the opposition by repressive authorities.